Премини към основното съдържание

Речен транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.5.xls

НАТОВАРЕНИ И РАЗТОВАРЕНИ ТОВАРИ В РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЯ
(Хил. тона)
  2020
Общо 3 815
Внос - разтоварени 1 294
Износ - натоварени 1 711
Крайбрежни 810
30.07.2021