Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.1.1.xls

ППЖ според стойността на продажбите, национално ниво - предходното тримесечие = 1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2023
II тримесечие
V.1. Общ ППЖ 39.2
V.1.1. Нови жилища 45.4
V.1.2. Съществуващи жилища 35.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023