Туризъм


 • Места за настаняване
  • Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Дейност на курортните комплекси
   • Месечни данни
   • Годишни данни
  • Реализирани нощувки и пренощували чужденци
   • Месечни данни
   • Годишни данни
 • Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението
  • Разходи за туристически пътувания на населението
   • Тримесечни данни
   • Годишни данни
 • вторник, 11 август 2015 - 11:00
  През юни 2015 г. в страната са функционирали 2 731 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 123.5 хил., а на леглата - 269.1 хиляди. В сравнение с юни 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.6%, а на леглата в тях - с 0.2%.
   
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2015 г., е 2 909.4 хил., или с 14.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през юни 2015 г. достигат 127.3 млн. лв., или с 12.0% по-малко в сравнение с юни 2014 година.
   
 • понеделник, 27 юли 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2015 г. са 468.3 хил., или с 13.9% над регистрираните през юни 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.3%, и пътуванията със служебна цел - 22.6%.
  През юни 2015 г. посещенията на чужденци в България са 1 133.5 хил., или с 3.7% под нивото от юни 2014 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 23.9%, докато посещенията с други цели и със служебна цел се увеличават - съответно с 42.2 и 4.6%. 
   
 • петък, 10 юли 2015 - 11:00
  През май 2015 г. в страната са функционирали 2 258 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 100.3 хил., а на леглата - 215.1 хиляди. В сравнение с май 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.3%, а на леглата в тях - с 3.2%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2015 г., е 1 125.5 хил., или със 7.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през май 2015 г. достигат 50.4 млн. лв., или с 2.8% по-малко в сравнение с май 2014 година.
   
 • понеделник, 29 юни 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2015 г. са 483.7 хил., или с 13.1% над регистрираните през май 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.6%, и пътуванията със служебна цел - 25.1%. 
  През май 2015 г. посещенията на чужденци в България са 714.7 хил., или с 4.0% над нивото от май 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 27.7 и 12.2%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.3%. 
   
 • сряда, 10 юни 2015 - 11:00
  През април 2015 г. в страната са функционирали 1 993 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 63.8 хил., а на леглата - 130.0 хиляди. В сравнение с април 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.4%, докато леглата в тях намаляват с 2.8%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2015 г., е 722.6 хил., или с 3.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през април 2015 г. достигат 33.8 млн. лв., или с 5.8% повече в сравнение с април 2014 година.
   
 • сряда, 27 май 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2015 г. са 369.6 хил., или с 14.2% над регистрираните през април 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 30.3%, и пътуванията със служебна цел - 27.9%.
  През април 2015 г. посещенията на чужденци в България са 502.2 хил., или с 3.7% над нивото от април 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с други цели и със служебна цел - съответно с 10.8 и 5.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 5.9%. 
   
 • петък, 22 май 2015 - 11:00
  През първото тримесечие на 2015 г. 578.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.5%, са пътували само в страната, 13.8% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 15.0%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 15.9%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 9.1%.
   
 • вторник, 12 май 2015 - 11:00
  През март 2015 г. в страната са функционирали 1 983 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.4 хил., а на леглата - 113.1 хиляди. В сравнение с март 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях - с 3.0%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2015 г., е 666.2 хил., или с 5.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през март 2015 г. достигат 32.1 млн. лв., или с 2.5% по-малко в сравнение с март 2014 година. 
   
 • понеделник, 27 април 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2015 г. са 318.3 хил., или с 1.6% над регистрираните през март 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 28.2%, и с цел почивка и екскурзия - 21.8%.
  През март 2015 г. посещенията на чужденци в България са 370.5 хил., или с 2.6% над нивото от март 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 23.1 и 9.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.8%. 
   
 • четвъртък, 9 април 2015 - 11:00
  През февруари 2015 г. в страната са функционирали 1 993 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.2 хил., а на леглата - 113.0 хиляди. В сравнение с февруари 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.3%, а на леглата в тях - с 3.8%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2015 г., е 773.4 хил., или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през февруари 2015 г. достигат 36.9 млн. лв., или с 8.8% повече в сравнение с февруари 2014 година. 
   

Страници

Страници