Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI_2.1.3.xls

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2022
І IIІ IV
V.1. Общ ППЖ 20.1 28.2 26.0 25.7
V.1.1. Нови жилища 20.0 28.2 25.1 26.7
V.1.2. Съществуващи жилища 20.2 28.2 26.6 25.0

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023