Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Карта за жилищна сграда", 2024

Отчет за съборените и въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2024 година

Уважаеми госпожи и господа,

Изследването „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“ се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2023 година. Изследването е изчерпателно, с тримесечна периодичност.

С цел оптимизиране на работата и ускоряване процеса на обработка на данните за изследването „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“, Националният статистически институт разработи уеб – базирано приложение „Карта за жилищна сграда”. Основната цел на приложението е онлайн въвеждане, редактиране, съхраняване и валидиране на информацията за всяка въведена в експлоатация новопостроена или съборена жилищна сграда. Приложението е достъпно в интернет на адрес: https://www.nsi.bg/JilSgradi/.

За попълването му не се изисква електронен подпис.

Препоръчваме ви преди да започнете работа с приложението да се запознаете с указанията за използването му.

Онлайн приложението ще бъде активно през следните периоди:

  • За I тримесечие на 2024 г. - от 27.02.2024 г. до 18.04.2024 г.
  • За II тримесечие на 2024 г. - от 15.05.2024 г. до 18.07.2024 г.
  • За III тримесечие на 2024 г. - от 15.08.2024 г. до 18.10.2024 г.
  • За IV тримесечие на 2024 г. - от 15.11.2024 г. до 18.01.2025 г.

Попълненият в електронен вид отчет се записва автоматично и не е необходимо да го изпращате на хартиен носител.

В случай, че във Вашата община/район няма регистрирани новопостроени и/или съборени жилищни сгради, отбележете това в уеб – базираното приложение, като изберете съответно бутоните „Няма новопостроени сгради“ и/или „Няма съборени сгради“, които са достъпни след влизане в програмата.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или да получите от отдел „Статистически изследвания“ в Териториалното статистическо бюро във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите в отдел „Статистически изследвания“ в Териториалното статистическо бюро във Вашата област или към експертите в НСИ, отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“:

Камелия Благоева, главен експерт в отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“, тел. 02/9857 205, [email protected].

Светлана Илиева, старши експерт в отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“, тел. 02/9857 588, [email protected].

Лица за контакти в ОСИ в ТСБ

№ по ред

ТСБ

Име на експерт, отговарящ за изследването

Телефон

Електронна поща

1.

Благоевград

Радослав Илиев

073/ 889 65 31

[email protected]

2.

Бургас

Нина Янева

056/ 851 921

[email protected]

3.

Варна

Виолета Първанова

052/ 575 231

[email protected]

4.

Велико Търново

Кристина Бейска

062/ 614 521

[email protected]

5.

Видин

Таня Йорданова

094/ 609 271

[email protected]

6.

Враца

Михаела Григорова

092/ 668 667

[email protected]

7.

Габрово

Марияна Драганова

066/ 819 737

[email protected]

8.

Добрич

Зоя Попчева

058/655 315

[email protected]

9.

Кърджали

Маргрета Христова

0361/ 6 70 46

[email protected]

10.

Кюстендил

Ефросина Младенова

078/ 559 645

[email protected]

11.

Ловеч

Светла Райнова

068/ 686 070

[email protected]

12.

Монтана

Маргарита Езекиева

096/ 391 828

[email protected]

13.

Пазарджик

Любомира Ангелова

034/ 402 717

[email protected]

14.

Перник

Цветелина Евтимова Ангелова-Делчева

076/ 688 677

[email protected]

15.

Плевен

Емилия Тодорова

064/ 890 416

[email protected]

16.

Пловдив

Марина Бейчева

032/ 658 730

[email protected]

17.

Разград

Иванка Георгиева

084/ 616 120

[email protected]

18.

Русе

Вилма Локмаджиева

082/ 811 419

[email protected]

19.

Силистра

Николай Йорданов

086/818 320

[email protected]

20.

Сливен

Диана Пирдопска

044/ 613 422

[email protected]

21.

Смолян

Анелия Чучуранова

0301/ 67 424

achuchuranova@nsi.bg

22.

София

Василка Петрова

02/ 98 57 235

[email protected]

23.

София (столица)

Светла Йорданова

02/ 98 57 441

[email protected]

24.

Стара Загора

Гергана Митева

042/ 619 421

[email protected]

25.

Търговище

Диян Дянков

0601/ 6 94 31

[email protected]

26.

Хасково

Николай Латев

038/ 608 861

[email protected]

27.

Шумен

Диянка Иванова

054/850 633

[email protected]

28.

Ямбол

Красимира Георгиева

046/ 686 317

[email protected]