Превозени товари и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2019
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени товари - хил. тона 3 595.7 3 490.3    
в т. ч. вътрешни превози 2 412.8 2 290.7    
международни превози 1 182.9 1 199.6    
Извършена работа - млн. ткм 943.4 918.9    
в т. ч. вътрешни превози 627.3 589.7    
международни превози 316.1 329.2    
30.08.2019
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници