Премини към основното съдържание

Годишни данни по статистически райони и области


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ОБЛАСТИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ1
  2020
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2020 % 2020 % 2020 %
Общо за страната 99 355 100.00 378 486 100.00 295 212 100.00
Северозападен 8 465 8.52 35 232 9.31 28 056 9.50
Видин 1 084 1.09 3 914 1.03 3 006 1.02
Враца 1 938 1.95 7 561 2.00 5 933 2.01
Ловеч 1 675 1.69 7 787 2.06 6 366 2.16
Монтана 1 168 1.18 4 591 1.21 3 561 1.21
Плевен 2 600 2.62 11 379 3.01 9 190 3.11
Северен централен 9 783 9.85 40 898 10.81 32 534 11.02
Велико Търново 3 070 3.09 12 704 3.36 10 076 3.41
Габрово 1 497 1.51 8 639 2.28 7 359 2.49
Разград 1 051 1.06 3 352 0.89 2 452 0.83
Русе 3 013 3.03 12 560 3.32 10 010 3.39
Силистра 1 152 1.16 3 643 0.96 2 637 0.89
Североизточен 12 388 12.47 51 455 13.59 40 342 13.67
Варна 6 923 6.97 27 735 7.33 21 577 7.31
Добрич 2 510 2.53 8 163 2.16 5 967 2.02
Търговище 1 042 1.05 4 976 1.31 4 072 1.38
Шумен 1 913 1.93 10 581 2.80 8 726 2.96
Югоизточен 14 030 14.12 48 185 12.73 35 783 12.12
Бургас 6 442 6.48 18 767 4.96 13 148 4.45
Сливен 1 578 1.59 6 248 1.65 4 796 1.62
Стара Загора 4 408 4.44 17 399 4.60 13 523 4.58
Ямбол 1 602 1.61 5 771 1.52 4 316 1.46
Югозападен 34 334 34.56 121 633 32.14 95 106 32.22
Благоевград 5 199 5.23 16 114 4.26 11 942 4.05
Кюстендил 1 919 1.93 6 165 1.63 4 671 1.58
Перник 1 293 1.30 4 309 1.14 3 233 1.10
София 3 074 3.09 10 937 2.89 8 333 2.82
София (столица) 22 849 23.00 84 108 22.22 66 927 22.67
Южен централен 20 355 20.49 81 083 21.42 63 391 21.47
Кърджали 1 593 1.60 8 840 2.34 7 453 2.52
Пазарджик 3 824 3.85 14 179 3.75 11 071 3.75
Пловдив 10 077 10.14 40 138 10.60 31 205 10.57
Смолян 1 356 1.36 5 863 1.55 4 784 1.62
Хасково 3 505 3.53 12 063 3.19 8 878 3.01

Бележки:
1Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)
30.11.2021