Превозени товари и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2020
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени товари - хил. тона 3 734.6 4 072.0 4 352.4  
в т. ч. вътрешни превози 2 313.4 2 345.2 2 679.2  
международни превози 1 421.1 1 726.8 1 673.2  
Извършена работа - млн. ткм 1 058.7 1 170.5 1 155.6  
в т. ч. вътрешни превози 652.4 749.8 744.5  
международни превози 406.3 420.7 411.1  
27.11.2020
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници