Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • четвъртък, 10 юли 2014 - 11:00
  През май 2014 г. в страната са функционирали 2 185 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 99.6 хил., а на леглата - 208.5 хиляди. В сравнение с май 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.4%, а на леглата в тях - с 4.6%. 
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 1 212.0 хил., или с 2.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през май 2014 г. достигат 51.8 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с май 2013 година.
   
 • петък, 27 юни 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2014 г. са 427.5 хил., или с 18.1% над регистрираните през май 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 25.5%.
  През май 2014 г. посещенията на чужденци в България са 678.1 хил., или с 8.2% над нивото от май 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 9.7%, с други цели - с 8.7%, и с цел почивка и екскурзия - със 7.4%. 
   
 • вторник, 10 юни 2014 - 11:00
  През април 2014 г. в страната са функционирали 1 947 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 65.2 хил., а на леглата - 133.7 хиляди. В сравнение с април 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.7%, а на леглата в тях - с 16.0%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2014 г., е 699.7 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през април 2014 г. достигат 31.9 млн. лв., или с 20.8% повече в сравнение с април 2013 година.
   
 • вторник, 27 май 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2014 г. са 323.6 хил., или с 4.6% над регистрираните през април 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.2%, и със служебна цел - 24.7%.
  През април 2014 г. посещенията на чужденци в България са 484.5 хил., или с 3.7% над нивото от април 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия и с други цели - съответно със 7.2 и 2.6%, докато пътуванията със служебна цел намаляват с 0.6%.
   
 • петък, 23 май 2014 - 11:00
  През първото тримесечие на 2014 г. 684.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.0%, са пътували само в страната, 12.8% - само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава с 24.4%, като увеличение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 24.6%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 23.4%.
   
 • понеделник, 12 май 2014 - 11:00
  През март 2014 г. в страната са функционирали 1 908 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с март 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.3%, а на леглата в тях - с 4.9%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2014 г., е 701.1 хил., или с 10.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през март 2014 г. достигат 32.9 млн. лв., или с 9.9% повече в сравнение с март 2013 година.
   
 • понеделник, 28 април 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2014 г. са 313.4 хил., или с 1.5% над регистрираните през март 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 29.0%, и със служебна цел - 26.5%.
  През март 2014 г. посещенията на чужденци в България са 361.1 хил., или с 2.4% над нивото от март 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия, и с други цели - съответно с 4.4 и 2.1%, докато пътуванията със служебна цел намаляват с 1.9%.
   
 • четвъртък, 10 април 2014 - 11:00
  През февруари 2014 г. в страната са функционирали 1 893 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.6 хил., а на леглата - 108.8 хиляди. В сравнение с февруари 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.2%, а на леглата в тях - с 3.8%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2014 г., е 735.9 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през февруари 2014 г. достигат 33.9 млн. лв., или с 11.1% повече в сравнение с февруари 2013 година.
   
 • четвъртък, 27 март 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2014 г. са 249.5 хил., или с 1.4% над регистрираните през февруари 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 24.3%, и с цел почивка и екскурзия - 19.3%.  
  През февруари 2014 г. посещенията на чужденци в България са 320.4 хил., като спрямо февруари 2013 г. те остават приблизително на същото ниво. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 6.7%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия и с други цели намаляват съответно с 1.2 и 0.6%. 
   
 • вторник, 11 март 2014 - 11:00
  През януари 2014 г. в страната са функционирали 1 886 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 110.1 хиляди. В сравнение с януари 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.3%, а на леглата в тях - с 6.4%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2014 г., е 733.8 хил., или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през януари 2014 г. достигат 34.3 млн. лв., или с 15.1% повече в сравнение с януари 2013 година.  
   

Страници

Страници