ИС Места за настаняване

Уважаеми дами и господа,

Разработената от НСИ онлайн Информационна система „Места за настаняване“ осигурява по-лесен и ефективен подход за събиране на месечна информация от местата за настаняване. Системата е достъпна в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Podslon/

В системата се влиза чрез ЕИК и парола. Не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване.

Системата ще бъде отворена за попълване на данните от 1–во до 15–то число всеки месец.

При проблеми от техническо естество, може да се обаждате на г-жа Антоанета Йотова на тел. 02/9857 632, или да ни пишете на e-mail [email protected]

Формулярът се попълва от всички категоризирани места за настаняване,  функционирали през отчетния месец. В съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета, предоставянето на данни от местата за настаняване с 10 и повече легла е задължително.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите от:
  • методолозите от ЦУ на НСИ: г-жа Лидия Сандева - тел. 02/9857 681, г-жа Цветана Миткова - тел. 02/9857 142 и г-н Васил Михайлов – тел. 02/9857 262
  • експертите от съответните отдели „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра по местонамиране на местата за настаняване:
Област
Лице за контакт
Телефон
Благоевград
Драга Котева
073 8896 534
Бургас
Илияна Стоянова
056 851 922
Варна
Боряна Гаргова
052 575 243
Велико Търново
Таня Денчева
062 614 528
Видин
Светла Симеонова
094 609 279
Враца
Кети Иванова
092 668 680
Габрово
Ивета Иванова
066 819 733
Добрич
Антоанета Петкова
058 655 316
Кърджали
Илияна Баръмова
0361 67 036
Кюстендил
Димитър  Минчев
078 559 656
Ловеч
Рени Минкова
068 686 074
Монтана
Капка Петрова
096 391 825
Пазарджик
Мариела Кочева
034 402 737
Перник
Таня Феодорова
076 688 664
Плевен
Емилия Тодорова
064 890 416
Пловдив
Мария Фердинандова
032 658 743
Разград
Радостина Петкова
084 616 129
Русе
Вилма Локмаджиева
082 811 419
Силистра
Борислав Димов
086 818 320
Сливен
Анна Попова
044 613 431
Смолян
Мария Василева
0301 67 433
София (столица)
Грета Минкова
02 9857 451
София (област)
Даниела Каминс
02 9857 226
Стара Загора
Пенка Георгиева
042 619 423
Търговище
Ася Нонкова
0601 69 433
Хасково
Красимира Русева
038 608 863
Шумен
Петина Цветанова
054 850 637
Ямбол
Ваня Лазарова
046 686 316