Премини към основното съдържание

Превозени пътници и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2023
Превозени пътници - хил. 21 821.5
в т. ч. вътрешни превози 19 748.1
международни превози 2 073.4
Извършена работа - млн. пкм 1 595.4
в т. ч. вътрешни превози 1 555.2
международни превози 40.2
28.05.2024