Премини към основното съдържание

Превозени товари и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2021
Превозени товари - хил. тона 18 069.3
в т. ч. вътрешни превози 11 555.7
международни превози 6 513.6
Извършена работа - млн. ткм 4 657.6
в т. ч. вътрешни превози 2 780.2
международни превози 1 877.5
27.05.2022