Премини към основното съдържание

Превозени опасни товари

Динамичен ред: Transport_2.1.2.4.xls

ПРЕВОЗЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 2022 ГОДИНА
Наименование на показателите 2022
хил. тона хил. ткм
Общо 5 041.2 1 542 012.0
Експлозиви - -
Газ - сгъстен, втечнен, разтворен под налягане 475.6 146 896.5
Запалителни течни вещества 2 644.0 730 361.4
Запалителни твърди вещества 221.9 72 658.9
Леснозапалими вещества - -
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове 0.2 119.0
Окислители 94.8 37 216.8
Органични пероксиди 0.1 32.4
Токсични вещества 13.2 6 720.5
Инфекциозни вещества - -
Радиоактивни материали 0.2 103.4
Корозиви 1 482.3 506 523.4
Други опасни субстанции 108.9 41 379.7
26.05.2023