Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • четвъртък, 27 февруари 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2014 г. са 272.5 хил., или с 2.3% над регистрираните през януари 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 52.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.9%, и със служебна цел - 21.3%.
  През януари 2014 г. посещенията на чужденци в България са 368.1 хил., което е с 4.7% над нивото от януари 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с други цели и с цел почивка и екскурзия - съответно с 8.9 и 5.3%, докато тези със служебна цел намаляват с 5.7%. 
   
 • петък, 21 февруари 2014 - 11:00
  През четвъртото тримесечие на 2013 г. 685.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80.7%, са пътували само в страната, 16.3% - само в чужбина, а 3.0% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 1.0%, като броят на пътувалите в страната намалява с 3.8%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 16.5%.
   
 • понеделник, 10 февруари 2014 - 11:00
  През декември 2013 г. в страната са функционирали 1 882 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.8 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с декември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.7%, а на леглата в тях - с 6.5%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през декември 2013 г., е 681.5 хил., или с 13.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през декември 2013 г. достигат 32.9 млн. лв., или с 18.5% повече в сравнение с декември 2012 година.
   
 • понеделник, 27 януари 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2013 г. са 238.2 хил., или с 2.2% под регистрираните през декември 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.9%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.0%, и със служебна цел - 22.1%.
  През декември 2013 г. посещенията на чужденци в България са 405.8 хил., което е с 2.2% над нивото от декември 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 5.8%, докато тези със служебна цел намаляват с 0.5%. Единствено посещенията с други цели запазват нивото си от съответния месец на предходната година.
   
 • понеделник, 13 януари 2014 - 11:00
  През ноември 2013 г. в страната са функционирали 1 795 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.9 хил., а на леглата - 100.4 хиляди. В сравнение с ноември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.6%, а на леглата в тях - с 4.9%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през ноември 2013 г., е 602.5 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през ноември 2013 г. достигат 27.8 млн. лв., или с 14.2% повече в сравнение с ноември 2012 година.
   
 • петък, 27 декември 2013 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2013 г. са 245.0 хил., или с 2.9% под регистрираните през ноември 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.1%, и със служебна цел - 23.8%.
  През ноември 2013 г. посещенията на чужденци в България са 416.2 хил., което е с 2.9% над нивото от ноември 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: за почивка и екскурзия - с 6.7%, служебна - с 2.9%, и с други цели - с 0.1%.
   
 • вторник, 10 декември 2013 - 11:00
  През октомври 2013 г. в страната са функционирали 1 898 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 67.4 хил., а на леглата - 138.7 хиляди. В сравнение с октомври 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 6.9%, а на леглата в тях - с 3.8%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през октомври 2013 г., е 717.6 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през октомври 2013 г. достигат 33.3 млн. лв., или с 13.5% повече в сравнение с октомври 2012 година.
   
 • сряда, 27 ноември 2013 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2013 г. са 306.5 хил., или с 8.9% над регистрираните през октомври 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 23.8%, и с цел почивка и екскурзия - 20.4%. 
  През октомври 2013 г. посещенията на чужденци в България са 546.7 хил., което е с 4.3% над нивото от октомври 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3%, и с други цели - с 2.7%, докато посещенията със служебна цел намаляват с 4.9%.
   
 • петък, 22 ноември 2013 - 11:00

  През третото тримесечие на 2013 г. 1 343.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 85.3%, са пътували само в страната, 11.1% - само в чужбина, а 3.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се повишава с 11.4%, като броят на пътувалите в страната се увеличава с 14.2%, докато броят на пътувалите в чужбина намалява с 2.3%. 

 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През септември 2013 г. в страната са функционирали 2 481 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 115.1 хил., а на леглата - 248.4 хиляди. В сравнение със септември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 6.6%, а на леглата в тях - с 3.4%.
  Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през септември 2013 г., е 2 386.8 хил., или с 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 96.9 млн. лв., или с 6.2% повече в сравнение със септември 2012 година.
   

Страници

Страници