Премини към основното съдържание

Превозени опасни товари

Динамичен ред: Transport_2.1.2.4.xls

ПРЕВОЗЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 2021 ГОДИНА
Наименование на показателите 2021
хил. тона хил. ткм
Общо 4 117.8 1 223 462.1
Експлозиви - -
Газ - сгъстен, втечнен, разтворен под налягане 490.5 143 698.9
Запалителни течни вещества 2 165.8 563 474.1
Запалителни твърди вещества 11.0 468.5
Леснозапалими вещества - -
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове 1.9 1 020.7
Окислители 108.9 41 200.3
Органични пероксиди 0.3 154.6
Токсични вещества 15.4 8 586.3
Инфекциозни вещества - -
Радиоактивни материали 0.3 126.5
Корозиви 1 237.8 430 007.7
Други опасни субстанции 85.9 34 724.5
27.05.2022