ИС Места за настаняване

Уважаеми дами и господа,

Разработената от НСИ онлайн Информационна система „Места за настаняване“ осигурява по-лесен и ефективен подход за събиране на месечна информация от местата за настаняване. Системата е достъпна в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Podslon/

В системата се влиза чрез ЕИК и парола. Не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване.

Системата ще бъде отворена за попълване на данните от 1–во до 10–то число всеки месец.

При проблеми от техническо естество, може да се обаждате на г-жа Антоанета Йотова на тел. 02/9857 632, или да ни пишете на e-mail [email protected]

Формулярът се попълва от всички категоризирани места за настаняване,  функционирали през отчетния месец. В съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета, предоставянето на данни от местата за настаняване с 10 и повече легла е задължително.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите от:
  • методолозите от ЦУ на НСИ: г-жа Лидия Сандева - тел. 02/9857 681, и г-жа Цветана Миткова - тел. 02/9857 142;
  • експертите от съответните отдели „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра по местонамиране на местата за настаняване:
Област
Лице за контакт
Телефон
Благоевград
Драга Александрова Котева
073 8896 534
Бургас
Илияна Стоянова
056 851 922
Варна
Боряна Димитрова Гаргова
052 575 243
Велико Търново
Таня Борисова Денчева
062 614 528
Видин
Светла Симеонова
094 609 279
Враца
Кети Иванова
092 668 680
Габрово
Ивета Иванова
066 819 733
Добрич
Антоанета Петкова
058 655 316
Кърджали
Илияна Баръмова
0361 67 036
Кюстендил
Димитър Стефанов Минчев
078 559 656
Ловеч
Рени Вълкова Минкова
068 686 074
Монтана
Илия Илиев
096 391 817
Пазарджик
Мариела Кочева
034 402 737
Перник
Таня Феодорова
076 688664
Плевен
Емилия Тодорова
064 890 416
Пловдив
Николета Малинова
032 658 717
Разград
Радостина Петкова
084 616 129
Русе
Вилма Локмаджиева
082 811 419
Силистра
Николай Йорданов
086 818 320
Сливен
Анна Попова
044 613 431
Смолян
Мария Василева
0301 67 433
София (столица)
Грета Стефанова Минкова
02 9857 451
София (област)
Цветанка Попова
02 9857 636
Стара Загора
Мими Кънева Динева
042 619 433
Търговище
Ася Стефанова Нонкова
0601 69 433
Хасково
Васко Станчев Станчев
038 608 864
Шумен
Петина Цветанова
054 850 637
Ямбол
Ваня Лазарова
046 686 316