Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)


Динамичен ред: IND_NDM_PPI.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 110.8 103.1 101.7
Добивна промишленост B 194.7 110.1 121.5
Добив на въглища B05 .. .. ..
Добив на нефт и природен газ B06 - - -
Добив на метални руди B07 .. .. ..
Добив на неметални материали и суровини B08 116.8 100.4 112.6
Спомагателни дейности в добива B09 - - -
Преработваща промишленост C 109.0 102.8 100.9
Производство на хранителни продукти C10 108.9 100.6 104.1
Производство на напитки C11 105.0 100.0 101.1
Производство на тютюневи изделия C12 120.4 100.6 107.7
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 101.9 98.4 96.8
Производство на облекло C14 113.9 100.4 101.4
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 120.4 101.4 102.6
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 110.1 100.0 96.9
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 98.4 101.6 97.9
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 99.3 100.0 99.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 99.9 100.4 100.2
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 105.0 99.9 99.3
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 107.2 101.1 99.2
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 106.9 99.8 99.3
Производство на основни метали C24 139.3 109.8 121.3
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 101.9 99.7 99.2
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 97.7 99.8 98.4
Производство на електрически съоръжения C27 104.0 100.2 98.6
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 100.7 101.1 100.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 108.5 100.8 100.0
Производство на превозни средства, без автомобили C30 99.3 99.8 98.9
Производство на мебели C31 101.5 100.0 99.7
Производство, некласифицирано другаде C32 109.1 100.0 101.6
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 .. .. ..
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 133.1 107.8 116.4
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 133.1 107.8 116.4
Продукти за междинно потребление MIG_ING 121.4 105.2 109.9
Енергийни продукти MIG_NRG 83.6 102.3 74.9
Инвестиционни продукти MIG_CAG 103.3 100.6 99.9
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 102.8 100.0 99.4
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 111.9 100.5 102.9

".." - Конфиденциални данни
"-"  - Няма случай
26.02.2021
 • петък, 26 февруари 2021 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител  през януари 2021 г. се увеличава с 1.8% в сравнение с предходния месец и с 0.7% спрямо януари 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. нараства с 0.9% спрямо предходния месец и с 0.1% спрямо януари 2020 година.

 • петък, 29 януари 2021 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител  през декември 2020 г. се увеличава с 1.9% в сравнение с предходния месец и намалява с 0.7% спрямо декември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2020 г. се увеличава с 1.0% спрямо предходния месец, а в сравнение с декември 2019 г. е отчетено намаление с 0.5%.

 • сряда, 30 декември 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител  през ноември 2020 г. се увеличава с 0.2% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.6% спрямо ноември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2020 г. се увеличава с 0.3% спрямо предходния месец, а в сравнение с ноември 2019 г. е отчетено намаление с 1.5%.

 • понеделник, 30 ноември 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител  през октомври 2020 г. се увеличава с 0.3% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.7% спрямо октомври 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец, а в сравнение с октомври 2019 г. е отчетено намаление с 1.5%.

 • петък, 30 октомври 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през септември 2020 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец и се понижава с 3.1% спрямо септември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец, а в сравнение със септември 2019 г. е отчетено намаление с 1.8%.

 • сряда, 30 септември 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през август 2020 г. намалява с 0.7% в сравнение с предходния месец и с 3.1% спрямо август 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2020 г. се понижава с 0.5% спрямо предходния месец и с 1.7% спрямо съответния месец на предходната година. 

 • петък, 28 август 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през юли 2020 г. нараства с 2.4% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.1% спрямо юли 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2020 г. се увеличава с 1.6% спрямо предходния месец и се понижава с 0.7% спрямо съответния месец на предходната година.

 • четвъртък, 30 юли 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през юни 2020 г. нараства с 1.0% в сравнение с предходния месец и намалява с 3.2% спрямо юни 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец и се понижава с 0.9% спрямо съответния месец на предходната година.

 • вторник, 30 юни 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през май 2020 г. намалява с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 5.3% спрямо май 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2020 г. се понижава с 0.6% спрямо предходния месец и с 1.6% спрямо съответния месец на предходната година.

 • петък, 29 май 2020 - 11:00

  Общият индекс на цените на производител през април 2020 г. намалява с 2.5% в сравнение с предходния месец и с 4.3% спрямо април 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2020 г. се понижава с 2.4% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо съответния месец на предходната година.

Страници