Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение, модул "Детски ясли", 2023

Отчет „Детски ясли“ за отчетната 2023 година

Уважаеми дами и господа,

Изследването на детските ясли се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2024 г. и в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/2294 на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) 1338/2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност. Формулярът се представя от всички самостоятелни детски ясли, яслените групи в състава на детски градини, ведомствени ясли, частни детски градини с яслени групи и частни детски ясли.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ предлага възможността да използвате уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/ZDY/.

В приложението се влиза чрез комбинация от ЕИК и индивидуална парола. В случай, че Вашето заведение използва ЕИК на общината или има и филиал, за който се попълва самостоятелен отчет, е необходимо да се използва допълнителен код, който ще получите по електронната поща.

Ако не сте получили своята парола, моля свържете се с нас на e-mail:  [email protected] или се обърнете към експертите в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За да попълните онлайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис. 
Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Уеб-базираното приложение ще бъде активно за попълване на данните до 23 януари 2024 година.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или се обърнете към експертите в РЗИ във Вашата област за съдействие.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Лариса Петкова – 02/9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Чавдар Беязов – 02/9857 242 – старши експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към Димитринка Цонкова на тел. 02/9857 522, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Лица за контакт в РЗИ

№ по ред

РЗИ

Име на експерт, отговарящ за отчета

Телефон

Електронна поща за
изпращане на
попълнените формуляри

1.

Благоевград

Таня Треновска

073/88 53 20

0884/30 64 72

[email protected]

2.

Бургас

Христо Петров

056/807 311

0895 540 514

[email protected]

[email protected]

3.

Варна

Надежда Стефанова

052/665275

[email protected]

4.

Велико Търново

Eлка Димитрова

062 614 312

0878 469 333

[email protected]

5.

Видин

Галина Николова

094/923 185

0884437030

[email protected]

6.

Враца

Анелия Евстатиева

0878917 211

[email protected]

7.

Габрово

Румяна Чолакова

066/ 840 635

[email protected]

[email protected]

8.

Добрич

Главен инспектор
Иванка Иванова

058/655 516

0876 088115

[email protected]

9.

Кърджали

Таня Кочарова

0361/6 02 89

[email protected]

[email protected]

10.

Кюстендил

Д-р Динко Динев

078/558 234

0884016907

[email protected]

11.

Ловеч

Георги Игнатов

068 699 438

[email protected]

12.

Монтана

Анелия Петрова

088 230 10 50

[email protected]

13.

Пазарджик

Василка Маринова

0882/217200

034/ 437237

[email protected]

[email protected]

[email protected]

14.

Перник

Даниела Кирилова

076/607080

0882122768

[email protected]

15.

Плевен

Вирджиния Недялкова

0878419666

[email protected]

16.

Пловдив

Дарина Тошева

0894 409 588

[email protected]

17.

Разград

Тоня Иванова

084/611135

[email protected]

18.

Русе

Христо Бориславов

082/83-45-14

0887/457085

[email protected]  

19.

Силистра

Иванка Митева

086/616127

0876615258

[email protected]

20.

Сливен

Мая Иванова

044/616284

[email protected]  

21.

Смолян

Таня Георгиева

Анастасия Кисьова

0882 647 871

0301/ 63 106

0876 484 996

[email protected]

22.

София (столица)

Венета Дичева

02/8130453

088 730 9749

[email protected]

23.

София

Елена Сапунджиева

0885 821 079

[email protected]

24.

Стара Загора

Миглена Кънева - Тончева

Силвия Христова

0878108027

0889521482

[email protected]

[email protected]

25.

Търговище

Ивелина Костадинова

0601/67559

[email protected]

26.

Хасково

Инж. Величка Янева

038/624313

[email protected]

27.

Шумен

Пламенка Панова

054/800 339

0899646516

[email protected]

28.

Ямбол

Антония Тенчева

046/664379

[email protected]