Премини към основното съдържание

Приходи от дейността на строителните предприятия по статистически райони и области

Динамичен ред: Construction_3.1.2.xls

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Хиляди левове)
Статистически райони и области Общо Ново строителство и подобрения Поддържане и текущ ремонт
България 21 322 026 19 784 923 1 537 103
Северна и Югоизточна България 5 827 520 5 195 746 631 774
Северозападен район 650 318 580 358 69 960
Видин 45 932 41 450 4 482
Враца 202 100 179 448 22 652
Ловеч 101 050 90 884 10 166
Монтана 73 805 66 093 7 712
Плевен 227 431 202 483 24 948
Северен централен район 986 592 865 211 121 381
Велико Търново 388 820 356 852 31 968
Габрово 152 872 138 679 14 193
Разград 93 742 74 618 19 124
Русе 262 851 231 590 31 261
Силистра 88 307 63 472 24 835
Североизточен район 2 284 260 2 041 837 242 423
Варна 1 546 702 1 409 016 137 686
Добрич 170 447 141 221 29 226
Търговище 264 743 234 056 30 687
Шумен 302 368 257 544 44 824
Югоизточен район 1 906 350 1 708 340 198 010
Бургас 1 088 715 973 469 115 246
Сливен 206 195 192 112 14 083
Стара Загора 490 887 432 974 57 913
Ямбол 120 553 109 785 10 768
Югозападна и Южна централна България 15 494 506 14 589 177 905 329
Югозападен район 12 500 058 11 802 415 697 643
Благоевград 1 266 209 1 228 260 37 949
Кюстендил 156 401 133 334 23 067
Перник 242 617 223 876 18 741
София 324 721 234 136 90 585
София (столица) 10 510 110 9 982 809 527 301
Южен централен район 2 994 448 2 786 762 207 686
Кърджали 185 990 163 865 22 125
Пазарджик 180 310 162 814 17 496
Пловдив 2 161 364 2 034 013 127 351
Смолян 178 449 157 438 21 011
Хасково 288 335 268 632 19 703
30.11.2023