Превозени пътници и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2020
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 590.5      
в т. ч. вътрешни превози 4 387.5      
международни превози 203.0      
Извършена работа - млн. пкм 295.4      
в т. ч. вътрешни превози 291.0      
международни превози 4.4      
29.05.2020
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници