Премини към основното съдържание

Влаккилометри

Динамичен ред: Transport_2.1.2.5.xls

Движение на товарните и пътническите влакове през 2021 година
хил.км
Наименование на показателите 2021
Товарни влакове  
влаккилометри 8 152.3
Пътнически влакове  
влкаккилометри 19 075.6
27.05.2022