Превозени товари и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2020
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени товари - хил. тона 3 734.6      
в т. ч. вътрешни превози 2 313.4      
международни превози 1 421.1      
Извършена работа - млн. ткм 1 058.7      
в т. ч. вътрешни превози 652.4      
международни превози 406.3      
29.05.2020
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници