Премини към основното съдържание

Въздушен транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.4.xls

ОБСЛУЖЕНИ ПЪТНИЦИ И ОБРАБОТЕНИ ТОВАРИ НА ЛЕТИЩАТА
  2022
Пътници - брой 9 075 560
Кацнали 4 510 083
Излетели 4 565 477
Товари - тона 26 751.2
Разтоварени 10 730.7
Натоварени 16 020.5
28.07.2023