Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • петък, 27 септември 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2013 г. са 447.8 хил., или с 8.5% над регистрираните през август 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36.0%, и със служебна цел - 19.7%.
  През август 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 710.5 хил., което е с 4.4% над нивото от август 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: служебна - със 7.6%, почивка и екскурзия - с 5.9%, и други - с 1.1%.

 • вторник, 10 септември 2013 - 11:00

  През юли 2013 г. в страната са функционирали 2 739 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 124.0 хил., а на леглата - 278.9 хиляди. В сравнение с юли 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.8%, а на леглата в тях - с 2.6%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 5 027.0 хил., или с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през юли 2013 г. достигат 208.7 млн. лв., или с 8.6% повече, в сравнение с юли 2012 година.

 • вторник, 27 август 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2013 г. са 446.0 хил., или с 10.2% над регистрираните през юли 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 35.1%, и със служебна цел - 16.7%.
  През юли 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 708.3 хил., което е с 1.5% над нивото от юли 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 3.3%, както и при служебните пътувания - с 2.3%, докато посещенията с други цели намаляват с 2.0%.

 • петък, 23 август 2013 - 11:00

  През второто тримесечие на 2013 г. 896.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80.6%, са пътували само в страната, 14.5% - само в чужбина, а 4.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се повишава с 23.4%, като увеличение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 25.8%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 10.8%.

 • петък, 9 август 2013 - 11:00

  През юни 2013 г. в страната са функционирали 2 547 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 117.5 хил., а на леглата - 255.8 хиляди. В сравнение с юни 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 10.7%, а на леглата в тях - с 5.6%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 3 466.3 хил., или с 11.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 129.7 млн. лв., или с 12.2% повече в сравнение с юни 2012 година.

 • петък, 26 юли 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2013 г. са 383.0 хил., или с 6.0% над регистрираните през юни 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.9%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.6%, и със служебна цел - 22.5%.
  През юни 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 164.7 хил., което е с 4.3% над нивото от юни 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.1%, както и при посещенията с други цели - с 0.8%, докато служебните пътувания намаляват с 2.4%.

 • сряда, 10 юли 2013 - 11:00

  През май 2013 г. в страната са функционирали 2 134 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 94.6 хил., а на леглата - 199.4 хиляди. В сравнение с май 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 10.5%, а на леглата в тях - с 6.4%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 1 184.0 хил., или с 19.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 47.3 млн. лв., или с 6.7% повече в сравнение с май 2012 година.

 • четвъртък, 27 юни 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2013 г. са 361.9 хил., или с 3.9% над регистрираните през май 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 22.5%.
  През май 2013 г. посещенията на чужденци в България са 634.8 хил., което е с 4.8% над нивото от май 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3%, както и при посещенията с други цели - с 3.8%, докато служебните пътувания намаляват със 7.3%.

 • понеделник, 10 юни 2013 - 11:00

  През април 2013 г. в страната са функционирали 1 877 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.9 хил., а на леглата - 115.3 хиляди. В сравнение с април 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.8%, докато леглата в тях намаляват с 4.7%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 583.4 хил., или с 11.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 26.4 млн. лв., или с 11.5% по-малко в сравнение с април 2012 година.

 • понеделник, 27 май 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2013 г. са 309.4 хил., или с 6.8% под регистрираните през април 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.6%, и с цел почивка и екскурзия - 21.2%.
  През април 2013 г. посещенията на чужденци в България са 467.2 хил., което е с 1.2% над нивото от април 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.9%, докато служебните пътувания и посещенията с други цели намаляват съответно с 2.8 и 2.0%.

Страници

Страници