Премини към основното съдържание

Превозени пътници и извършена работа

Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2022
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 142.6      
в т. ч. вътрешни превози 4 021.4      
международни превози 121.2      
Извършена работа - млн. пкм 273.4      
в т. ч. вътрешни превози 271.0      
международни превози 2.4      
27.05.2022