Продажби на едроПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ - 2019 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи стоки 2019
Общо 61 101 638
Храни, напитки и тютюневи изделия 24 838 725
в това число:
Плодове 681 517
Зеленчуци 753 182
Мляко, млечни продукти и яйца 1 333 043
Месо и месни продукти 1 897 820
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели 301 717
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост 565 947
Захар и захарни сладкарски изделия 2 013 121
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход 469 877
Спиртни напитки 1 428 175
Вина 368 665
Бира 673 971
Безалкохолни напитки 1 072 620
Тютюневи изделия 10 529 608
Кафе, чай и какао 595 533
Нехранителни стоки 36 262 913
в това число:
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия 319 284
Облекла и кожухарски изделия 429 304
Обувки 231 102
Материали за текущ ремонт на жилище 566 683
Горива за отопление 438 375
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела 646 810
Килими и други подови настилки 71 368
Домакински текстил 62 351
Домакински уреди 651 266
Стоки за домакинството 1 178 712
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината 754 987
Домакински стоки за краткотрайна употреба 553 851
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки 6 852 867
Автомобили 2 768 777
Мотоциклети и велосипеди 24 809
Резервни части, материали и принадлежности за МПС 1 942 873
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС 12 808 174
Съобщителна техника 1 249 050
Радио- и телевизионни стоки 655 497
Оптика и фотопринадлежности 79 658
Компютърна и канцеларска техника 1 464 210
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията 124 454
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти 116 844
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци 426 869
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали 452 810
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки 1 041 284
Лични принадлежности, н.д. 350 644
30.11.2020