Статистика на Европейските градовеПо инициатива и с финансовата подкрепа на Европейската комисия и ЕВРОСТАТ, от 2003 г. се осъществява и понастоящем продължава проект за статистическо наблюдение на големите европейски градове. През 2004 г. в проекта е включена и България.

Целта на проекта е посредством събирането на голям обем статистически данни за градовете и техните функционални урбанизирани зони (дефинирани от Европейската Комисия), за тяхното демографско, социално, икономическо, екологично и културно развитие, да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете за целите на регионалното и градското планиране, за постигането на просперитет и устойчиво развитие.

Резултатите от изследването за Европейските страни са достъпни на адрес:
 • Статистика на европейските градове 2018
 • Статистика на европейските градове 2016
 • Статистика на европейските градове 2012
 • Статистика на европейските градове 2009-2010
 • Статистика на европейските градове 2018
 • Статистика на европейските градове 2016
 • Статистика на европейските градове 2012
 • Статистика на европейските градове 2009-2010
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България, 2010 - 2018“
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България, 2010 - 2018“ на български и на английски език.

  Изданието е подготвено в рамките на проект № 08142.2017.002-2017.422, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали. 

 • Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България 2010 - 2016” на български и на английски език.

  Изданието е подготвено в рамките на проект № 08141.2015.002-2015.601, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат. Целта на проекта е да се осигури надеждна и международно сравнима информация за градовете и техните функционални урбанизирани ареали.  

 • Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си печатна и електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България” - на български и на английски език.