Превозени пътници и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2020
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 590.5 3 533.3 4 665.3  
в т. ч. вътрешни превози 4 387.5 3 453.6 4 648.0  
международни превози 203.0 79.7 17.3  
Извършена работа - млн. пкм 295.4 218.6 352.8  
в т. ч. вътрешни превози 291.0 217.5 351.6  
международни превози 4.4 1.1 1.1  
27.11.2020
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници