Население под, във и над трудоспособна възраст по области, общини и местоживеене


Динамичен ред: Pop_6.1.10_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2018 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Области
Общини
Възрастови категории
Общо В т.ч. в градовете
всичко мъже жени всичко мъже жени
ОБЩО 7 000 039 3 395 701 3 604 338 5 159 129 2 481 128 2 678 001
Под трудоспособна възраст 1 067 112 548 650 518 462 802 160 412 205 389 955
В трудоспособна възраст 4 200 909 2 206 463 1 994 446 3 185 287 1 644 713 1 540 574
Над трудоспособна възраст 1 732 018 640 588 1 091 430 1 171 682 424 210 747 472
БЛАГОЕВГРАД 305 123 148 542 156 581 183 143 87 609 95 534
Под трудоспособна възраст 47 483 24 287 23 196 29 225 14 870 14 355
В трудоспособна възраст 188 160 97 900 90 260 114 310 57 898 56 412
Над трудоспособна възраст 69 480 26 355 43 125 39 608 14 841 24 767
Банско 12 827 6 222 6 605 11 695 5 687 6 008
Под трудоспособна възраст 1 710 829 881 1 577 781 796
В трудоспособна възраст 7 791 4 174 3 617 7 155 3 813 3 342
Над трудоспособна възраст 3 326 1 219 2 107 2 963 1 093 1 870
Белица 9 316 4 590 4 726 3 024 1 472 1 552
Под трудоспособна възраст 1 732 866 866 490 247 243
В трудоспособна възраст 5 783 3 092 2 691 1 794 964 830
Над трудоспособна възраст 1 801 632 1 169 740 261 479
Благоевград 75 329 35 944 39 385 69 178 32 796 36 382
Под трудоспособна възраст 11 382 5 833 5 549 10 709 5 485 5 224
В трудоспособна възраст 48 446 24 123 24 323 45 013 22 171 22 842
Над трудоспособна възраст 15 501 5 988 9 513 13 456 5 140 8 316
Гоце Делчев 29 859 14 487 15 372 18 353 8 703 9 650
Под трудоспособна възраст 5 115 2 621 2 494 3 048 1 540 1 508
В трудоспособна възраст 18 669 9 595 9 074 11 336 5 704 5 632
Над трудоспособна възраст 6 075 2 271 3 804 3 969 1 459 2 510
Гърмен 14 793 7 322 7 471 - - -
Под трудоспособна възраст 2 974 1 512 1 462 - - -
В трудоспособна възраст 9 460 4 929 4 531 - - -
Над трудоспособна възраст 2 359 881 1 478 - - -
Кресна 5 143 2 626 2 517 3 286 1 657 1 629
Под трудоспособна възраст 624 327 297 466 257 209
В трудоспособна възраст 2 989 1 709 1 280 1 966 1 076 890
Над трудоспособна възраст 1 530 590 940 854 324 530
Петрич 49 530 24 210 25 320 27 039 12 899 14 140
Под трудоспособна възраст 7 549 3 872 3 677 4 757 2 424 2 333
В трудоспособна възраст 29 923 15 718 14 205 16 428 8 315 8 113
Над трудоспособна възраст 12 058 4 620 7 438 5 854 2 160 3 694
Разлог 19 294 9 364 9 930 11 423 5 489 5 934
Под трудоспособна възраст 3 072 1 524 1 548 1 912 951 961
В трудоспособна възраст 11 227 5 981 5 246 6 615 3 460 3 155
Над трудоспособна възраст 4 995 1 859 3 136 2 896 1 078 1 818
Сандански 37 400 18 074 19 326 25 091 11 963 13 128
Под трудоспособна възраст 5 628 2 880 2 748 4 164 2 119 2 045
В трудоспособна възраст 22 315 11 614 10 701 15 406 7 787 7 619
Над трудоспособна възраст 9 457 3 580 5 877 5 521 2 057 3 464
Сатовча 14 263 7 104 7 159 - - -
Под трудоспособна възраст 2 184 1 163 1 021 - - -
В трудоспособна възраст 9 150 4 826 4 324 - - -
Над трудоспособна възраст 2 929 1 115 1 814 - - -
Симитли 13 249 6 605 6 644 6 334 3 179 3 155
Под трудоспособна възраст 1 900 966 934 927 469 458
В трудоспособна възраст 8 106 4 415 3 691 3 967 2 156 1 811
Над трудоспособна възраст 3 243 1 224 2 019 1 440 554 886
Струмяни 5 053 2 489 2 564 - - -
Под трудоспособна възраст 738 403 335 - - -
В трудоспособна възраст 2 661 1 480 1 181 - - -
Над трудоспособна възраст 1 654 606 1 048 - - -
Хаджидимово 9 178 4 642 4 536 2 481 1 245 1 236
Под трудоспособна възраст 1 328 703 625 393 201 192
В трудоспособна възраст 5 458 2 966 2 492 1 468 800 668
Над трудоспособна възраст 2 392 973 1 419 620 244 376
Якоруда 9 889 4 863 5 026 5 239 2 519 2 720
Под трудоспособна възраст 1 547 788 759 782 396 386
В трудоспособна възраст 6 182 3 278 2 904 3 162 1 652 1 510
Над трудоспособна възраст 2 160 797 1 363 1 295 471 824
БУРГАС 410 331 198 630 211 701 313 566 150 248 163 318
Под трудоспособна възраст 68 004 34 831 33 173 51 849 26 537 25 312
В трудоспособна възраст 248 084 128 923 119 161 191 958 98 399 93 559
Над трудоспособна възраст 94 243 34 876 59 367 69 759 25 312 44 447
Айтос 27 849 13 540 14 309 19 327 9 285 10 042
Под трудоспособна възраст 5 080 2 613 2 467 3 524 1 805 1 719
В трудоспособна възраст 16 960 8 823 8 137 11 806 6 058 5 748
Над трудоспособна възраст 5 809 2 104 3 705 3 997 1 422 2 575
Бургас 208 915 99 432 109 483 203 962 96 968 106 994
Под трудоспособна възраст 34 558 17 705 16 853 33 788 17 317 16 471
В трудоспособна възраст 128 516 65 168 63 348 125 744 63 659 62 085
Над трудоспособна възраст 45 841 16 559 29 282 44 430 15 992 28 438
Камено 9 864 4 924 4 940 4 159 2 032 2 127
Под трудоспособна възраст 1 602 812 790 755 386 369
В трудоспособна възраст 5 465 3 062 2 403 2 458 1 313 1 145
Над трудоспособна възраст 2 797 1 050 1 747 946 333 613
Карнобат 23 380 11 416 11 964 17 216 8 352 8 864
Под трудоспособна възраст 4 050 2 095 1 955 3 062 1 561 1 501
В трудоспособна възраст 13 467 7 192 6 275 10 307 5 418 4 889
Над трудоспособна възраст 5 863 2 129 3 734 3 847 1 373 2 474
Малко Търново 3 208 1 572 1 636 2 017 1 025 992
Под трудоспособна възраст 410 222 188 251 141 110
В трудоспособна възраст 1 588 903 685 1 077 622 455
Над трудоспособна възраст 1 210 447 763 689 262 427
Несебър 27 879 13 662 14 217 19 217 9 327 9 890
Под трудоспособна възраст 4 439 2 232 2 207 2 929 1 458 1 471
В трудоспособна възраст 16 939 8 932 8 007 11 856 6 212 5 644
Над трудоспособна възраст 6 501 2 498 4 003 4 432 1 657 2 775
Поморие 27 233 13 273 13 960 18 774 9 041 9 733
Под трудоспособна възраст 4 309 2 222 2 087 2 781 1 441 1 340
В трудоспособна възраст 16 480 8 629 7 851 11 285 5 860 5 425
Над трудоспособна възраст 6 444 2 422 4 022 4 708 1 740 2 968
Приморско 6 124 3 044 3 080 3 856 1 921 1 935
Под трудоспособна възраст 783 404 379 537 277 260
В трудоспособна възраст 3 722 2 025 1 697 2 431 1 295 1 136
Над трудоспособна възраст 1 619 615 1 004 888 349 539
Руен 27 846 14 009 13 837 - - -
Под трудоспособна възраст 5 134 2 637 2 497 - - -
В трудоспособна възраст 17 515 9 321 8 194 - - -
Над трудоспособна възраст 5 197 2 051 3 146 - - -
Созопол 13 005 6 414 6 591 6 436 3 131 3 305
Под трудоспособна възраст 1 832 912 920 802 388 414
В трудоспособна възраст 7 527 4 048 3 479 3 794 2 000 1 794
Над трудоспособна възраст 3 646 1 454 2 192 1 840 743 1 097
Средец 14 495 7 224 7 271 8 614 4 247 4 367
Под трудоспособна възраст 2 601 1 323 1 278 1 698 873 825
В трудоспособна възраст 7 961 4 349 3 612 5 097 2 719 2 378
Над трудоспособна възраст 3 933 1 552 2 381 1 819 655 1 164
Сунгурларе 11 519 5 648 5 871 2 978 1 465 1 513
Под трудоспособна възраст 1 854 971 883 564 304 260
В трудоспособна възраст 6 570 3 574 2 996 1 793 949 844
Над трудоспособна възраст 3 095 1 103 1 992 621 212 409
Царево 9 014 4 472 4 542 7 010 3 454 3 556
Под трудоспособна възраст 1 352 683 669 1 158 586 572
В трудоспособна възраст 5 374 2 897 2 477 4 310 2 294 2 016
Над трудоспособна възраст 2 288 892 1 396 1 542 574 968
ВАРНА 471 252 229 614 241 638 395 596 191 802 203 794
Под трудоспособна възраст 75 986 39 139 36 847 63 950 32 924 31 026
В трудоспособна възраст 291 329 151 936 139 393 248 720 128 749 119 971
Над трудоспособна възраст 103 937 38 539 65 398 82 926 30 129 52 797
Аврен 9 152 4 638 4 514 - - -
Под трудоспособна възраст 1 319 698 621 - - -
В трудоспособна възраст 5 063 2 795 2 268 - - -
Над трудоспособна възраст 2 770 1 145 1 625 - - -
Аксаково 20 557 10 139 10 418 11 681 5 718 5 963
Под трудоспособна възраст 3 470 1 770 1 700 2 105 1 089 1 016
В трудоспособна възраст 12 217 6 475 5 742 7 435 3 863 3 572
Над трудоспособна възраст 4 870 1 894 2 976 2 141 766 1 375
Белослав 10 368 5 172 5 196 7 302 3 663 3 639
Под трудоспособна възраст 1 615 844 771 1 192 638 554
В трудоспособна възраст 6 456 3 506 2 950 4 539 2 465 2 074
Над трудоспособна възраст 2 297 822 1 475 1 571 560 1 011
Бяла 3 287 1 659 1 628 2 087 1 048 1 039
Под трудоспособна възраст 493 269 224 235 129 106
В трудоспособна възраст 1 840 1 008 832 1 167 640 527
Над трудоспособна възраст 954 382 572 685 279 406
Варна 345 369 167 008 178 361 336 505 162 584 173 921
Под трудоспособна възраст 55 665 28 604 27 061 53 944 27 689 26 255
В трудоспособна възраст 217 340 112 155 105 185 212 018 109 341 102 677
Над трудоспособна възраст 72 364 26 249 46 115 70 543 25 554 44 989
Ветрино 4 773 2 330 2 443 - - -
Под трудоспособна възраст 514 265 249 - - -
В трудоспособна възраст 2 483 1 381 1 102 - - -
Над трудоспособна възраст 1 776 684 1 092 - - -
Вълчи дол 9 199 4 621 4 578 2 857 1 392 1 465
Под трудоспособна възраст 1 312 690 622 438 237 201
В трудоспособна възраст 5 097 2 853 2 244 1 666 870 796
Над трудоспособна възраст 2 790 1 078 1 712 753 285 468
Девня 8 522 4 284 4 238 7 786 3 879 3 907
Под трудоспособна възраст 1 481 792 689 1 426 757 669
В трудоспособна възраст 5 220 2 805 2 415 4 836 2 571 2 265
Над трудоспособна възраст 1 821 687 1 134 1 524 551 973
Долни чифлик 18 492 9 134 9 358 6 378 3 160 3 218
Под трудоспособна възраст 3 545 1 797 1 748 1 215 621 594
В трудоспособна възраст 11 256 5 872 5 384 4 101 2 130 1 971
Над трудоспособна възраст 3 691 1 465 2 226 1 062 409 653
Дългопол 13 286 6 599 6 687 4 438 2 223 2 215
Под трудоспособна възраст 2 087 1 056 1 031 717 366 351
В трудоспособна възраст 7 904 4 245 3 659 2 748 1 492 1 256
Над трудоспособна възраст 3 295 1 298 1 997 973 365 608
Провадия 20 976 10 434 10 542 12 075 5 909 6 166
Под трудоспособна възраст 3 323 1 728 1 595 1 855 954 901
В трудоспособна възраст 12 293 6 639 5 654 7 487 3 959 3 528
Над трудоспособна възраст 5 360 2 067 3 293 2 733 996 1 737
Суворово 7 271 3 596 3 675 4 487 2 226 2 261
Под трудоспособна възраст 1 162 626 536 823 444 379
В трудоспособна възраст 4 160 2 202 1 958 2 723 1 418 1 305
Над трудоспособна възраст 1 949 768 1 181 941 364 577
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 235 708 113 916 121 792 166 535 79 968 86 567
Под трудоспособна възраст 31 997 16 417 15 580 23 224 11 871 11 353
В трудоспособна възраст 139 668 73 386 66 282 103 964 53 387 50 577
Над трудоспособна възраст 64 043 24 113 39 930 39 347 14 710 24 637
Велико Търново 86 833 41 466 45 367 74 721 35 546 39 175
Под трудоспособна възраст 12 033 6 087 5 946 10 861 5 496 5 365
В трудоспособна възраст 54 597 27 716 26 881 48 419 24 297 24 122
Над трудоспособна възраст 20 203 7 663 12 540 15 441 5 753 9 688
Горна Оряховица 41 966 20 275 21 691 31 496 15 137 16 359
Под трудоспособна възраст 5 632 2 899 2 733 4 249 2 166 2 083
В трудоспособна възраст 24 335 12 885 11 450 18 586 9 734 8 852
Над трудоспособна възраст 11 999 4 491 7 508 8 661 3 237 5 424
Елена 8 503 4 119 4 384 4 848 2 309 2 539
Под трудоспособна възраст 1 184 604 580 531 274 257
В трудоспособна възраст 4 821 2 573 2 248 2 882 1 510 1 372
Над трудоспособна възраст 2 498 942 1 556 1 435 525 910
Златарица 3 683 1 822 1 861 2 067 1 027 1 040
Под трудоспособна възраст 557 275 282 375 195 180
В трудоспособна възраст 2 033 1 143 890 1 160 631 529
Над трудоспособна възраст 1 093 404 689 532 201 331
Лясковец 11 975 5 729 6 246 7 445 3 542 3 903
Под трудоспособна възраст 1 403 723 680 977 517 460
В трудоспособна възраст 6 823 3 638 3 185 4 481 2 311 2 170
Над трудоспособна възраст 3 749 1 368 2 381 1 987 714 1 273
Павликени 20 926 10 190 10 736 11 131 5 389 5 742
Под трудоспособна възраст 2 862 1 475 1 387 1 598 817 781
В трудоспособна възраст 11 203 6 168 5 035 6 396 3 388 3 008
Над трудоспособна възраст 6 861 2 547 4 314 3 137 1 184 1 953
Полски Тръмбеш 12 481 6 082 6 399 3 905 1 936 1 969
Под трудоспособна възраст 1 760 925 835 549 285 264
В трудоспособна възраст 6 489 3 560 2 929 2 305 1 237 1 068
Над трудоспособна възраст 4 232 1 597 2 635 1 051 414 637
Свищов 35 369 17 339 18 030 25 062 12 211 12 851
Под трудоспособна възраст 4 120 2 186 1 934 3 090 1 619 1 471
В трудоспособна възраст 21 540 11 450 10 090 16 314 8 452 7 862
Над трудоспособна възраст 9 709 3 703 6 006 5 658 2 140 3 518
Стражица 11 717 5 797 5 920 4 237 2 079 2 158
Под трудоспособна възраст 2 151 1 107 1 044 767 400 367
В трудоспособна възраст 6 665 3 599 3 066 2 540 1 339 1 201
Над трудоспособна възраст 2 901 1 091 1 810 930 340 590
Сухиндол 2 255 1 097 1 158 1 623 792 831
Под трудоспособна възраст 295 136 159 227 102 125
В трудоспособна възраст 1 162 654 508 881 488 393
Над трудоспособна възраст 798 307 491 515 202 313
ВИДИН 84 865 41 349 43 516 54 999 26 627 28 372
Под трудоспособна възраст 11 006 5 702 5 304 7 947 4 110 3 837
В трудоспособна възраст 45 584 24 804 20 780 32 577 17 131 15 446
Над трудоспособна възраст 28 275 10 843 17 432 14 475 5 386 9 089
Белоградчик 5 575 2 719 2 856 4 508 2 204 2 304
Под трудоспособна възраст 820 417 403 742 378 364
В трудоспособна възраст 2 966 1 639 1 327 2 611 1 409 1 202
Над трудоспособна възраст 1 789 663 1 126 1 155 417 738
Бойница 936 444 492 - - -
Под трудоспособна възраст 43 24 19 - - -
В трудоспособна възраст 347 215 132 - - -
Над трудоспособна възраст 546 205 341 - - -
Брегово 4 498 2 260 2 238 2 170 1 037 1 133
Под трудоспособна възраст 499 229 270 327 145 182
В трудоспособна възраст 2 186 1 302 884 1 169 637 532
Над трудоспособна възраст 1 813 729 1 084 674 255 419
Видин 53 764 25 995 27 769 43 431 20 980 22 451
Под трудоспособна възраст 7 030 3 651 3 379 6 299 3 274 3 025
В трудоспособна възраст 30 542 16 134 14 408 26 248 13 657 12 591
Над трудоспособна възраст 16 192 6 210 9 982 10 884 4 049 6 835
Грамада 1 742 893 849 1 243 639 604
Под трудоспособна възраст 183 100 83 164 94 70
В трудоспособна възраст 741 444 297 571 335 236
Над трудоспособна възраст 818 349 469 508 210 298
Димово 5 596 2 790 2 806 1 029 511 518
Под трудоспособна възраст 952 502 450 119 67 52
В трудоспособна възраст 2 738 1 576 1 162 565 327 238
Над трудоспособна възраст 1 906 712 1 194 345 117 228
Кула 3 654 1 745 1 909 2 618 1 256 1 362
Под трудоспособна възраст 369 197 172 296 152 144
В трудоспособна възраст 1 776 990 786 1 413 766 647
Над трудоспособна възраст 1 509 558 951 909 338 571
Макреш 1 277 643 634 - - -
Под трудоспособна възраст 107 62 45 - - -
В трудоспособна възраст 520 320 200 - - -
Над трудоспособна възраст 650 261 389 - - -
Ново село 2 500 1 211 1 289 - - -
Под трудоспособна възраст 231 119 112 - - -
В трудоспособна възраст 1 086 638 448 - - -
Над трудоспособна възраст 1 183 454 729 - - -
Ружинци 3 608 1 790 1 818 - - -
Под трудоспособна възраст 548 295 253 - - -
В трудоспособна възраст 1 858 1 040 818 - - -
Над трудоспособна възраст 1 202 455 747 - - -
Чупрене 1 715 859 856 - - -
Под трудоспособна възраст 224 106 118 - - -
В трудоспособна възраст 824 506 318 - - -
Над трудоспособна възраст 667 247 420 - - -
ВРАЦА 162 549 79 894 82 655 95 695 46 284 49 411
Под трудоспособна възраст 23 750 12 250 11 500 14 277 7 299 6 978
В трудоспособна възраст 93 540 50 528 43 012 58 446 30 512 27 934
Над трудоспособна възраст 45 259 17 116 28 143 22 972 8 473 14 499
Борован 5 209 2 636 2 573 - - -
Под трудоспособна възраст 972 509 463 - - -
В трудоспособна възраст 2 697 1 529 1 168 - - -
Над трудоспособна възраст 1 540 598 942 - - -
Бяла Слатина 21 481 10 608 10 873 9 856 4 761 5 095
Под трудоспособна възраст 3 615 1 841 1 774 1 617 834 783
В трудоспособна възраст 11 987 6 528 5 459 5 714 2 992 2 722
Над трудоспособна възраст 5 879 2 239 3 640 2 525 935 1 590
Враца 64 447 31 237 33 210 52 617 25 255 27 362
Под трудоспособна възраст 9 247 4 761 4 486 7 658 3 901 3 757
В трудоспособна възраст 38 219 20 130 18 089 32 163 16 686 15 477
Над трудоспособна възраст 16 981 6 346 10 635 12 796 4 668 8 128
Козлодуй 19 066 9 420 9 646 11 851 5 863 5 988
Под трудоспособна възраст 3 049 1 573 1 476 1 783 904 879
В трудоспособна възраст 12 308 6 493 5 815 7 999 4 167 3 832
Над трудоспособна възраст 3 709 1 354 2 355 2 069 792 1 277
Криводол 8 466 4 287 4 179 2 626 1 294 1 332
Под трудоспособна възраст 1 091 572 519 399 210 189
В трудоспособна възраст 4 267 2 474 1 793 1 496 808 688
Над трудоспособна възраст 3 108 1 241 1 867 731 276 455
Мездра 18 452 9 082 9 370 9 255 4 436 4 819
Под трудоспособна възраст 2 359 1 202 1 157 1 301 658 643
В трудоспособна възраст 10 454 5 727 4 727 5 615 2 915 2 700
Над трудоспособна възраст 5 639 2 153 3 486 2 339 863 1 476
Мизия 6 134 3 037 3 097 2 638 1 320 1 318
Под трудоспособна възраст 768 398 370 331 170 161
В трудоспособна възраст 3 397 1 924 1 473 1 561 867 694
Над трудоспособна възраст 1 969 715 1 254 746 283 463
Оряхово 9 598 4 721 4 877 4 318 2 119 2 199
Под трудоспособна възраст 1 346 706 640 722 379 343
В трудоспособна възраст 5 025 2 805 2 220 2 399 1 294 1 105
Над трудоспособна възраст 3 227 1 210 2 017 1 197 446 751
Роман 5 462 2 771 2 691 2 534 1 236 1 298
Под трудоспособна възраст 789 415 374 466 243 223
В трудоспособна възраст 2 988 1 684 1 304 1 499 783 716
Над трудоспособна възраст 1 685 672 1 013 569 210 359
Хайредин 4 234 2 095 2 139 - - -
Под трудоспособна възраст 514 273 241 - - -
В трудоспособна възраст 2 198 1 234 964 - - -
Над трудоспособна възраст 1 522 588 934 - - -
ГАБРОВО 108 404 52 213 56 191 88 800 42 708 46 092
Под трудоспособна възраст 13 410 6 889 6 521 11 253 5 783 5 470
В трудоспособна възраст 59 913 32 274 27 639 51 093 27 260 23 833
Над трудоспособна възраст 35 081 13 050 22 031 26 454 9 665 16 789
Габрово 57 625 27 730 29 895 52 169 25 076 27 093
Под трудоспособна възраст 6 880 3 541 3 339 6 469 3 316 3 153
В трудоспособна възраст 32 197 17 329 14 868 29 996 16 056 13 940
Над трудоспособна възраст 18 548 6 860 11 688 15 704 5 704 10 000
Дряново 8 529 4 068 4 461 6 553 3 141 3 412
Под трудоспособна възраст 1 040 510 530 886 441 445
В трудоспособна възраст 4 476 2 436 2 040 3 557 1 922 1 635
Над трудоспособна възраст 3 013 1 122 1 891 2 110 778 1 332
Севлиево 32 155 15 581 16 574 20 464 9 897 10 567
Под трудоспособна възраст 4 515 2 346 2 169 2 953 1 548 1 405
В трудоспособна възраст 17 816 9 544 8 272 12 312 6 434 5 878
Над трудоспособна възраст 9 824 3 691 6 133 5 199 1 915 3 284
Трявна 10 095 4 834 5 261 9 614 4 594 5 020
Под трудоспособна възраст 975 492 483 945 478 467
В трудоспособна възраст 5 424 2 965 2 459 5 228 2 848 2 380
Над трудоспособна възраст 3 696 1 377 2 319 3 441 1 268 2 173
ДОБРИЧ 173 831 84 476 89 355 120 259 57 723 62 536
Под трудоспособна възраст 26 287 13 534 12 753 17 750 9 153 8 597
В трудоспособна възраст 103 060 54 342 48 718 72 926 37 729 35 197
Над трудоспособна възраст 44 484 16 600 27 884 29 583 10 841 18 742
Балчик 19 331 9 547 9 784 11 051 5 391 5 660
Под трудоспособна възраст 2 853 1 447 1 406 1 610 827 783
В трудоспособна възраст 11 635 6 251 5 384 6 740 3 555 3 185
Над трудоспособна възраст 4 843 1 849 2 994 2 701 1 009 1 692
Генерал Тошево 13 063 6 374 6 689 6 155 3 000 3 155
Под трудоспособна възраст 1 794 908 886 751 376 375
В трудоспособна възраст 7 136 3 899 3 237 3 577 1 926 1 651
Над трудоспособна възраст 4 133 1 567 2 566 1 827 698 1 129
Добрич 20 345 10 161 10 184 - - -
Под трудоспособна възраст 3 288 1 684 1 604 - - -
В трудоспособна възраст 11 325 6 252 5 073 - - -
Над трудоспособна възраст 5 732 2 225 3 507 - - -
Добрич - град 83 584 39 850 43 734 83 584 39 850 43 734
Под трудоспособна възраст 12 426 6 421 6 005 12 426 6 421 6 005
В трудоспособна възраст 50 875 26 129 24 746 50 875 26 129 24 746
Над трудоспособна възраст 20 283 7 300 12 983 20 283 7 300 12 983
Каварна 14 020 6 763 7 257 10 767 5 200 5 567
Под трудоспособна възраст 2 104 1 078 1 026 1 666 844 822
В трудоспособна възраст 8 239 4 271 3 968 6 523 3 368 3 155
Над трудоспособна възраст 3 677 1 414 2 263 2 578 988 1 590
Крушари 3 893 1 975 1 918 - - -
Под трудоспособна възраст 696 340 356 - - -
В трудоспособна възраст 2 223 1 274 949 - - -
Над трудоспособна възраст 974 361 613 - - -
Тервел 15 228 7 655 7 573 5 623 2 768 2 855
Под трудоспособна възраст 2 630 1 376 1 254 878 447 431
В трудоспособна възраст 9 244 4 956 4 288 3 461 1 815 1 646
Над трудоспособна възраст 3 354 1 323 2 031 1 284 506 778
Шабла 4 367 2 151 2 216 3 079 1 514 1 565
Под трудоспособна възраст 496 280 216 419 238 181
В трудоспособна възраст 2 383 1 310 1 073 1 750 936 814
Над трудоспособна възраст 1 488 561 927 910 340 570
КЪРДЖАЛИ 152 873 75 525 77 348 63 016 30 217 32 799
Под трудоспособна възраст 23 350 12 022 11 328 10 754 5 567 5 187
В трудоспособна възраст 92 941 49 271 43 670 39 257 19 816 19 441
Над трудоспособна възраст 36 582 14 232 22 350 13 005 4 834 8 171
Ардино 12 792 6 383 6 409 4 002 1 991 2 011
Под трудоспособна възраст 1 472 761 711 590 301 289
В трудоспособна възраст 7 689 4 192 3 497 2 571 1 331 1 240
Над трудоспособна възраст 3 631 1 430 2 201 841 359 482
Джебел 8 441 4 239 4 202 3 185 1 562 1 623
Под трудоспособна възраст 1 175 591 584 508 266 242
В трудоспособна възраст 5 323 2 871 2 452 2 158 1 103 1 055
Над трудоспособна възраст 1 943 777 1 166 519 193 326
Кирково 21 254 10 553 10 701 - - -
Под трудоспособна възраст 2 942 1 472 1 470 - - -
В трудоспособна възраст 12 511 6 750 5 761 - - -
Над трудоспособна възраст 5 801 2 331 3 470 - - -
Крумовград 17 081 8 593 8 488 4 824 2 336 2 488
Под трудоспособна възраст 2 821 1 468 1 353 793 402 391
В трудоспособна възраст 10 164 5 488 4 676 3 014 1 543 1 471
Над трудоспособна възраст 4 096 1 637 2 459 1 017 391 626
Кърджали 68 727 33 394 35 333 43 263 20 559 22 704
Под трудоспособна възраст 11 581 6 002 5 579 7 731 4 018 3 713
В трудоспособна възраст 42 042 21 709 20 333 26 303 13 195 13 108
Над трудоспособна възраст 15 104 5 683 9 421 9 229 3 346 5 883
Момчилград 15 787 7 902 7 885 7 742 3 769 3 973
Под трудоспособна възраст 2 169 1 123 1 046 1 132 580 552
В трудоспособна възраст 9 909 5 305 4 604 5 211 2 644 2 567
Над трудоспособна възраст 3 709 1 474 2 235 1 399 545 854
Черноочене 8 791 4 461 4 330 - - -
Под трудоспособна възраст 1 190 605 585 - - -
В трудоспособна възраст 5 303 2 956 2 347 - - -
Над трудоспособна възраст 2 298 900 1 398 - - -
КЮСТЕНДИЛ 119 041 57 944 61 097 83 230 40 142 43 088
Под трудоспособна възраст 15 341 7 889 7 452 12 304 6 334 5 970
В трудоспособна възраст 66 565 36 038 30 527 48 326 25 539 22 787
Над трудоспособна възраст 37 135 14 017 23 118 22 600 8 269 14 331
Бобов дол 7 498 3 914 3 584 4 927 2 591 2 336
Под трудоспособна възраст 813 427 386 677 348 329
В трудоспособна възраст 4 384 2 546 1 838 3 272 1 877 1 395
Над трудоспособна възраст 2 301 941 1 360 978 366 612
Бобошево 2 597 1 292 1 305 1 100 524 576
Под трудоспособна възраст 243 125 118 127 62 65
В трудоспособна възраст 1 333 778 555 595 328 267
Над трудоспособна възраст 1 021 389 632 378 134 244
Дупница 39 414 18 879 20 535 29 698 14 127 15 571
Под трудоспособна възраст 5 855 2 966 2 889 4 706 2 393 2 313
В трудоспособна възраст 22 340 11 757 10 583 16 964 8 822 8 142
Над трудоспособна възраст 11 219 4 156 7 063 8 028 2 912 5 116
Кочериново 4 365 2 098 2 267 2 041 971 1 070
Под трудоспособна възраст 424 217 207 271 130 141
В трудоспособна възраст 2 196 1 216 980 1 116 590 526
Над трудоспособна възраст 1 745 665 1 080 654 251 403
Кюстендил 53 273 25 784 27 489 39 881 19 176 20 705
Под трудоспособна възраст 6 804 3 519 3 285 5 775 2 992 2 783
В трудоспособна възраст 30 073 16 176 13 897 23 258 12 238 11 020
Над трудоспособна възраст 16 396 6 089 10 307 10 848 3 946 6 902
Невестино 2 018 1 051 967 - - -
Под трудоспособна възраст 90 48 42 - - -
В трудоспособна възраст 812 540 272 - - -
Над трудоспособна възраст 1 116 463 653 - - -
Рила 2 458 1 201 1 257 2 096 1 020 1 076
Под трудоспособна възраст 280 145 135 265 136 129
В трудоспособна възраст 1 285 731 554 1 124 630 494
Над трудоспособна възраст 893 325 568 707 254 453
Сапарева баня 6 660 3 295 3 365 3 487 1 733 1 754
Под трудоспособна възраст 787 420 367 483 273 210
В трудоспособна възраст 3 778 2 049 1 729 1 997 1 054 943
Над трудоспособна възраст 2 095 826 1 269 1 007 406 601
Трекляно 758 430 328 - - -
Под трудоспособна възраст 45 22 23 - - -
В трудоспособна възраст 364 245 119 - - -
Над трудоспособна възраст 349 163 186 - - -
ЛОВЕЧ 124 873 60 836 64 037 78 589 38 111 40 478
Под трудоспособна възраст 17 920 9 133 8 787 11 548 5 896 5 652
В трудоспособна възраст 68 987 37 277 31 710 45 609 24 093 21 516
Над трудоспособна възраст 37 966 14 426 23 540 21 432 8 122 13 310
Априлци 2 773 1 327 1 446 2 497 1 198 1 299
Под трудоспособна възраст 235 134 101 215 124 91
В трудоспособна възраст 1 393 752 641 1 298 693 605
Над трудоспособна възраст 1 145 441 704 984 381 603
Летница 3 380 1 668 1 712 2 446 1 213 1 233
Под трудоспособна възраст 554 275 279 471 237 234
В трудоспособна възраст 1 697 968 729 1 280 707 573
Над трудоспособна възраст 1 129 425 704 695 269 426
Ловеч 43 242 20 914 22 328 32 363 15 623 16 740
Под трудоспособна възраст 5 213 2 679 2 534 4 140 2 123 2 017
В трудоспособна възраст 24 131 12 968 11 163 19 439 10 209 9 230
Над трудоспособна възраст 13 898 5 267 8 631 8 784 3 291 5 493
Луковит 16 364 8 032 8 332 8 336 4 058 4 278
Под трудоспособна възраст 3 419 1 736 1 683 1 819 931 888
В трудоспособна възраст 8 816 4 768 4 048 4 697 2 447 2 250
Над трудоспособна възраст 4 129 1 528 2 601 1 820 680 1 140
Тетевен 19 113 9 439 9 674 8 675 4 233 4 442
Под трудоспособна възраст 2 907 1 493 1 414 1 310 680 630
В трудоспособна възраст 11 072 5 983 5 089 4 876 2 624 2 252
Над трудоспособна възраст 5 134 1 963 3 171 2 489 929 1 560
Троян 28 743 13 873 14 870 19 352 9 323 10 029
Под трудоспособна възраст 3 385 1 694 1 691 2 569 1 290 1 279
В трудоспособна възраст 16 018 8 626 7 392 11 372 5 971 5 401
Над трудоспособна възраст 9 340 3 553 5 787 5 411 2 062 3 349
Угърчин 5 531 2 709 2 822 2 354 1 178 1 176
Под трудоспособна възраст 1 004 497 507 575 285 290
В трудоспособна възраст 2 716 1 510 1 206 1 176 657 519
Над трудоспособна възраст 1 811 702 1 109 603 236 367
Ябланица 5 727 2 874 2 853 2 566 1 285 1 281
Под трудоспособна възраст 1 203 625 578 449 226 223
В трудоспособна възраст 3 144 1 702 1 442 1 471 785 686
Над трудоспособна възраст 1 380 547 833 646 274 372
МОНТАНА 129 637 63 334 66 303 83 412 40 294 43 118
Под трудоспособна възраст 18 803 9 696 9 107 12 675 6 483 6 192
В трудоспособна възраст 72 117 38 905 33 212 49 644 25 915 23 729
Над трудоспособна възраст 38 717 14 733 23 984 21 093 7 896 13 197
Берковица 16 343 7 942 8 401 12 037 5 860 6 177
Под трудоспособна възраст 2 335 1 228 1 107 1 914 1 022 892
В трудоспособна възраст 8 967 4 809 4 158 7 013 3 676 3 337
Над трудоспособна възраст 5 041 1 905 3 136 3 110 1 162 1 948
Бойчиновци 8 124 4 061 4 063 1 270 625 645
Под трудоспособна възраст 1 257 649 608 154 77 77
В трудоспособна възраст 4 168 2 410 1 758 683 393 290
Над трудоспособна възраст 2 699 1 002 1 697 433 155 278
Брусарци 4 311 2 153 2 158 941 457 484
Под трудоспособна възраст 599 321 278 86 43 43
В трудоспособна възраст 2 179 1 232 947 513 289 224
Над трудоспособна възраст 1 533 600 933 342 125 217
Вълчедръм 8 493 4 185 4 308 3 109 1 479 1 630
Под трудоспособна възраст 1 347 724 623 385 205 180
В трудоспособна възраст 4 499 2 471 2 028 1 613 876 737
Над трудоспособна възраст 2 647 990 1 657 1 111 398 713
Вършец 7 035 3 434 3 601 5 513 2 701 2 812
Под трудоспособна възраст 1 179 586 593 1 056 523 533
В трудоспособна възраст 3 767 2 059 1 708 3 126 1 686 1 440
Над трудоспособна възраст 2 089 789 1 300 1 331 492 839
Георги Дамяново 2 174 1 120 1 054 - - -
Под трудоспособна възраст 140 79 61 - - -
В трудоспособна възраст 949 628 321 - - -
Над трудоспособна възраст 1 085 413 672 - - -
Лом 24 543 11 802 12 741 19 754 9 505 10 249
Под трудоспособна възраст 3 483 1 752 1 731 2 958 1 499 1 459
В трудоспособна възраст 13 912 7 365 6 547 11 578 6 061 5 517
Над трудоспособна възраст 7 148 2 685 4 463 5 218 1 945 3 273
Медковец 3 500 1 745 1 755 - - -
Под трудоспособна възраст 499 274 225 - - -
В трудоспособна възраст 1 724 997 727 - - -
Над трудоспособна възраст 1 277 474 803 - - -
Монтана 48 134 23 445 24 689 39 240 18 907 20 333
Под трудоспособна възраст 7 167 3 673 3 494 6 018 3 069 2 949
В трудоспособна възраст 28 475 14 922 13 553 24 292 12 459 11 833
Над трудоспособна възраст 12 492 4 850 7 642 8 930 3 379 5 551
Чипровци 3 139 1 544 1 595 1 548 760 788
Под трудоспособна възраст 189 90 99 104 45 59
В трудоспособна възраст 1 557 927 630 826 475 351
Над трудоспособна възраст 1 393 527 866 618 240 378
Якимово 3 841 1 903 1 938 - - -
Под трудоспособна възраст 608 320 288 - - -
В трудоспособна възраст 1 920 1 085 835 - - -
Над трудоспособна възраст 1 313 498 815 - - -
ПАЗАРДЖИК 255 479 125 103 130 376 160 414 77 790 82 624
Под трудоспособна възраст 41 127 21 200 19 927 26 520 13 722 12 798
В трудоспособна възраст 152 968 81 563 71 405 96 573 50 661 45 912
Над трудоспособна възраст 61 384 22 340 39 044 37 321 13 407 23 914
Батак 5 368 2 659 2 709 2 790 1 395 1 395
Под трудоспособна възраст 615 307 308 271 135 136
В трудоспособна възраст 3 238 1 801 1 437 1 608 913 695
Над трудоспособна възраст 1 515 551 964 911 347 564
Белово 7 623 3 698 3 925 3 374 1 653 1 721
Под трудоспособна възраст 834 422 412 384 199 185
В трудоспособна възраст 4 375 2 391 1 984 2 001 1 095 906
Над трудоспособна възраст 2 414 885 1 529 989 359 630
Брацигово 8 530 4 198 4 332 3 733 1 843 1 890
Под трудоспособна възраст 1 218 609 609 505 255 250
В трудоспособна възраст 4 709 2 604 2 105 2 163 1 179 984
Над трудоспособна възраст 2 603 985 1 618 1 065 409 656
Велинград 33 787 16 247 17 540 21 256 10 089 11 167
Под трудоспособна възраст 5 972 3 069 2 903 3 679 1 902 1 777
В трудоспособна възраст 20 286 10 568 9 718 12 203 6 308 5 895
Над трудоспособна възраст 7 529 2 610 4 919 5 374 1 879 3 495
Лесичово 5 119 2 570 2 549 - - -
Под трудоспособна възраст 785 409 376 - - -
В трудоспособна възраст 2 827 1 597 1 230 - - -
Над трудоспособна възраст 1 507 564 943 - - -
Пазарджик 107 505 52 509 54 996 68 194 32 826 35 368
Под трудоспособна възраст 17 616 9 077 8 539 11 424 5 890 5 534
В трудоспособна възраст 64 887 34 257 30 630 41 572 21 477 20 095
Над трудоспособна възраст 25 002 9 175 15 827 15 198 5 459 9 739
Панагюрище 22 547 11 145 11 402 16 053 7 891 8 162
Под трудоспособна възраст 2 993 1 575 1 418 2 231 1 177 1 054
В трудоспособна възраст 13 239 7 215 6 024 9 633 5 166 4 467
Над трудоспособна възраст 6 315 2 355 3 960 4 189 1 548 2 641
Пещера 17 716 8 657 9 059 15 837 7 751 8 086
Под трудоспособна възраст 3 070 1 634 1 436 2 917 1 569 1 348
В трудоспособна възраст 10 477 5 533 4 944 9 396 4 939 4 457
Над трудоспособна възраст 4 169 1 490 2 679 3 524 1 243 2 281
Ракитово 14 479 7 158 7 321 11 933 5 893 6 040
Под трудоспособна възраст 2 771 1 405 1 366 2 372 1 205 1 167
В трудоспособна възраст 9 080 4 834 4 246 7 483 3 962 3 521
Над трудоспособна възраст 2 628 919 1 709 2 078 726 1 352
Септември 23 620 11 760 11 860 10 094 4 956 5 138
Под трудоспособна възраст 3 966 2 058 1 908 1 719 881 838
В трудоспособна възраст 14 229 7 722 6 507 6 071 3 253 2 818
Над трудоспособна възраст 5 425 1 980 3 445 2 304 822 1 482
Стрелча 4 473 2 142 2 331 3 758 1 786 1 972
Под трудоспособна възраст 563 274 289 526 254 272
В трудоспособна възраст 2 465 1 348 1 117 2 159 1 150 1 009
Над трудоспособна възраст 1 445 520 925 1 073 382 691
Сърница 4 712 2 360 2 352 3 392 1 707 1 685
Под трудоспособна възраст 724 361 363 492 255 237
В трудоспособна възраст 3 156 1 693 1 463 2 284 1 219 1 065
Над трудоспособна възраст 832 306 526 616 233 383
ПЕРНИК 120 880 58 824 62 056 95 860 46 215 49 645
Под трудоспособна възраст 15 864 8 257 7 607 13 847 7 217 6 630
В трудоспособна възраст 69 927 37 433 32 494 57 983 30 393 27 590
Над трудоспособна възраст 35 089 13 134 21 955 24 030 8 605 15 425
Брезник 6 160 3 014 3 146 3 928 1 899 2 029
Под трудоспособна възраст 654 327 327 533 265 268
В трудоспособна възраст 3 221 1 796 1 425 2 274 1 215 1 059
Над трудоспособна възраст 2 285 891 1 394 1 121 419 702
Земен 2 372 1 199 1 173 1 474 744 730
Под трудоспособна възраст 173 103 70 128 77 51
В трудоспособна възраст 1 158 684 474 826 471 355
Над трудоспособна възраст 1 041 412 629 520 196 324
Ковачевци 1 576 815 761 - - -
Под трудоспособна възраст 114 47 67 - - -
В трудоспособна възраст 657 428 229 - - -
Над трудоспособна възраст 805 340 465 - - -
Перник 88 604 42 836 45 768 75 169 36 063 39 106
Под трудоспособна възраст 12 234 6 356 5 878 10 896 5 670 5 226
В трудоспособна възраст 52 699 27 808 24 891 45 404 23 663 21 741
Над трудоспособна възраст 23 671 8 672 14 999 18 869 6 730 12 139
Радомир 18 253 8 973 9 280 12 951 6 340 6 611
Под трудоспособна възраст 2 200 1 168 1 032 1 887 995 892
В трудоспособна възраст 10 217 5 588 4 629 8 099 4 294 3 805
Над трудоспособна възраст 5 836 2 217 3 619 2 965 1 051 1 914
Трън 3 915 1 987 1 928 2 338 1 169 1 169
Под трудоспособна възраст 489 256 233 403 210 193
В трудоспособна възраст 1 975 1 129 846 1 380 750 630
Над трудоспособна възраст 1 451 602 849 555 209 346
ПЛЕВЕН 240 380 116 915 123 465 161 005 77 684 83 321
Под трудоспособна възраст 35 664 18 268 17 396 24 019 12 321 11 698
В трудоспособна възраст 133 471 71 429 62 042 94 354 49 375 44 979
Над трудоспособна възраст 71 245 27 218 44 027 42 632 15 988 26 644
Белене 8 454 4 449 4 005 7 063 3 790 3 273
Под трудоспособна възраст 894 484 410 808 435 373
В трудоспособна възраст 4 989 2 964 2 025 4 397 2 604 1 793
Над трудоспособна възраст 2 571 1 001 1 570 1 858 751 1 107
Гулянци 10 358 5 094 5 264 2 898 1 410 1 488
Под трудоспособна възраст 1 216 614 602 552 281 271
В трудоспособна възраст 4 894 2 790 2 104 1 502 823 679
Над трудоспособна възраст 4 248 1 690 2 558 844 306 538
Долна Митрополия 17 694 8 693 9 001 6 806 3 341 3 465
Под трудоспособна възраст 2 628 1 358 1 270 1 133 568 565
В трудоспособна възраст 8 926 4 913 4 013 3 784 2 025 1 759
Над трудоспособна възраст 6 140 2 422 3 718 1 889 748 1 141
Долни Дъбник 10 702 5 228 5 474 3 820 1 828 1 992
Под трудоспособна възраст 1 929 957 972 659 331 328
В трудоспособна възраст 5 419 2 963 2 456 2 051 1 083 968
Над трудоспособна възраст 3 354 1 308 2 046 1 110 414 696
Искър 6 020 3 003 3 017 2 835 1 392 1 443
Под трудоспособна възраст 875 436 439 431 210 221
В трудоспособна възраст 3 180 1 770 1 410 1 541 843 698
Над трудоспособна възраст 1 965 797 1 168 863 339 524
Кнежа 12 171 5 934 6 237 9 366 4 559 4 807
Под трудоспособна възраст 1 936 964 972 1 553 776 777
В трудоспособна възраст 6 760 3 665 3 095 5 318 2 855 2 463
Над трудоспособна възраст 3 475 1 305 2 170 2 495 928 1 567
Левски 17 455 8 416 9 039 8 869 4 201 4 668
Под трудоспособна възраст 2 435 1 240 1 195 1 328 669 659
В трудоспособна възраст 9 444 5 092 4 352 5 041 2 615 2 426
Над трудоспособна възраст 5 576 2 084 3 492 2 500 917 1 583
Никопол 7 925 3 948 3 977 2 882 1 414 1 468
Под трудоспособна възраст 986 545 441 457 248 209
В трудоспособна възраст 3 801 2 165 1 636 1 513 808 705
Над трудоспособна възраст 3 138 1 238 1 900 912 358 554
Плевен 119 649 57 328 62 321 100 159 47 696 52 463
Под трудоспособна възраст 18 223 9 349 8 874 14 591 7 502 7 089
В трудоспособна възраст 69 748 36 130 33 618 59 797 30 674 29 123
Над трудоспособна възраст 31 678 11 849 19 829 25 771 9 520 16 251
Пордим 5 460 2 666 2 794 1 810 895 915
Под трудоспособна възраст 725 369 356 325 169 156
В трудоспособна възраст 2 724 1 534 1 190 1 036 561 475
Над трудоспособна възраст 2 011 763 1 248 449 165 284
Червен бряг 24 492 12 156 12 336 14 497 7 158 7 339
Под трудоспособна възраст 3 817 1 952 1 865 2 182 1 132 1 050
В трудоспособна възраст 13 586 7 443 6 143 8 374 4 484 3 890
Над трудоспособна възраст 7 089 2 761 4 328 3 941 1 542 2 399
ПЛОВДИВ 668 334 321 176 347 158 505 663 241 110 264 553
Под трудоспособна възраст 104 012 53 600 50 412 80 542 41 455 39 087
В трудоспособна възраст 403 627 209 313 194 314 311 649 159 210 152 439
Над трудоспособна възраст 160 695 58 263 102 432 113 472 40 445 73 027
Асеновград 60 769 29 324 31 445 48 719 23 443 25 276
Под трудоспособна възраст 8 851 4 553 4 298 7 408 3 842 3 566
В трудоспособна възраст 36 673 19 047 17 626 29 956 15 366 14 590
Над трудоспособна възраст 15 245 5 724 9 521 11 355 4 235 7 120
Брезово 6 240 3 048 3 192 1 653 830 823
Под трудоспособна възраст 775 417 358 261 143 118
В трудоспособна възраст 3 039 1 734 1 305 938 524 414
Над трудоспособна възраст 2 426 897 1 529 454 163 291
Калояново 10 659 5 234 5 425 - - -
Под трудоспособна възраст 1 312 678 634 - - -
В трудоспособна възраст 5 781 3 197 2 584 - - -
Над трудоспособна възраст 3 566 1 359 2 207 - - -
Карлово 48 277 23 171 25 106 28 037 13 247 14 790
Под трудоспособна възраст 7 551 3 841 3 710 3 954 1 968 1 986
В трудоспособна възраст 27 757 14 781 12 976 16 445 8 613 7 832
Над трудоспособна възраст 12 969 4 549 8 420 7 638 2 666 4 972
Кричим 7 906 3 891 4 015 7 906 3 891 4 015
Под трудоспособна възраст 1 359 669 690 1 359 669 690
В трудоспособна възраст 4 809 2 580 2 229 4 809 2 580 2 229
Над трудоспособна възраст 1 738 642 1 096 1 738 642 1 096
Куклен 6 428 3 132 3 296 5 746 2 812 2 934
Под трудоспособна възраст 869 472 397 850 464 386
В трудоспособна възраст 3 844 2 031 1 813 3 534 1 855 1 679
Над трудоспособна възраст 1 715 629 1 086 1 362 493 869
Лъки 2 531 1 225 1 306 1 852 929 923
Под трудоспособна възраст 187 98 89 168 90 78
В трудоспособна възраст 1 515 822 693 1 196 653 543
Над трудоспособна възраст 829 305 524 488 186 302
Марица 30 981 15 415 15 566 - - -
Под трудоспособна възраст 4 814 2 548 2 266 - - -
В трудоспособна възраст 18 472 9 933 8 539 - - -
Над трудоспособна възраст 7 695 2 934 4 761 - - -
Перущица 4 766 2 348 2 418 4 766 2 348 2 418
Под трудоспособна възраст 786 397 389 786 397 389
В трудоспособна възраст 2 824 1 513 1 311 2 824 1 513 1 311
Над трудоспособна възраст 1 156 438 718 1 156 438 718
Пловдив 346 893 164 739 182 154 346 893 164 739 182 154
Под трудоспособна възраст 56 586 29 167 27 419 56 586 29 167 27 419
В трудоспособна възраст 216 367 109 417 106 950 216 367 109 417 106 950
Над трудоспособна възраст 73 940 26 155 47 785 73 940 26 155 47 785
Първомай 23 416 11 314 12 102 12 120 5 729 6 391
Под трудоспособна възраст 3 343 1 737 1 606 1 847 947 900
В трудоспособна възраст 13 085 7 037 6 048 6 992 3 615 3 377
Над трудоспособна възраст 6 988 2 540 4 448 3 281 1 167 2 114
Раковски 25 373 12 459 12 914 14 731 7 144 7 587
Под трудоспособна възраст 4 449 2 301 2 148 2 578 1 352 1 226
В трудоспособна възраст 15 289 8 110 7 179 9 129 4 784 4 345
Над трудоспособна възраст 5 635 2 048 3 587 3 024 1 008 2 016
Родопи 30 329 14 841 15 488 - - -
Под трудоспособна възраст 3 738 1 912 1 826 - - -
В трудоспособна възраст 17 782 9 532 8 250 - - -
Над трудоспособна възраст 8 809 3 397 5 412 - - -
Садово 14 504 7 182 7 322 2 439 1 221 1 218
Под трудоспособна възраст 2 364 1 219 1 145 422 222 200
В трудоспособна възраст 8 439 4 574 3 865 1 452 776 676
Над трудоспособна възраст 3 701 1 389 2 312 565 223 342
Сопот 9 201 4 399 4 802 8 197 3 917 4 280
Под трудоспособна възраст 1 320 695 625 1 170 612 558
В трудоспособна възраст 5 536 2 907 2 629 4 918 2 589 2 329
Над трудоспособна възраст 2 345 797 1 548 2 109 716 1 393
Стамболийски 19 739 9 617 10 122 10 846 5 226 5 620
Под трудоспособна възраст 3 369 1 725 1 644 1 644 832 812
В трудоспособна възраст 11 538 6 114 5 424 6 222 3 285 2 937
Над трудоспособна възраст 4 832 1 778 3 054 2 980 1 109 1 871
Съединение 9 507 4 675 4 832 5 396 2 628 2 768
Под трудоспособна възраст 1 290 653 637 812 411 401
В трудоспособна възраст 5 147 2 826 2 321 3 174 1 688 1 486
Над трудоспособна възраст 3 070 1 196 1 874 1 410 529 881
Хисаря 10 815 5 162 5 653 6 362 3 006 3 356
Под трудоспособна възраст 1 049 518 531 697 339 358
В трудоспособна възраст 5 730 3 158 2 572 3 693 1 952 1 741
Над трудоспособна възраст 4 036 1 486 2 550 1 972 715 1 257
РАЗГРАД 112 229 54 714 57 515 53 002 25 277 27 725
Под трудоспособна възраст 16 518 8 495 8 023 7 769 3 956 3 813
В трудоспособна възраст 67 379 35 748 31 631 32 324 16 694 15 630
Над трудоспособна възраст 28 332 10 471 17 861 12 909 4 627 8 282
Завет 9 327 4 616 4 711 2 709 1 333 1 376
Под трудоспособна възраст 1 374 700 674 419 207 212
В трудоспособна възраст 5 677 3 085 2 592 1 676 910 766
Над трудоспособна възраст 2 276 831 1 445 614 216 398
Исперих 20 428 10 117 10 311 8 086 3 929 4 157
Под трудоспособна възраст 3 142 1 663 1 479 1 301 681 620
В трудоспособна възраст 12 439 6 641 5 798 4 909 2 540 2 369
Над трудоспособна възраст 4 847 1 813 3 034 1 876 708 1 168
Кубрат 15 956 7 783 8 173 6 362 3 050 3 312
Под трудоспособна възраст 2 218 1 153 1 065 906 461 445
В трудоспособна възраст 9 081 4 901 4 180 3 707 1 958 1 749
Над трудоспособна възраст 4 657 1 729 2 928 1 749 631 1 118
Лозница 8 375 4 174 4 201 2 036 993 1 043
Под трудоспособна възраст 1 182 596 586 310 166 144
В трудоспособна възраст 5 210 2 841 2 369 1 242 645 597
Над трудоспособна възраст 1 983 737 1 246 484 182 302
Разград 46 495 22 217 24 278 30 575 14 399 16 176
Под трудоспособна възраст 6 959 3 526 3 433 4 399 2 221 2 178
В трудоспособна възраст 27 959 14 490 13 469 18 836 9 611 9 225
Над трудоспособна възраст 11 577 4 201 7 376 7 340 2 567 4 773
Самуил 6 384 3 223 3 161 - - -
Под трудоспособна възраст 942 480 462 - - -
В трудоспособна възраст 3 879 2 121 1 758 - - -
Над трудоспособна възраст 1 563 622 941 - - -
Цар Калоян 5 264 2 584 2 680 3 234 1 573 1 661
Под трудоспособна възраст 701 377 324 434 220 214
В трудоспособна възраст 3 134 1 669 1 465 1 954 1 030 924
Над трудоспособна възраст 1 429 538 891 846 323 523
РУСЕ 218 556 106 679 111 877 170 634 83 113 87 521
Под трудоспособна възраст 29 640 15 359 14 281 23 981 12 419 11 562
В трудоспособна възраст 129 962 69 457 60 505 104 894 55 415 49 479
Над трудоспособна възраст 58 954 21 863 37 091 41 759 15 279 26 480
Борово 5 160 2 502 2 658 1 759 887 872
Под трудоспособна възраст 577 301 276 207 116 91
В трудоспособна възраст 2 707 1 521 1 186 963 542 421
Над трудоспособна възраст 1 876 680 1 196 589 229 360
Бяла 11 958 5 862 6 096 7 459 3 628 3 831
Под трудоспособна възраст 1 773 909 864 925 478 447
В трудоспособна възраст 6 508 3 548 2 960 4 240 2 267 1 973
Над трудоспособна възраст 3 677 1 405 2 272 2 294 883 1 411
Ветово 11 261 5 630 5 631 8 505 4 288 4 217
Под трудоспособна възраст 1 623 875 748 1 299 698 601
В трудоспособна възраст 6 636 3 609 3 027 5 153 2 809 2 344
Над трудоспособна възраст 3 002 1 146 1 856 2 053 781 1 272
Две могили 8 001 3 969 4 032 3 755 1 862 1 893
Под трудоспособна възраст 996 531 465 533 279 254
В трудоспособна възраст 4 401 2 444 1 957 2 241 1 217 1 024
Над трудоспособна възраст 2 604 994 1 610 981 366 615
Иваново 8 127 4 017 4 110 - - -
Под трудоспособна възраст 692 368 324 - - -
В трудоспособна възраст 4 035 2 320 1 715 - - -
Над трудоспособна възраст 3 400 1 329 2 071 - - -
Русе 159 410 77 475 81 935 146 305 71 038 75 267
Под трудоспособна възраст 22 184 11 452 10 732 20 564 10 612 9 952
В трудоспособна възраст 97 723 51 571 46 152 90 497 47 629 42 868
Над трудоспособна възраст 39 503 14 452 25 051 35 244 12 797 22 447
Сливо поле 9 749 4 774 4 975 2 851 1 410 1 441
Под трудоспособна възраст 1 311 679 632 453 236 217
В трудоспособна възраст 5 469 3 008 2 461 1 800 951 849
Над трудоспособна възраст 2 969 1 087 1 882 598 223 375
Ценово 4 890 2 450 2 440 - - -
Под трудоспособна възраст 484 244 240 - - -
В трудоспособна възраст 2 483 1 436 1 047 - - -
Над трудоспособна възраст 1 923 770 1 153 - - -
СИЛИСТРА 109 271 53 464 55 807 48 382 23 147 25 235
Под трудоспособна възраст 16 037 8 317 7 720 6 579 3 449 3 130
В трудоспособна възраст 62 898 33 555 29 343 27 918 14 516 13 402
Над трудоспособна възраст 30 336 11 592 18 744 13 885 5 182 8 703
Алфатар 2 655 1 345 1 310 1 395 686 709
Под трудоспособна възраст 306 169 137 104 58 46
В трудоспособна възраст 1 420 801 619 747 412 335
Над трудоспособна възраст 929 375 554 544 216 328
Главиница 9 897 4 861 5 036 1 341 636 705
Под трудоспособна възраст 1 437 745 692 173 91 82
В трудоспособна възраст 5 676 3 061 2 615 748 387 361
Над трудоспособна възраст 2 784 1 055 1 729 420 158 262
Дулово 27 403 13 424 13 979 6 434 3 099 3 335
Под трудоспособна възраст 4 755 2 439 2 316 1 204 640 564
В трудоспособна възраст 16 317 8 581 7 736 3 801 1 924 1 877
Над трудоспособна възраст 6 331 2 404 3 927 1 429 535 894
Кайнарджа 5 076 2 558 2 518 - - -
Под трудоспособна възраст 1 294 630 664 - - -
В трудоспособна възраст 3 004 1 607 1 397 - - -
Над трудоспособна възраст 778 321 457 - - -
Силистра 45 711 22 052 23 659 31 468 14 967 16 501
Под трудоспособна възраст 5 778 3 017 2 761 3 986 2 080 1 906
В трудоспособна възраст 26 183 13 814 12 369 18 219 9 451 8 768
Над трудоспособна възраст 13 750 5 221 8 529 9 263 3 436 5 827
Ситово 4 991 2 534 2 457 - - -
Под трудоспособна възраст 683 361 322 - - -
В трудоспособна възраст 2 755 1 554 1 201 - - -
Над трудоспособна възраст 1 553 619 934 - - -
Тутракан 13 538 6 690 6 848 7 744 3 759 3 985
Под трудоспособна възраст 1 784 956 828 1 112 580 532
В трудоспособна възраст 7 543 4 137 3 406 4 403 2 342 2 061
Над трудоспособна възраст 4 211 1 597 2 614 2 229 837 1 392
СЛИВЕН 186 495 90 636 95 859 122 910 59 048 63 862
Под трудоспособна възраст 36 700 18 729 17 971 22 846 11 682 11 164
В трудоспособна възраст 106 763 56 203 50 560 72 686 37 603 35 083
Над трудоспособна възраст 43 032 15 704 27 328 27 378 9 763 17 615
Котел 18 161 8 947 9 214 5 186 2 467 2 719
Под трудоспособна възраст 3 466 1 757 1 709 679 333 346
В трудоспособна възраст 10 717 5 730 4 987 3 046 1 610 1 436
Над трудоспособна възраст 3 978 1 460 2 518 1 461 524 937
Нова Загора 35 949 17 508 18 441 20 681 9 998 10 683
Под трудоспособна възраст 6 923 3 515 3 408 4 012 2 046 1 966
В трудоспособна възраст 20 232 10 790 9 442 12 534 6 481 6 053
Над трудоспособна възраст 8 794 3 203 5 591 4 135 1 471 2 664
Сливен 118 972 57 501 61 471 87 763 41 911 45 852
Под трудоспособна възраст 23 065 11 851 11 214 15 782 8 115 7 667
В трудоспособна възраст 68 487 35 673 32 814 52 062 26 732 25 330
Над трудоспособна възраст 27 420 9 977 17 443 19 919 7 064 12 855
Твърдица 13 413 6 680 6 733 9 280 4 672 4 608
Под трудоспособна възраст 3 246 1 606 1 640 2 373 1 188 1 185
В трудоспособна възраст 7 327 4 010 3 317 5 044 2 780 2 264
Над трудоспособна възраст 2 840 1 064 1 776 1 863 704 1 159
СМОЛЯН 105 421 50 959 54 462 59 242 28 488 30 754
Под трудоспособна възраст 12 948 6 609 6 339 8 098 4 124 3 974
В трудоспособна възраст 62 664 33 619 29 045 36 410 18 997 17 413
Над трудоспособна възраст 29 809 10 731 19 078 14 734 5 367 9 367
Баните 3 890 1 832 2 058 - - -
Под трудоспособна възраст 263 139 124 - - -
В трудоспособна възраст 2 003 1 130 873 - - -
Над трудоспособна възраст 1 624 563 1 061 - - -
Борино 3 087 1 550 1 537 - - -
Под трудоспособна възраст 310 164 146 - - -
В трудоспособна възраст 1 913 1 090 823 - - -
Над трудоспособна възраст 864 296 568 - - -
Девин 10 931 5 264 5 667 6 011 2 846 3 165
Под трудоспособна възраст 1 228 606 622 757 373 384
В трудоспособна възраст 6 413 3 501 2 912 3 620 1 908 1 712
Над трудоспособна възраст 3 290 1 157 2 133 1 634 565 1 069
Доспат 7 932 3 881 4 051 2 078 1 006 1 072
Под трудоспособна възраст 1 038 536 502 262 141 121
В трудоспособна възраст 5 033 2 658 2 375 1 255 643 612
Над трудоспособна възраст 1 861 687 1 174 561 222 339
Златоград 10 759 5 125 5 634 6 358 2 991 3 367
Под трудоспособна възраст 1 295 625 670 808 385 423
В трудоспособна възраст 6 448 3 386 3 062 3 863 1 987 1 876
Над трудоспособна възраст 3 016 1 114 1 902 1 687 619 1 068
Мадан 10 886 5 347 5 539 5 293 2 633 2 660
Под трудоспособна възраст 1 430 755 675 764 404 360
В трудоспособна възраст 6 642 3 600 3 042 3 477 1 840 1 637
Над трудоспособна възраст 2 814 992 1 822 1 052 389 663
Неделино 5 780 2 799 2 981 3 809 1 846 1 963
Под трудоспособна възраст 617 330 287 461 241 220
В трудоспособна възраст 3 465 1 902 1 563 2 331 1 252 1 079
Над трудоспособна възраст 1 698 567 1 131 1 017 353 664
Рудозем 9 045 4 467 4 578 3 385 1 663 1 722
Под трудоспособна възраст 1 315 667 648 510 258 252
В трудоспособна възраст 5 548 3 005 2 543 2 103 1 118 985
Над трудоспособна възраст 2 182 795 1 387 772 287 485
Смолян 36 475 17 452 19 023 27 505 13 148 14 357
Под трудоспособна възраст 4 703 2 395 2 308 3 869 1 975 1 894
В трудоспособна възраст 21 474 11 276 10 198 16 869 8 686 8 183
Над трудоспособна възраст 10 298 3 781 6 517 6 767 2 487 4 280
Чепеларе 6 636 3 242 3 394 4 803 2 355 2 448
Под трудоспособна възраст 749 392 357 667 347 320
В трудоспособна възраст 3 725 2 071 1 654 2 892 1 563 1 329
Над трудоспособна възраст 2 162 779 1 383 1 244 445 799
СОФИЯ 229 041 112 497 116 544 140 760 68 526 72 234
Под трудоспособна възраст 33 585 17 290 16 295 22 764 11 758 11 006
В трудоспособна възраст 133 731 71 850 61 881 85 267 44 656 40 611
Над трудоспособна възраст 61 725 23 357 38 368 32 729 12 112 20 617
Антон 1 443 719 724 - - -
Под трудоспособна възраст 203 109 94 - - -
В трудоспособна възраст 818 455 363 - - -
Над трудоспособна възраст 422 155 267 - - -
Божурище 8 379 4 086 4 293 5 616 2 731 2 885
Под трудоспособна възраст 1 250 656 594 929 481 448
В трудоспособна възраст 4 900 2 586 2 314 3 399 1 767 1 632
Над трудоспособна възраст 2 229 844 1 385 1 288 483 805
Ботевград 31 033 14 988 16 045 19 212 9 185 10 027
Под трудоспособна възраст 5 138 2 651 2 487 3 364 1 728 1 636
В трудоспособна възраст 18 044 9 377 8 667 11 512 5 824 5 688
Над трудоспособна възраст 7 851 2 960 4 891 4 336 1 633 2 703
Годеч 4 722 2 369 2 353 3 905 1 926 1 979
Под трудоспособна възраст 460 246 214 436 229 207
В трудоспособна възраст 2 617 1 452 1 165 2 318 1 253 1 065
Над трудоспособна възраст 1 645 671 974 1 151 444 707
Горна Малина 6 403 3 314 3 089 - - -
Под трудоспособна възраст 766 384 382 - - -
В трудоспособна възраст 3 668 2 125 1 543 - - -
Над трудоспособна възраст 1 969 805 1 164 - - -
Долна баня 4 441 2 188 2 253 4 427 2 178 2 249
Под трудоспособна възраст 856 449 407 855 448 407
В трудоспособна възраст 2 686 1 427 1 259 2 677 1 420 1 257
Над трудоспособна възраст 899 312 587 895 310 585
Драгоман 4 740 2 275 2 465 3 075 1 480 1 595
Под трудоспособна възраст 471 227 244 366 178 188
В трудоспособна възраст 2 565 1 374 1 191 1 879 988 891
Над трудоспособна възраст 1 704 674 1 030 830 314 516
Елин Пелин 21 956 10 776 11 180 6 835 3 268 3 567
Под трудоспособна възраст 3 249 1 657 1 592 1 236 616 620
В трудоспособна възраст 13 047 7 009 6 038 4 133 2 122 2 011
Над трудоспособна възраст 5 660 2 110 3 550 1 466 530 936
Етрополе 11 153 5 576 5 577 9 628 4 837 4 791
Под трудоспособна възраст 1 661 902 759 1 458 802 656
В трудоспособна възраст 6 548 3 531 3 017 5 925 3 171 2 754
Над трудоспособна възраст 2 944 1 143 1 801 2 245 864 1 381
Златица 5 188 2 521 2 667 4 552 2 206 2 346
Под трудоспособна възраст 732 365 367 652 323 329
В трудоспособна възраст 3 097 1 649 1 448 2 804 1 485 1 319
Над трудоспособна възраст 1 359 507 852 1 096 398 698
Ихтиман 16 869 8 316 8 553 12 690 6 225 6 465
Под трудоспособна възраст 3 469 1 768 1 701 2 949 1 513 1 436
В трудоспособна възраст 9 780 5 234 4 546 7 531 3 961 3 570
Над трудоспособна възраст 3 620 1 314 2 306 2 210 751 1 459
Копривщица 2 046 998 1 048 2 046 998 1 048
Под трудоспособна възраст 228 100 128 228 100 128
В трудоспособна възраст 1 172 634 538 1 172 634 538
Над трудоспособна възраст 646 264 382 646 264 382
Костенец 11 218 5 488 5 730 7 364 3 554 3 810
Под трудоспособна възраст 1 406 701 705 829 401 428
В трудоспособна възраст 6 734 3 687 3 047 4 552 2 455 2 097
Над трудоспособна възраст 3 078 1 100 1 978 1 983 698 1 285
Костинброд 16 752 8 209 8 543 11 423 5 588 5 835
Под трудоспособна възраст 2 162 1 133 1 029 1 550 830 720
В трудоспособна възраст 10 133 5 386 4 747 7 032 3 686 3 346
Над трудоспособна възраст 4 457 1 690 2 767 2 841 1 072 1 769
Мирково 2 254 1 149 1 105 - - -
Под трудоспособна възраст 263 133 130 - - -
В трудоспособна възраст 1 185 686 499 - - -
Над трудоспособна възраст 806 330 476 - - -
Пирдоп 7 388 3 573 3 815 6 675 3 222 3 453
Под трудоспособна възраст 1 026 532 494 954 504 450
В трудоспособна възраст 4 409 2 330 2 079 4 018 2 104 1 914
Над трудоспособна възраст 1 953 711 1 242 1 703 614 1 089
Правец 7 145 3 610 3 535 3 587 1 789 1 798
Под трудоспособна възраст 1 327 710 617 524 282 242
В трудоспособна възраст 4 000 2 163 1 837 2 240 1 183 1 057
Над трудоспособна възраст 1 818 737 1 081 823 324 499
Самоков 35 063 17 012 18 051 25 138 12 100 13 038
Под трудоспособна възраст 5 528 2 856 2 672 4 555 2 344 2 211
В трудоспособна възраст 20 025 10 642 9 383 15 005 7 746 7 259
Над трудоспособна възраст 9 510 3 514 5 996 5 578 2 010 3 568
Своге 19 370 9 632 9 738 7 555 3 753 3 802
Под трудоспособна възраст 1 945 1 013 932 959 519 440
В трудоспособна възраст 11 450 6 348 5 102 4 724 2 531 2 193
Над трудоспособна възраст 5 975 2 271 3 704 1 872 703 1 169
Сливница 8 801 4 350 4 451 7 032 3 486 3 546
Под трудоспособна възраст 1 075 532 543 920 460 460
В трудоспособна възраст 5 261 2 832 2 429 4 346 2 326 2 020
Над трудоспособна възраст 2 465 986 1 479 1 766 700 1 066
Чавдар 1 151 571 580 - - -
Под трудоспособна възраст 152 69 83 - - -
В трудоспособна възраст 640 366 274 - - -
Над трудоспособна възраст 359 136 223 - - -
Челопеч 1 526 777 749 - - -
Под трудоспособна възраст 218 97 121 - - -
В трудоспособна възраст 952 557 395 - - -
Над трудоспособна възраст 356 123 233 - - -
СОФИЯ (СТОЛИЦА) 1 328 120 636 963 691 157 1 269 384 607 859 661 525
Под трудоспособна възраст 203 688 104 681 99 007 195 502 100 419 95 083
В трудоспособна възраст 853 449 436 648 416 801 816 751 417 147 399 604
Над трудоспособна възраст 270 983 95 634 175 349 257 131 90 293 166 838
Столична 1 328 120 636 963 691 157 1 269 384 607 859 661 525
Под трудоспособна възраст 203 688 104 681 99 007 195 502 100 419 95 083
В трудоспособна възраст 853 449 436 648 416 801 816 751 417 147 399 604
Над трудоспособна възраст 270 983 95 634 175 349 257 131 90 293 166 838
СТАРА ЗАГОРА 316 356 153 264 163 092 229 132 110 311 118 821
Под трудоспособна възраст 50 203 25 992 24 211 36 549 18 891 17 658
В трудоспособна възраст 184 590 97 389 87 201 139 469 72 257 67 212
Над трудоспособна възраст 81 563 29 883 51 680 53 114 19 163 33 951
Братя Даскалови 7 852 3 981 3 871 - - -
Под трудоспособна възраст 1 231 628 603 - - -
В трудоспособна възраст 3 967 2 294 1 673 - - -
Над трудоспособна възраст 2 654 1 059 1 595 - - -
Гурково 4 987 2 490 2 497 2 723 1 387 1 336
Под трудоспособна възраст 1 072 553 519 569 297 272
В трудоспособна възраст 2 880 1 566 1 314 1 564 875 689
Над трудоспособна възраст 1 035 371 664 590 215 375
Гълъбово 11 640 5 824 5 816 7 397 3 732 3 665
Под трудоспособна възраст 1 630 873 757 1 138 617 521
В трудоспособна възраст 6 655 3 729 2 926 4 487 2 464 2 023
Над трудоспособна възраст 3 355 1 222 2 133 1 772 651 1 121
Казанлък 68 206 32 801 35 405 49 294 23 494 25 800
Под трудоспособна възраст 10 631 5 467 5 164 7 785 4 001 3 784
В трудоспособна възраст 39 208 20 623 18 585 28 668 14 863 13 805
Над трудоспособна възраст 18 367 6 711 11 656 12 841 4 630 8 211
Мъглиж 9 615 4 836 4 779 3 019 1 514 1 505
Под трудоспособна възраст 1 842 986 856 531 279 252
В трудоспособна възраст 5 108 2 821 2 287 1 726 963 763
Над трудоспособна възраст 2 665 1 029 1 636 762 272 490
Николаево 4 471 2 251 2 220 2 759 1 387 1 372
Под трудоспособна възраст 1 260 667 593 775 418 357
В трудоспособна възраст 2 310 1 269 1 041 1 455 779 676
Над трудоспособна възраст 901 315 586 529 190 339
Опан 2 469 1 214 1 255 - - -
Под трудоспособна възраст 222 135 87 - - -
В трудоспособна възраст 1 040 610 430 - - -
Над трудоспособна възраст 1 207 469 738 - - -
Павел баня 13 171 6 384 6 787 2 489 1 170 1 319
Под трудоспособна възраст 2 221 1 165 1 056 369 182 187
В трудоспособна възраст 7 430 4 000 3 430 1 439 761 678
Над трудоспособна възраст 3 520 1 219 2 301 681 227 454
Раднево 17 877 8 878 8 999 11 587 5 747 5 840
Под трудоспособна възраст 2 452 1 280 1 172 1 707 887 820
В трудоспособна възраст 10 557 5 761 4 796 7 418 3 936 3 482
Над трудоспособна възраст 4 868 1 837 3 031 2 462 924 1 538
Стара Загора 156 568 75 109 81 459 135 715 64 966 70 749
Под трудоспособна възраст 24 286 12 515 11 771 21 226 10 919 10 307
В трудоспособна възраст 94 999 49 028 45 971 84 623 43 275 41 348
Над трудоспособна възраст 37 283 13 566 23 717 29 866 10 772 19 094
Чирпан 19 500 9 496 10 004 14 149 6 914 7 235
Под трудоспособна възраст 3 356 1 723 1 633 2 449 1 291 1 158
В трудоспособна възраст 10 436 5 688 4 748 8 089 4 341 3 748
Над трудоспособна възраст 5 708 2 085 3 623 3 611 1 282 2 329
ТЪРГОВИЩЕ 111 597 54 512 57 085 60 414 28 827 31 587
Под трудоспособна възраст 17 656 9 028 8 628 9 457 4 815 4 642
В трудоспособна възраст 66 058 35 068 30 990 37 059 18 983 18 076
Над трудоспособна възраст 27 883 10 416 17 467 13 898 5 029 8 869
Антоново 5 598 2 886 2 712 1 409 694 715
Под трудоспособна възраст 847 447 400 231 117 114
В трудоспособна възраст 3 346 1 875 1 471 909 468 441
Над трудоспособна възраст 1 405 564 841 269 109 160
Омуртаг 20 818 10 347 10 471 7 074 3 339 3 735
Под трудоспособна възраст 3 344 1 728 1 616 1 353 679 674
В трудоспособна възраст 12 525 6 686 5 839 4 284 2 121 2 163
Над трудоспособна възраст 4 949 1 933 3 016 1 437 539 898
Опака 5 944 3 020 2 924 2 470 1 232 1 238
Под трудоспособна възраст 846 437 409 352 176 176
В трудоспособна възраст 3 633 2 027 1 606 1 509 823 686
Над трудоспособна възраст 1 465 556 909 609 233 376
Попово 25 229 12 178 13 051 14 008 6 701 7 307
Под трудоспособна възраст 3 603 1 895 1 708 1 935 1 028 907
В трудоспособна възраст 14 453 7 731 6 722 8 583 4 473 4 110
Над трудоспособна възраст 7 173 2 552 4 621 3 490 1 200 2 290
Търговище 54 008 26 081 27 927 35 453 16 861 18 592
Под трудоспособна възраст 9 016 4 521 4 495 5 586 2 815 2 771
В трудоспособна възраст 32 101 16 749 15 352 21 774 11 098 10 676
Над трудоспособна възраст 12 891 4 811 8 080 8 093 2 948 5 145
ХАСКОВО 228 141 111 377 116 764 165 460 80 202 85 258
Под трудоспособна възраст 35 304 17 987 17 317 26 700 13 662 13 038
В трудоспособна възраст 132 908 70 999 61 909 99 772 52 322 47 450
Над трудоспособна възраст 59 929 22 391 37 538 38 988 14 218 24 770
Димитровград 47 287 22 797 24 490 35 366 16 983 18 383
Под трудоспособна възраст 6 523 3 316 3 207 5 033 2 559 2 474
В трудоспособна възраст 26 771 14 417 12 354 20 934 11 071 9 863
Над трудоспособна възраст 13 993 5 064 8 929 9 399 3 353 6 046
Ивайловград 5 692 2 835 2 857 3 233 1 605 1 628
Под трудоспособна възраст 714 353 361 340 171 169
В трудоспособна възраст 3 216 1 788 1 428 1 963 1 068 895
Над трудоспособна възраст 1 762 694 1 068 930 366 564
Любимец 9 217 4 602 4 615 6 970 3 458 3 512
Под трудоспособна възраст 1 631 832 799 1 262 635 627
В трудоспособна възраст 5 059 2 788 2 271 4 037 2 168 1 869
Над трудоспособна възраст 2 527 982 1 545 1 671 655 1 016
Маджарово 2 025 1 031 994 597 308 289
Под трудоспособна възраст 182 84 98 58 30 28
В трудоспособна възраст 1 204 694 510 352 207 145
Над трудоспособна възраст 639 253 386 187 71 116
Минерални бани 6 092 3 117 2 975 - - -
Под трудоспособна възраст 750 395 355 - - -
В трудоспособна възраст 3 741 2 077 1 664 - - -
Над трудоспособна възраст 1 601 645 956 - - -
Свиленград 21 613 10 689 10 924 17 358 8 577 8 781
Под трудоспособна възраст 3 283 1 690 1 593 2 766 1 432 1 334
В трудоспособна възраст 12 985 6 935 6 050 10 967 5 770 5 197
Над трудоспособна възраст 5 345 2 064 3 281 3 625 1 375 2 250
Симеоновград 8 795 4 374 4 421 6 985 3 488 3 497
Под трудоспособна възраст 1 980 1 004 976 1 703 865 838
В трудоспособна възраст 4 934 2 670 2 264 4 006 2 158 1 848
Над трудоспособна възраст 1 881 700 1 181 1 276 465 811
Стамболово 5 755 2 873 2 882 - - -
Под трудоспособна възраст 868 424 444 - - -
В трудоспособна възраст 3 391 1 871 1 520 - - -
Над трудоспособна възраст 1 496 578 918 - - -
Тополовград 9 801 4 878 4 923 4 811 2 351 2 460
Под трудоспособна възраст 1 211 596 615 610 301 309
В трудоспособна възраст 5 186 2 918 2 268 2 812 1 513 1 299
Над трудоспособна възраст 3 404 1 364 2 040 1 389 537 852
Харманли 25 253 12 776 12 477 19 734 9 980 9 754
Под трудоспособна възраст 4 378 2 271 2 107 3 580 1 859 1 721
В трудоспособна възраст 14 908 8 205 6 703 12 119 6 625 5 494
Над трудоспособна възраст 5 967 2 300 3 667 4 035 1 496 2 539
Хасково 86 611 41 405 45 206 70 406 33 452 36 954
Под трудоспособна възраст 13 784 7 022 6 762 11 348 5 810 5 538
В трудоспособна възраст 51 513 26 636 24 877 42 582 21 742 20 840
Над трудоспособна възраст 21 314 7 747 13 567 16 476 5 900 10 576
ШУМЕН 172 355 84 145 88 210 105 908 50 966 54 942
Под трудоспособна възраст 25 808 13 346 12 462 16 007 8 282 7 725
В трудоспособна възраст 103 775 54 811 48 964 65 308 33 785 31 523
Над трудоспособна възраст 42 772 15 988 26 784 24 593 8 899 15 694
Велики Преслав 12 230 6 018 6 212 7 103 3 454 3 649
Под трудоспособна възраст 1 662 868 794 979 505 474
В трудоспособна възраст 7 075 3 840 3 235 4 175 2 223 1 952
Над трудоспособна възраст 3 493 1 310 2 183 1 949 726 1 223
Венец 7 254 3 610 3 644 - - -
Под трудоспособна възраст 1 030 539 491 - - -
В трудоспособна възраст 4 387 2 361 2 026 - - -
Над трудоспособна възраст 1 837 710 1 127 - - -
Върбица 10 378 5 227 5 151 3 343 1 643 1 700
Под трудоспособна възраст 1 728 911 817 735 366 369
В трудоспособна възраст 6 481 3 490 2 991 2 110 1 110 1 000
Над трудоспособна възраст 2 169 826 1 343 498 167 331
Каолиново 12 771 6 419 6 352 1 529 777 752
Под трудоспособна възраст 2 060 1 087 973 238 139 99
В трудоспособна възраст 8 035 4 279 3 756 955 507 448
Над трудоспособна възраст 2 676 1 053 1 623 336 131 205
Каспичан 7 283 3 581 3 702 3 542 1 718 1 824
Под трудоспособна възраст 1 152 587 565 437 221 216
В трудоспособна възраст 4 246 2 286 1 960 2 129 1 144 985
Над трудоспособна възраст 1 885 708 1 177 976 353 623
Никола Козлево 6 236 3 118 3 118 - - -
Под трудоспособна възраст 1 223 613 610 - - -
В трудоспособна възраст 3 769 2 028 1 741 - - -
Над трудоспособна възраст 1 244 477 767 - - -
Нови пазар 16 125 7 844 8 281 11 315 5 491 5 824
Под трудоспособна възраст 2 654 1 363 1 291 1 898 1 002 896
В трудоспособна възраст 9 454 4 966 4 488 6 838 3 552 3 286
Над трудоспособна възраст 4 017 1 515 2 502 2 579 937 1 642
Смядово 6 062 2 913 3 149 3 576 1 736 1 840
Под трудоспособна възраст 884 427 457 586 292 294
В трудоспособна възраст 3 398 1 850 1 548 2 123 1 133 990
Над трудоспособна възраст 1 780 636 1 144 867 311 556
Хитрино 6 764 3 407 3 357 - - -
Под трудоспособна възраст 725 387 338 - - -
В трудоспособна възраст 3 779 2 101 1 678 - - -
Над трудоспособна възраст 2 260 919 1 341 - - -
Шумен 87 252 42 008 45 244 75 500 36 147 39 353
Под трудоспособна възраст 12 690 6 564 6 126 11 134 5 757 5 377
В трудоспособна възраст 53 151 27 610 25 541 46 978 24 116 22 862
Над трудоспособна възраст 21 411 7 834 13 577 17 388 6 274 11 114
ЯМБОЛ 118 897 58 200 60 697 84 119 40 832 43 287
Под трудоспособна възраст 19 021 9 703 9 318 14 224 7 206 7 018
В трудоспособна възраст 66 791 35 794 30 997 50 040 26 271 23 769
Над трудоспособна възраст 33 085 12 703 20 382 19 855 7 355 12 500
Болярово 3 562 1 779 1 783 1 099 546 553
Под трудоспособна възраст 466 237 229 129 71 58
В трудоспособна възраст 1 786 1 004 782 665 360 305
Над трудоспособна възраст 1 310 538 772 305 115 190
Елхово 14 234 7 050 7 184 9 373 4 548 4 825
Под трудоспособна възраст 1 993 1 010 983 1 263 625 638
В трудоспособна възраст 7 979 4 338 3 641 5 579 2 936 2 643
Над трудоспособна възраст 4 262 1 702 2 560 2 531 987 1 544
Стралджа 11 592 5 814 5 778 5 573 2 812 2 761
Под трудоспособна възраст 2 339 1 181 1 158 1 480 753 727
В трудоспособна възраст 5 974 3 304 2 670 3 111 1 680 1 431
Над трудоспособна възраст 3 279 1 329 1 950 982 379 603
Тунджа 21 435 10 631 10 804 - - -
Под трудоспособна възраст 2 871 1 518 1 353 - - -
В трудоспособна възраст 10 367 5 853 4 514 - - -
Над трудоспособна възраст 8 197 3 260 4 937 - - -
Ямбол 68 074 32 926 35 148 68 074 32 926 35 148
Под трудоспособна възраст 11 352 5 757 5 595 11 352 5 757 5 595
В трудоспособна възраст 40 685 21 295 19 390 40 685 21 295 19 390
Над трудоспособна възраст 16 037 5 874 10 163 16 037 5 874 10 163

*За 2018 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.
12.04.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2018 г.
Дата на публикуване06 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.

Страници