Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.1.2.xls

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2023
II тримесечие
V.1. Общ ППЖ -6.2
V.1.1. Нови жилища -12.1
V.1.2. Съществуващи жилища -2.4

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023