Премини към основното съдържание

Речен транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.5.xls

НАТОВАРЕНИ И РАЗТОВАРЕНИ ТОВАРИ В РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЯ
(Хил. тона)
  2022
Общо 3 806
Внос - разтоварени 1 806
Износ - натоварени 1 229
Крайбрежни 771
28.07.2023