Превозени пътници и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2019
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 958.3 5 585.9 5 692.3  
в т. ч. вътрешни превози 4 797.8 5 268.8 5 303.5  
международни превози 160.5 317.1 388.8  
Извършена работа - млн. пкм 328.5 388.5 448.6  
в т. ч. вътрешни превози 324.7 381.2 436.9  
международни превози 3.8 7.3 11.7  
29.11.2019
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници