Премини към основното съдържание

Морски транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.6.xls

НАТОВАРЕНИ И РАЗТОВАРЕНИ ТОВАРИ В МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЯ
(Хил. тона)
  2020
Общо 25 258
Внос - разтоварени 12 535
Износ - натоварени 12 723
30.07.2021