Премини към основното съдържание

Формуляр "Кредитна мобилност на дипломираните студенти 2022"

Статистически електронен формуляр „Кредитна мобилност на дипломираните студенти - допълнителен модул към отчета за висшето образование за образователно-квалификационни степени „магистър”, „бакалавър” и „професионален бакалавър” може да изтеглите от тук и указания за неговото попълване от тук.

Чрез формуляра „Кредитна мобилност на дипломираните студенти“ се събират данни за броя на дипломираните студенти, които по време на следването си (от I курс до дипломирането) са имали временен престой в чужбина с цел обучение или практика и са придобили академични кредити (напр. участие в програма Еразъм).

Събирането на информация за броя на дипломираните студенти с кредитна образователна мобилност е във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 912/2013 на Комисията от 23 септември 2013 година.

Срокът за получаване на попълнените формуляри от висшите училища в съответните отдели „Статистически изследвания“ по електронна поща е 09.12.2022 г. Списък на имейлите им може да откриете тук.

По въпроси, свързани с методологията на изследването и работа с електронния формуляр, моля да се обръщате към:
      г-жа Елена Цанкова
      държавен експерт
      отдел „Статистика на образованието и културата“ на НСИ
      имейл: [email protected]
      телефон: +359 2 9857 511