Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2021 година

По предварителни сезонно изгладени данни през 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 17.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение: