Статистика на европейските градове 2016


 
Градове обхванати от изследването
 
Функционални урбанизирани ареали обхванати от изследването