Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • петък, 26 април 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2013 г. са 308.8 хил., или с 0.2% над регистрираните през март 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.8%.
  През март 2013 г. посещенията на чужденци в България са 352.7 хил., което е с 4.7% над нивото от март 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.6%, и при служебните пътувания - с 11.8%, докато посещенията с други цели намаляват с 3.7%.

 • сряда, 10 април 2013 - 11:00

  През февруари 2013 г. в страната са функционирали 1 834 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.8 хиляди. В сравнение с февруари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.1%, а на леглата в тях - с 2.7%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през февруари 2013 г. възлиза на 667.3 хил., или с 16.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.5 млн. лв. или са с 10.4% повече в сравнение с февруари 2012 година.

 • сряда, 27 март 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2013 г. са 246.0 хил., или със 7.6% по-малко отколкото през предходния месец и с 8.7% над регистрираните през февруари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 62.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.1%.
  През февруари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 320.2 хил., което е с 9.0% по-малко в сравнение с предходния месец и с 14.5% над нивото от февруари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 16.4%, и при посещенията с други цели - с 26.0%, докато служебните пътувания намаляват с 13.3%.

 • понеделник, 11 март 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. в страната са функционирали 1 791 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.0 хил., а на леглата - 103.4 хиляди. В сравнение с януари 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.0%, а на леглата в тях - с 3.9%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през януари 2013 г. възлиза на 644.1 хил., или с 5.0% повече в сравнение със съответния месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 29.8 млн. лв. или са с 0.8% повече в сравнение с януари 2012 година.

 • сряда, 27 февруари 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2013 г. са 266.2 хил., или с 9.3% повече отколкото през предходния месец и с 5.3% над регистрираните през януари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 60.4%, следват пътуванията със служебна цел - 22.4%, и с цел почивка и екскурзия - 17.2%.
  През януари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 351.7 хил., което е с 11.4% по-малко в сравнение с декември 2012 г. и с 4.3% над нивото от януари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.2%, и при посещенията с други цели - със 7.4%, докато служебните пътувания намаляват с 8.2%.

 • петък, 22 февруари 2013 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2012 г. 692.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 79.4%, са пътували само в страната, 13.9% - само в чужбина, а 6.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се понижава с 21.7%, като броят на пътувалите в страната намалява с 25.3%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 11.2%. Средният разход на едно лице за лични пътувания в страната се увеличава с 16.4%, докато в чужбина намалява с 10.4%. Средният разход за професионални пътувания на лице както в страната, така и в чужбина се увеличава съответно с 24.1 и 30.2%.

 • понеделник, 11 февруари 2013 - 11:00

  През декември 2012 г. в страната са функционирали 1 731 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 4.7%, а на леглата в тях - със 7.7%. Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 602.0 хил., като от тях 426.4 хил. са на български граждани, а 175.6 хил. - на чужденци. Приходите от нощувки през декември 2012 г. достигат 27.7 млн. лв., или са с 14.0% повече в сравнение с ноември.

 • понеделник, 28 януари 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2012 г. са 243.6 хил., или с 3.5% по-малко отколкото през ноември 2012 г. и с 5.9% под регистрираните през декември 2011 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 58.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.3%, и с цел почивка и екскурзия - 18.9%.
  Посещенията на чужденци в България са 397.2 хил., което е с 1.8% по-малко в сравнение с ноември 2012 г. и с 1.2% над нивото от декември 2011 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 8.3%, и със служебна цел - с 6.3%, докато посещенията с други цели намаляват с 5.8%.

 • четвъртък, 10 януари 2013 - 11:00

  През ноември 2012 г. в страната са функционирали 1 653 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване намалява с 6.9%, а на леглата в тях - с 28.4%. Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 502.7 хил., като от тях 360.7 хил. са на български граждани, а 142.0 хил. - на чужденци. Приходите от нощувки през ноември достигат 24.3 млн. лв., или със 17.0% по-малко в сравнение с октомври 2012 година.

 • четвъртък, 27 декември 2012 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2012 г. са 252.3 хил., или с 10.4% по-малко отколкото през октомври 2012 г., и с 0.6% под регистрираните през ноември 2011 година. През ноември 2012 г. най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.2%, и с цел почивка и екскурзия - 18.8%.
  Посещенията на чужденци в България са 404.6 хил., което е с 22.8% по-малко в сравнение с октомври 2012 г. и с 5.4% над нивото от ноември 2011 година. В сравнение с ноември 2011 г. е регистрирано увеличение при посещенията с всички наблюдавани цели, като най-голямо е за посещенията с цел почивка и екскурзия - с 9.9%. Посещенията със служебна цел нарастват с 6.1%, а с други цели - с 2.1%.

Страници

Страници