Премини към основното съдържание

Дължина на железопътните линии

Динамичен ред: Transport_2.1.2.3.xls

ДЪЛЖИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ КЪМ 31.12.2021
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
2021
Обща дължина на ЖП линиите в това число
Двойни ЖП линни Електрифи-цирани ЖП линни
Общо 4 031 995 3 001
Северна и Югоизточна България 2 386 710 1 850
Северозападен район 648 191 443
Видин 108 - 93
Враца 112 66 111
Ловеч 108 9 9
Монтана 114 - 114
Плевен 206 116 116
Северен централен район 627 89 431
Велико Търново 236 82 159
Габрово 74 - 74
Разград 92 7 49
Русе 155 - 149
Силистра 70 - -
Североизточен район 486 245 372
Варна 199 114 157
Добрич 60 - -
Търговище 72 72 72
Шумен 155 59 143
Югоизточен район 625 185 604
Бургас 178 116 162
Сливен 134 8 134
Стара Загора 261 31 261
Ямбол 52 30 47
Югозападна и Южна централна България 1 645 285 1 151
Югозападен район 863 169 660
Благоевград 161 - 104
Кюстендил 121 - 64
Перник 115 8 84
София 295 105 253
София (столица) 171 56 155
Южен централен район 782 116 491
Кърджали 67 - -
Пазарджик 185 57 57
Пловдив 324 59 285
Смолян - - -
Хасково 206 - 149
27.05.2022