Инвестиции


 • Чуждестранни преки инвестиции
  • Годишни данни
   • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по икономически дейности
   • Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области
 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
  • Тримесечни данни
   • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
  • Годишни данни
   • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности
   • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по статистически райони
 • Чуждестранни преки инвестиции
 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Страници