Премини към основното съдържание

Приходи от дейността на строителните предприятия по статистически райони и области


ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2019 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Хиляди левове)
Статистически райони и области Общо Ново строителство и подобрения Поддържане и текущ ремонт
България 15 193 527 13 870 108 1 323 419
Северна и Югоизточна България 4 922 864 4 406 928 515 936
Северозападен район 525 309 467 288 58 021
Видин 43 908 37 911 5 997
Враца 120 391 102 883 17 508
Ловеч 55 567 51 252 4 315
Монтана 73 511 66 681 6 830
Плевен 231 932 208 561 23 371
Северен централен район 707 990 599 944 108 046
Велико Търново 262 088 226 464 35 624
Габрово 115 664 100 452 15 212
Разград 80 916 67 841 13 075
Русе 184 033 154 966 29 067
Силистра 65 289 50 221 15 068
Североизточен район 2 006 802 1 828 388 178 414
Варна 1 412 301 1 298 421 113 880
Добрич 173 385 150 241 23 144
Търговище 203 411 186 568 16 843
Шумен 217 705 193 158 24 547
Югоизточен район 1 682 763 1 511 308 171 455
Бургас 990 834 916 153 74 681
Сливен 157 841 142 150 15 691
Стара Загора 421 096 348 358 72 738
Ямбол 112 992 104 647 8 345
Югозападна и Южна централна България 10 270 663 9 463 180 807 483
Югозападен район 8 438 569 7 823 809 614 760
Благоевград 658 234 625 070 33 164
Кюстендил 126 486 109 885 16 601
Перник 145 549 133 304 12 245
София 210 346 157 647 52 699
София (столица) 7 297 954 6 797 903 500 051
Южен централен район 1 832 094 1 639 371 192 723
Кърджали 123 770 106 808 16 962
Пазарджик 180 970 164 367 16 603
Пловдив 1 233 841 1 111 116 122 725
Смолян 130 548 119 090 11 458
Хасково 162 965 137 990 24 975
30.11.2020