Транспорт


 • Товарен автомобилен транспорт (ТАТ)
  • Превозени товари по вид на пътуванията, по вид на превоза и по тип на превоза
  • Превозени товари по вид на превоза, по общо тегло на превозените средства и по тип на превоза
  • Международни превози на ТАТ по страна на разтоварване и по тип на превоза
  • Международни превози на ТАТ по страна на натоварване и по тип на превоза
  • Вътрешни превози на ТАТ по групи товари и по тип на превоза
  • Вътрешни превози на ТАТ по регион на разтоварване и по тип на превоза
  • Вътрешни превози на ТАТ по регион на натоварване и по тип на превоза
 • Железопътен транспорт
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
 • Железопътен транспорт
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
 • вторник, 28 май 2013 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответния период на 2012 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 13.3%, докато извършената работа отбелязва спад от 13.8%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват ръст съответно с 5.1 и 13.3%.

 • понеделник, 25 февруари 2013 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 12.6%, докато извършената работа отбелязва спад от 8.8%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват ръст съответно с 4.8 и 5.2%.

 • понеделник, 26 ноември 2012 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 13.4%, докато извършената работа отбелязва спад от 6.4%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват спад, съответно с 0.1 и 3.7%.

 • петък, 24 август 2012 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 5.7%, докато извършената работа отбелязва спад от 10.7%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват спад, съответно с 1.9 и 6.5%.

 • понеделник, 28 май 2012 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. се наблюдава спад както при превозените товари, така и при извършената работа. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници се увеличават с 386.2 хил., или 0.2%. Същевременно извършената работа намалява с 1.0%, което главно се дължи на сухопътния и градския електротранспорт.

 • петък, 24 февруари 2012 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2011 г. в сравнение със съответния период на 2010 г. се наблюдава ръст при превозените товари със 17.0%. Същевременно извършената работа, измерена в тонкилометри, отбелязва спад от 16.0%, който се дължи главно на водния транспорт. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година при пътническия транспорт се наблюдава спад както при превозените пътници, така и при извършената работа, съответно с 5.9 и 1.7%.

 • петък, 25 ноември 2011 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2011 г. в сравнение със съответния период на 2010 г. се наблюдава ръст при превозените товари със 7.6%. Същевременно извършената работа, измерена в тонкилометри, отбелязва спад от 18.6%, който главно се дължи на водния транспорт. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници са с 2.7% по-малко, а при извършената работа, измерена в пътниккилометри, се наблюдава увеличение от 6.7%.

 • четвъртък, 25 август 2011 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2011 г. в сравнение със съответния период на 2010 г. превозените товари се увеличават с 3 111.3 хил. т, или с 13.5%, докато извършената работа, измерена в тонкилометри, отбелязва спад от 12.1%, който се дължи на намалението при международните превози с воден транспорт. Превозените пътници през второто тримесечие на 2011 г. са с 3.5% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година, докато при извършената работа, измерена в пътниккилометри, се наблюдава ръст от 3.1%.

 • сряда, 25 май 2011 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2011 г. в сравнение със съответния период на 2010 г. се наблюдава ръст при товарните превози в транспорта. Превозените товари се увеличават с 29.1%, а извършената работа, измерена в тонкилометри - с 16.2%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници през първото тримесечие на 2011 г. са с 6.9%. по-малко, а при извършената работа, измерена в пътниккилометри, се наблюдава намаление от 4.6%.

 • петък, 25 февруари 2011 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 3.1 и 9.2%. В сравнение със съответния период на 2009 г. също е регистриран спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 2.1%, а извършената работа - с 33.3%. През четвъртото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са с 13.0% повече в сравнение с предходните три месеца на годината, докато извършената работа намалява с 1.5%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава спад на превозените пътници с 1.0%, но извършената работа се увеличава с 5.2%.

Страници