Статистика на европейските градове 2018


 
Градове обхванати от изследването
 
Функционални урбанизирани ареали обхванати от изследването