Премини към основното съдържание

Идентификация на служители и анкетьори на Териториалните статистически бюра

Уважаеми респонденти,

При посещенията си при Вас служителите и анкетьорите на Териториалните статистически бюра са длъжни да се легитимират с идентификационна карта. 
На гърба на картите е изписан адрес и телефон за връзка с отдел „Статистически изследвания“ в съответния областен град.