Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • вторник, 27 януари 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2014 г. са 267.7 хил., или с 12.4% над регистрираните през декември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.4%, и с цел почивка и екскурзия - 22.2%. 
  През декември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 430.1 хил., или с 6.0% над нивото от декември 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 35.1 и 5.8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 25.2%. 
   
 • сряда, 14 януари 2015 - 11:00
  През ноември 2014 г. в страната са функционирали 1 925 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.0 хил., а на леглата - 109.2 хиляди. В сравнение с ноември 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.2%, а на леглата в тях - с 8.7%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2014 г., е 595.6 хил., или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през ноември 2014 г. достигат 29.0 млн. лв., или с 4.3% повече в сравнение с ноември 2013 година.
   
 • понеделник, 29 декември 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. са 270.8 хил., или с 10.5% над регистрираните през ноември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32.3%, и със служебна цел - 24.7%.  
  През ноември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 433.2 хил., или с 4.1% над нивото от ноември 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 34.6 и 6.8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 14.0%. 
   
 • сряда, 10 декември 2014 - 11:00
  През октомври 2014 г. в страната са функционирали 1 935 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 69.5 хил., а на леглата - 143.6 хиляди. В сравнение с октомври 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях - с 3.5%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2014 г., е 702.1 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през октомври 2014 г. достигат 34.5 млн. лв., или с 3.7% повече в сравнение с октомври 2013 година.
   
 • четвъртък, 27 ноември 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2014 г. са 300.9 хил., или с 1.8% под регистрираните през октомври 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.4%, и със служебна цел - 25.5%.  
  През октомври 2014 г. посещенията на чужденци в България са 557.1 хил., или с 1.9% над нивото от октомври 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с други цели - с 30.8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия и със служебна цел намаляват съответно с 23.3 и 7.8%. 
   
 • петък, 21 ноември 2014 - 11:00
  През третото тримесечие на 2014 г. 1 123.6 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.1%, са пътували само в страната, 14.0% - само в чужбина, а 2.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. през третото тримесечие на 2014 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 2.2%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 1.9%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 4.4%.
   
 • вторник, 11 ноември 2014 - 11:00
  През септември 2014 г. в страната са функционирали 2 529 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 117.2 хил., а на леглата - 253.0 хиляди. В сравнение със септември 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях - с 1.8%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2014 г., е 2 241.2 хил., или с 6.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през септември 2014 г. достигат 102.4 млн. лв., или с 5.6% повече в сравнение със септември 2013 година.
   
 • понеделник, 27 октомври 2014 - 11:00

  Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2014 г. са 407.0 хил., или с 9.7% над регистрираните през септември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септемрви 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.7%, и със служебна цел - 24.7%.

  През септември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 108.0 хил., или с 0.5% под нивото от септември 2013 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 8.8%, докато посещенията със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 23.9 и 2.9%. 

 • петък, 10 октомври 2014 - 11:00

  През август 2014 г. в страната са функционирали 2 923 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.8 хил., а на леглата - 292.2 хиляди. В сравнение с август 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.0%, а на леглата в тях - с 5.6%.

  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2014 г., е 5 089.1 хил., или с 1.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през август 2014 г. достигат 239.7 млн. лв., или с 12.5% повече в сравнение с август 2013 година.  

 • понеделник, 29 септември 2014 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2014 г. са 460.2 хил., или с 2.8% над регистрираните през август 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2014 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.2%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.2%, и със служебна цел - 18.6%.
  През август 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 690.2 хил., или с 1.2% под нивото от август 2013 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 14.6%, докато посещенията със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 50.4 и 17.6%. 
   

Страници

Страници