ОТЧЕТ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ  ( ДНЕВНИ И СЕДМИЧНИ )

                                                                                                                                                               2022  година

                                 Моля, въведете Вашия ЕИК:        

                                                                            Код:  

                                Полето Код се попълва само от заведенията, които са получили такъв код в писмото. За всички останали - моля, оставете го празно.    

                                                                    Парола: