Премини към основното съдържание

Продажби на дребно

Динамичен ред: dTrade_4.2.xls

ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО - 2022 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи стоки 2022
Общо 65 060 927
Храни, напитки и тютюневи изделия 23 293 086
в това число:
Плодове 869 540
Зеленчуци 1 895 202
Мляко, млечни продукти и яйца 2 757 500
Месо и месни продукти 3 297 364
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели 444 107
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост 2 291 287
Захар и захарни сладкарски изделия 1 634 225
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход 674 943
Спиртни напитки 828 313
Вина 436 834
Бира 707 661
Безалкохолни напитки 1 042 451
Тютюневи изделия 2 807 602
Кафе, чай и какао 693 606
Нехранителни стоки 41 767 841
в това число:
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия 213 818
Облекла и кожухарски изделия 2 689 003
Обувки 658 631
Материали за текущ ремонт на жилище 1 041 800
Горива за отопление 493 867
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела 1 728 967
Килими и други подови настилки 205 266
Домакински текстил 158 291
Домакински уреди 1 311 294
Стоки за домакинството 1 523 121
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината 1 011 794
Домакински стоки за краткотрайна употреба 906 573
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки 4 361 031
Автомобили 3 516 640
Мотоциклети и велосипеди 132 809
Резервни части, материали и принадлежности за МПС 2 003 481
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС 9 520 242
Съобщителна техника 1 154 794
Радио- и телевизионни стоки 453 252
Оптика и фотопринадлежности 142 462
Компютърна и канцеларска техника 1 101 876
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията 37 317
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти 232 100
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци 984 881
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали 738 299
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки 1 461 767
Лични принадлежности, н.д. 726 125
Строителни материали 1 976 007
30.11.2023