Премини към основното съдържание

Въздушен транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.4.xls

ОБСЛУЖЕНИ ПЪТНИЦИ И ОБРАБОТЕНИ ТОВАРИ НА ЛЕТИЩАТА
  2020
Пътници - брой 3 874 985
Кацнали 1 929 291
Излетели 1 945 694
Товари - тона 25 972.3
Разтоварени 10 567.7
Натоварени 15 404.6
30.07.2021