Премини към основното съдържание

Формуляр "Противообществени прояви" за отчетната 2023 година

Изследването на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2024 година. Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра и инструкциите за попълването му, които можете да свалите от тук. Пакетът документи съдържа електронен формуляр, ръководство за въвеждане на данни и методoлогически указания.

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 9 февруари 2024 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответните отдели “Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра във Вашата област.

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр, моля, свържете се с Виолета Костадинова, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер”, тел. 02/9857 585, ел. поща: [email protected]

За повече информация може да се обръщате към експертите, отговарящи за отчета в отдел „Статистически изследвания“ към Териториалното статистическо бюро във Вашата област, или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Диана Савчева, главен експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“, на тел. 02/ 9857 561, на ел. поща: [email protected] или

Цветелина Лилова, старши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“, на тел. 02/ 9857 239, на ел. поща: [email protected].

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на
експертите, отговарящи за отчета

Отдели "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра

Име на експерта, отговарящ за отчета

Телефон

Електронна поща за изпращане на попълнените формуляри

1

Благоевград

Драга Котева

073/8896534

[email protected]

2

Бургас

Димитринка Кралева

056/851917

[email protected] 

3

Варна

Боряна Гаргова

052/575243

[email protected]

4

Велико Търново

Ивелина Ненова

062/614-536

[email protected]

5

Видин

Георги Георгиев

094/609279

[email protected]

6

Враца

Михаела Григорова

092/668667

[email protected]

7

Габрово

Марияна Спасова

066/819735 

[email protected]

8

Добрич

Илга Иванова

058/655326

[email protected]

9

Кърджали

Анелия Бояджиева

0361/67037

[email protected]

10

Кюстендил

Мариана Пашева

078/559654

[email protected]

11

Ловеч

Рени Минкова

068/686074

[email protected]

12

Монтана

Албена Стоянова

096/391816

[email protected]

13

Пазарджик

Мариела Кочева

034/402737

[email protected]

14

Перник

Вероника Йорданова

076/688656

[email protected]

15

Плевен

Емилия Тодорова

064/890416

[email protected]

16

Пловдив

Тихомир Христов

032/658745

[email protected]

17

Разград

Росица Иванова

084/616137

[email protected]

18

Русе

Вилма Локмаджиева

082/811419

[email protected]

19

Силистра

Борислав Димов

086/818326

[email protected]

20

Сливен

Светлана Манолова-Денева

044/613414

[email protected]

21

Смолян

Галина Чакърова

0877361763

[email protected]

22

София (столица)

Белослава Банова

02/9857565

[email protected]

23

София

Капка Юрукова

02/9857117

[email protected]

24

Стара Загора

Ивелина Недева

042/619436

[email protected]

25

Търговище

Ася Нонкова

0601/69433

[email protected]

26

Хасково

Красимира Русева

038/608863

[email protected]

27

Шумен

Диянка Иванова

054/850633

[email protected]

28

Ямбол

Ралица Танева

046/686332

[email protected]