Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • петък, 27 декември 2013 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2013 г. са 245.0 хил., или с 2.9% под регистрираните през ноември 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.1%, и със служебна цел - 23.8%.
  През ноември 2013 г. посещенията на чужденци в България са 416.2 хил., което е с 2.9% над нивото от ноември 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: за почивка и екскурзия - с 6.7%, служебна - с 2.9%, и с други цели - с 0.1%.
   
 • вторник, 10 декември 2013 - 11:00
  През октомври 2013 г. в страната са функционирали 1 898 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 67.4 хил., а на леглата - 138.7 хиляди. В сравнение с октомври 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 6.9%, а на леглата в тях - с 3.8%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през октомври 2013 г., е 717.6 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през октомври 2013 г. достигат 33.3 млн. лв., или с 13.5% повече в сравнение с октомври 2012 година.
   
 • сряда, 27 ноември 2013 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2013 г. са 306.5 хил., или с 8.9% над регистрираните през октомври 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 23.8%, и с цел почивка и екскурзия - 20.4%. 
  През октомври 2013 г. посещенията на чужденци в България са 546.7 хил., което е с 4.3% над нивото от октомври 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3%, и с други цели - с 2.7%, докато посещенията със служебна цел намаляват с 4.9%.
   
 • петък, 22 ноември 2013 - 11:00

  През третото тримесечие на 2013 г. 1 343.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 85.3%, са пътували само в страната, 11.1% - само в чужбина, а 3.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се повишава с 11.4%, като броят на пътувалите в страната се увеличава с 14.2%, докато броят на пътувалите в чужбина намалява с 2.3%. 

 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През септември 2013 г. в страната са функционирали 2 481 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 115.1 хил., а на леглата - 248.4 хиляди. В сравнение със септември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 6.6%, а на леглата в тях - с 3.4%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през септември 2013 г., е 2 386.8 хил., или с 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 96.9 млн. лв., или с 6.2% повече в сравнение със септември 2012 година.
   
 • понеделник, 28 октомври 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2013 г. са 370.9 хил., или с 11.0% над регистрираните през септември 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 52.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 28.4%, и със служебна цел - 19.2%.
  През септември 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 113.1 хил., което е с 2.8% над нивото от септември 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 4.2%, и с други цели - с 2.7%, докато посещенията със служебна цел намаляват с 2.0%.

 • четвъртък, 10 октомври 2013 - 11:00

  През август 2013 г. в страната са функционирали 2 757 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 123.7 хил., а на леглата - 276.8 хиляди. В сравнение с август 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава със 7.4%, а на леглата в тях - с 0.3%.Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през август 2013 г., е 5 025.0 хил., или с 3.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 213.1 млн. лв., или с 8.7% повече в сравнение с август 2012 година.

 • петък, 27 септември 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2013 г. са 447.8 хил., или с 8.5% над регистрираните през август 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36.0%, и със служебна цел - 19.7%.
  През август 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 710.5 хил., което е с 4.4% над нивото от август 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: служебна - със 7.6%, почивка и екскурзия - с 5.9%, и други - с 1.1%.

 • вторник, 10 септември 2013 - 11:00

  През юли 2013 г. в страната са функционирали 2 739 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 124.0 хил., а на леглата - 278.9 хиляди. В сравнение с юли 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.8%, а на леглата в тях - с 2.6%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 5 027.0 хил., или с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през юли 2013 г. достигат 208.7 млн. лв., или с 8.6% повече, в сравнение с юли 2012 година.

 • вторник, 27 август 2013 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2013 г. са 446.0 хил., или с 10.2% над регистрираните през юли 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 35.1%, и със служебна цел - 16.7%.
  През юли 2013 г. посещенията на чужденци в България са 1 708.3 хил., което е с 1.5% над нивото от юли 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 3.3%, както и при служебните пътувания - с 2.3%, докато посещенията с други цели намаляват с 2.0%.

Страници

Страници