Премини към основното съдържание

Превозени пътници и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2022
Превозени пътници - хил. 23 074.4
в т. ч. вътрешни превози 21 425.3
международни превози 1 649.1
Извършена работа - млн. пкм 1 603.2
в т. ч. вътрешни превози 1 567.6
международни превози 35.6
26.05.2023