Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Читалища", 2022

Уважаеми госпожи и господа,

Изследването „Отчет за дейността на читалищата за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.“ се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2023 година. Изследването е изчерпателно и се провежда веднъж на 5 години.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните, НСИ разработи уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/chitalista/

Достъпът до приложението се осъществява чрез индивидуално потребителско име и парола, които са изпратени по електронната поща до всички читалища. Ако не сте получили своята парола, моля свържете се с нас на посочените телефони.

За да попълните електронния формуляр не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

За повече информация може да се обръщате към експертите в отдел „Статистика на образованието и културата”:

Николай Николов, младши експерт, тел. 02/9857 487, [email protected];

Веселина Цонева, старши експерт, тел. 02/9857 484, [email protected].