Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • петък, 9 август 2013 - 11:00

  През юни 2013 г. в страната са функционирали 2 547 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 117.5 хил., а на леглата - 255.8 хиляди. В сравнение с юни 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 10.7%, а на леглата в тях - с 5.6%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 3 466.3 хил., или с 11.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 129.7 млн. лв., или с 12.2% повече в сравнение с юни 2012 година.

 • петък, 26 юли 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2013 г. са 383.0 хил., или с 6.0% над регистрираните през юни 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.9%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.6%, и със служебна цел - 22.5%.
  През юни 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 164.7 хил., което е с 4.3% над нивото от юни 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.1%, както и при посещенията с други цели - с 0.8%, докато служебните пътувания намаляват с 2.4%.

 • сряда, 10 юли 2013 - 11:00

  През май 2013 г. в страната са функционирали 2 134 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 94.6 хил., а на леглата - 199.4 хиляди. В сравнение с май 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 10.5%, а на леглата в тях - с 6.4%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 1 184.0 хил., или с 19.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 47.3 млн. лв., или с 6.7% повече в сравнение с май 2012 година.

 • четвъртък, 27 юни 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2013 г. са 361.9 хил., или с 3.9% над регистрираните през май 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 22.5%.
  През май 2013 г. посещенията на чужденци в България са 634.8 хил., което е с 4.8% над нивото от май 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3%, както и при посещенията с други цели - с 3.8%, докато служебните пътувания намаляват със 7.3%.

 • понеделник, 10 юни 2013 - 11:00

  През април 2013 г. в страната са функционирали 1 877 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.9 хил., а на леглата - 115.3 хиляди. В сравнение с април 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.8%, докато леглата в тях намаляват с 4.7%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 583.4 хил., или с 11.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 26.4 млн. лв., или с 11.5% по-малко в сравнение с април 2012 година.

 • понеделник, 27 май 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2013 г. са 309.4 хил., или с 6.8% под регистрираните през април 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.6%, и с цел почивка и екскурзия - 21.2%.
  През април 2013 г. посещенията на чужденци в България са 467.2 хил., което е с 1.2% над нивото от април 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.9%, докато служебните пътувания и посещенията с други цели намаляват съответно с 2.8 и 2.0%.

 • четвъртък, 23 май 2013 - 11:00

  През първото тримесечие на 2013 г. 550.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.4%, са пътували само в страната, 12.9% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 12.3%, като броят на пътувалите в страната намалява с 14.4%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 5.2%. Средният разход на едно лице за лични пътувания както в страната, така и в чужбина намалява съответно с 22.2 и 20.8%. Средният разход за професионални пътувания на лице в страната намалява с 3.4%, докато в чужбина се увеличава със 72.6%.

 • петък, 10 май 2013 - 11:00

  През март 2013 г. в страната са функционирали 1 830 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.7 хиляди. В сравнение с март 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.5%, а на леглата в тях - с 6.1%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 632.0 хил., или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.0 млн. лв., или с 5.4% повече в сравнение с март 2012 година.

 • петък, 26 април 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2013 г. са 308.8 хил., или с 0.2% над регистрираните през март 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.8%.
  През март 2013 г. посещенията на чужденци в България са 352.7 хил., което е с 4.7% над нивото от март 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.6%, и при служебните пътувания - с 11.8%, докато посещенията с други цели намаляват с 3.7%.

 • сряда, 10 април 2013 - 11:00

  През февруари 2013 г. в страната са функционирали 1 834 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.8 хиляди. В сравнение с февруари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.1%, а на леглата в тях - с 2.7%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през февруари 2013 г. възлиза на 667.3 хил., или с 16.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.5 млн. лв. или са с 10.4% повече в сравнение с февруари 2012 година.

Страници

Страници