Премини към основното съдържание

Превозени товари и извършена работа

Динамичен ред: Transport_3.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2022
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени товари - хил. тона 4 524.3      
в т. ч. вътрешни превози 2 908.5      
международни превози 1 615.8      
Извършена работа - млн. ткм 1 208.4      
в т. ч. вътрешни превози 712.2      
международни превози 496.2      
27.05.2022