Премини към основното съдържание

Превозени пътници и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2021
Превозени пътници - хил. 17 147.2
в т. ч. вътрешни превози 16 868.6
международни превози 278.7
Извършена работа - млн. пкм 1 204.6
в т. ч. вътрешни превози 1 198.5
международни превози 6.2
27.05.2022