Индекси на цените на производител в горското стопанство


  • Тримесечни данни (съответно тримесечие=100)
  • Тримесечни данни (предходна година=100)
  • Годишни данни (предходна година=100)
  • Тримесечни данни (съответно тримесечие=100)
  • Тримесечни данни (предходна година=100)
  • Годишни данни (предходна година=100)