Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • четвъртък, 27 декември 2012 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2012 г. са 252.3 хил., или с 10.4% по-малко отколкото през октомври 2012 г., и с 0.6% под регистрираните през ноември 2011 година. През ноември 2012 г. най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.2%, и с цел почивка и екскурзия - 18.8%.
  Посещенията на чужденци в България са 404.6 хил., което е с 22.8% по-малко в сравнение с октомври 2012 г. и с 5.4% над нивото от ноември 2011 година. В сравнение с ноември 2011 г. е регистрирано увеличение при посещенията с всички наблюдавани цели, като най-голямо е за посещенията с цел почивка и екскурзия - с 9.9%. Посещенията със служебна цел нарастват с 6.1%, а с други цели - с 2.1%.

 • понеделник, 10 декември 2012 - 11:00

  През октомври 2012 г. в страната са функционирали 1 776 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с предходния месец общият брой на функциониралите средства за подслон и места за настаняване намалява с 23.7%, а на леглата в тях - с 44.4%. Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 650.4 хил., като от тях 415.9 хил. са на български граждани, а 234.5 хил. - на чужденци. Приходите от нощувки са в размер на 29.3 млн. лв., или с 67.9% по-малко в сравнение със септември.

 • вторник, 27 ноември 2012 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2012 г. са 281.5 хил., или с 15.7% по-малко отколкото през септември 2012 г., и с 4.9% под регистрираните през октомври 2011 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 47.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 29.3%, и със служебна цел - 23.5%. Посещенията на чужденци в България са 524.0 хил., което е с 51.6% по-малко в сравнение със септември 2012 г. и с 3.0% над нивото от октомври 2011 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.3%, и със служебна цел - с 3.8%, докато при тези с други цели има намаление с 1.0%.

 • петък, 23 ноември 2012 - 12:30

  През третото тримесечие на 2012 г. 1 205 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.2%, са пътували само в страната, 12.9% - само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. броят на пътувалите лица на 15 и повече навършени години намалява с 20.8%, като понижение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 23.5%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 4.2%. По отношение на средния разход на едно лице както в страната, така и в чужбина за лични пътувания се наблюдава намаление съответно с 20.4 и 34.5%, докато при професионалните пътувания се отчита увеличение от 80.1 и 42.0%.

 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През септември 2012 г. в страната са функционирали 2 327 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

 • петък, 26 октомври 2012 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2012 г. са 334.0 хил., като е регистрирано намаление както спрямо август 2012 г., така и спрямо септември 2011 г. съответно с 19.1 и 8.7%.

 • сряда, 10 октомври 2012 - 11:00

  През август 2012 г. в страната са функционирали 2 567 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

 • четвъртък, 27 септември 2012 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2012 г. са 412.9 хил., или с 2.1% повече отколкото през юли и с 3.8% над регистрираните през август 2011 година.

 • понеделник, 10 септември 2012 - 11:00

  През юли 2012 г. в страната са функционирали 2 517 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

 • понеделник, 27 август 2012 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2012 г. са 404.6 хил., или с 12.0% повече отколкото през юни и със 7.0% над регистрираните през юли 2011 година.

Страници

Страници