Население под, във и над трудоспособна възраст по области, общини и местоживеене


Динамичен ред: Pop_6.1.10_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2019 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Области
Общини
Възрастови категории
Общо В т.ч. в градовете
всичко мъже жени всичко мъже жени
ОБЩО 6 951 482 3 369 646 3 581 836 5 125 407 2 461 774 2 663 633
Под трудоспособна възраст 1 066 554 548 178 518 376 803 929 412 904 391 025
В трудоспособна възраст 4 156 198 2 179 809 1 976 389 3 144 552 1 621 061 1 523 491
Над трудоспособна възраст 1 728 730 641 659 1 087 071 1 176 926 427 809 749 117
БЛАГОЕВГРАД 302 694 147 231 155 463 182 137 87 034 95 103
Под трудоспособна възраст 47 539 24 300 23 239 29 521 15 018 14 503
В трудоспособна възраст 185 180 96 274 88 906 112 495 56 928 55 567
Над трудоспособна възраст 69 975 26 657 43 318 40 121 15 088 25 033
Банско 12 890 6 256 6 634 11 773 5 723 6 050
Под трудоспособна възраст 1 738 851 887 1 607 802 805
В трудоспособна възраст 7 776 4 153 3 623 7 160 3 804 3 356
Над трудоспособна възраст 3 376 1 252 2 124 3 006 1 117 1 889
Белица 9 199 4 522 4 677 2 968 1 443 1 525
Под трудоспособна възраст 1 675 835 840 472 242 230
В трудоспособна възраст 5 708 3 043 2 665 1 763 942 821
Над трудоспособна възраст 1 816 644 1 172 733 259 474
Благоевград 74 825 35 754 39 071 68 679 32 583 36 096
Под трудоспособна възраст 11 565 5 931 5 634 10 902 5 578 5 324
В трудоспособна възраст 47 580 23 779 23 801 44 109 21 793 22 316
Над трудоспособна възраст 15 680 6 044 9 636 13 668 5 212 8 456
Гоце Делчев 29 657 14 370 15 287 18 250 8 646 9 604
Под трудоспособна възраст 5 178 2 645 2 533 3 109 1 565 1 544
В трудоспособна възраст 18 340 9 412 8 928 11 130 5 589 5 541
Над трудоспособна възраст 6 139 2 313 3 826 4 011 1 492 2 519
Гърмен 14 650 7 257 7 393 - - -
Под трудоспособна възраст 2 931 1 501 1 430 - - -
В трудоспособна възраст 9 333 4 849 4 484 - - -
Над трудоспособна възраст 2 386 907 1 479 - - -
Кресна 5 423 2 801 2 622 3 459 1 762 1 697
Под трудоспособна възраст 616 317 299 460 247 213
В трудоспособна възраст 3 241 1 882 1 359 2 118 1 185 933
Над трудоспособна възраст 1 566 602 964 881 330 551
Петрич 48 992 23 899 25 093 26 932 12 824 14 108
Под трудоспособна възраст 7 484 3 820 3 664 4 721 2 403 2 318
В трудоспособна възраст 29 425 15 406 14 019 16 297 8 210 8 087
Над трудоспособна възраст 12 083 4 673 7 410 5 914 2 211 3 703
Разлог 19 086 9 237 9 849 11 295 5 419 5 876
Под трудоспособна възраст 3 069 1 528 1 541 1 920 960 960
В трудоспособна възраст 10 983 5 816 5 167 6 445 3 356 3 089
Над трудоспособна възраст 5 034 1 893 3 141 2 930 1 103 1 827
Сандански 37 074 17 866 19 208 24 899 11 802 13 097
Под трудоспособна възраст 5 684 2 918 2 766 4 232 2 168 2 064
В трудоспособна възраст 21 884 11 335 10 549 15 064 7 544 7 520
Над трудоспособна възраст 9 506 3 613 5 893 5 603 2 090 3 513
Сатовча 14 204 7 056 7 148 - - -
Под трудоспособна възраст 2 175 1 155 1 020 - - -
В трудоспособна възраст 9 054 4 776 4 278 - - -
Над трудоспособна възраст 2 975 1 125 1 850 - - -
Симитли 13 026 6 490 6 536 6 263 3 132 3 131
Под трудоспособна възраст 1 898 969 929 924 469 455
В трудоспособна възраст 7 899 4 301 3 598 3 876 2 104 1 772
Над трудоспособна възраст 3 229 1 220 2 009 1 463 559 904
Струмяни 4 880 2 398 2 482 - - -
Под трудоспособна възраст 701 377 324 - - -
В трудоспособна възраст 2 561 1 420 1 141 - - -
Над трудоспособна възраст 1 618 601 1 017 - - -
Хаджидимово 9 040 4 558 4 482 2 444 1 227 1 217
Под трудоспособна възраст 1 285 682 603 384 196 188
В трудоспособна възраст 5 368 2 906 2 462 1 448 789 659
Над трудоспособна възраст 2 387 970 1 417 612 242 370
Якоруда 9 748 4 767 4 981 5 175 2 473 2 702
Под трудоспособна възраст 1 540 771 769 790 388 402
В трудоспособна възраст 6 028 3 196 2 832 3 085 1 612 1 473
Над трудоспособна възраст 2 180 800 1 380 1 300 473 827
БУРГАС 409 265 197 790 211 475 313 132 149 712 163 420
Под трудоспособна възраст 68 059 34 922 33 137 52 037 26 663 25 374
В трудоспособна възраст 246 202 127 589 118 613 190 348 97 284 93 064
Над трудоспособна възраст 95 004 35 279 59 725 70 747 25 765 44 982
Айтос 27 632 13 439 14 193 19 135 9 175 9 960
Под трудоспособна възраст 5 098 2 633 2 465 3 563 1 825 1 738
В трудоспособна възраст 16 695 8 665 8 030 11 595 5 916 5 679
Над трудоспособна възраст 5 839 2 141 3 698 3 977 1 434 2 543
Бургас 208 235 98 850 109 385 203 299 96 394 106 905
Под трудоспособна възраст 34 822 17 844 16 978 34 055 17 452 16 603
В трудоспособна възраст 127 160 64 270 62 890 124 383 62 757 61 626
Над трудоспособна възраст 46 253 16 736 29 517 44 861 16 185 28 676
Камено 9 748 4 864 4 884 4 103 2 000 2 103
Под трудоспособна възраст 1 593 797 796 754 380 374
В трудоспособна възраст 5 407 3 035 2 372 2 414 1 294 1 120
Над трудоспособна възраст 2 748 1 032 1 716 935 326 609
Карнобат 23 066 11 264 11 802 16 971 8 216 8 755
Под трудоспособна възраст 4 038 2 104 1 934 3 048 1 569 1 479
В трудоспособна възраст 13 280 7 065 6 215 10 086 5 266 4 820
Над трудоспособна възраст 5 748 2 095 3 653 3 837 1 381 2 456
Малко Търново 3 097 1 530 1 567 1 965 1 000 965
Под трудоспособна възраст 380 206 174 226 127 99
В трудоспособна възраст 1 560 890 670 1 059 613 446
Над трудоспособна възраст 1 157 434 723 680 260 420
Несебър 28 968 14 157 14 811 20 120 9 751 10 369
Под трудоспособна възраст 4 502 2 262 2 240 2 955 1 473 1 482
В трудоспособна възраст 17 528 9 238 8 290 12 345 6 476 5 869
Над трудоспособна възраст 6 938 2 657 4 281 4 820 1 802 3 018
Поморие 27 263 13 229 14 034 18 826 9 020 9 806
Под трудоспособна възраст 4 293 2 202 2 091 2 786 1 439 1 347
В трудоспособна възраст 16 403 8 547 7 856 11 230 5 800 5 430
Над трудоспособна възраст 6 567 2 480 4 087 4 810 1 781 3 029
Приморско 6 173 3 072 3 101 3 926 1 956 1 970
Под трудоспособна възраст 756 384 372 514 260 254
В трудоспособна възраст 3 776 2 050 1 726 2 494 1 329 1 165
Над трудоспособна възраст 1 641 638 1 003 918 367 551
Руен 27 593 13 865 13 728 - - -
Под трудоспособна възраст 5 044 2 606 2 438 - - -
В трудоспособна възраст 17 229 9 154 8 075 - - -
Над трудоспособна възраст 5 320 2 105 3 215 - - -
Созопол 12 979 6 397 6 582 6 428 3 127 3 301
Под трудоспособна възраст 1 812 925 887 788 401 387
В трудоспособна възраст 7 532 4 020 3 512 3 740 1 966 1 774
Над трудоспособна възраст 3 635 1 452 2 183 1 900 760 1 140
Средец 14 265 7 149 7 116 8 512 4 215 4 297
Под трудоспособна възраст 2 559 1 319 1 240 1 659 861 798
В трудоспособна възраст 7 830 4 286 3 544 5 011 2 675 2 336
Над трудоспособна възраст 3 876 1 544 2 332 1 842 679 1 163
Сунгурларе 11 409 5 586 5 823 2 953 1 458 1 495
Под трудоспособна възраст 1 859 969 890 564 301 263
В трудоспособна възраст 6 538 3 531 3 007 1 774 945 829
Над трудоспособна възраст 3 012 1 086 1 926 615 212 403
Царево 8 837 4 388 4 449 6 894 3 400 3 494
Под трудоспособна възраст 1 303 671 632 1 125 575 550
В трудоспособна възраст 5 264 2 838 2 426 4 217 2 247 1 970
Над трудоспособна възраст 2 270 879 1 391 1 552 578 974
ВАРНА 469 885 228 712 241 173 394 795 191 195 203 600
Под трудоспособна възраст 75 955 39 126 36 829 64 155 33 050 31 105
В трудоспособна възраст 289 723 150 777 138 946 247 060 127 646 119 414
Над трудоспособна възраст 104 207 38 809 65 398 83 580 30 499 53 081
Аврен 9 072 4 594 4 478 - - -
Под трудоспособна възраст 1 295 680 615 - - -
В трудоспособна възраст 5 046 2 781 2 265 - - -
Над трудоспособна възраст 2 731 1 133 1 598 - - -
Аксаково 20 525 10 127 10 398 11 590 5 679 5 911
Под трудоспособна възраст 3 412 1 746 1 666 2 060 1 081 979
В трудоспособна възраст 12 283 6 510 5 773 7 363 3 823 3 540
Над трудоспособна възраст 4 830 1 871 2 959 2 167 775 1 392
Белослав 10 267 5 132 5 135 7 226 3 620 3 606
Под трудоспособна възраст 1 586 821 765 1 173 622 551
В трудоспособна възраст 6 395 3 495 2 900 4 502 2 452 2 050
Над трудоспособна възраст 2 286 816 1 470 1 551 546 1 005
Бяла 3 292 1 657 1 635 2 120 1 061 1 059
Под трудоспособна възраст 489 272 217 240 134 106
В трудоспособна възраст 1 839 996 843 1 178 640 538
Над трудоспособна възраст 964 389 575 702 287 415
Варна 345 151 166 731 178 420 336 216 162 280 173 936
Под трудоспособна възраст 56 074 28 825 27 249 54 329 27 912 26 417
В трудоспособна възраст 216 081 111 308 104 773 210 709 108 473 102 236
Над трудоспособна възраст 72 996 26 598 46 398 71 178 25 895 45 283
Ветрино 4 764 2 333 2 431 - - -
Под трудоспособна възраст 483 249 234 - - -
В трудоспособна възраст 2 527 1 406 1 121 - - -
Над трудоспособна възраст 1 754 678 1 076 - - -
Вълчи дол 9 013 4 523 4 490 2 833 1 385 1 448
Под трудоспособна възраст 1 278 673 605 442 237 205
В трудоспособна възраст 5 027 2 806 2 221 1 639 855 784
Над трудоспособна възраст 2 708 1 044 1 664 752 293 459
Девня 8 469 4 243 4 226 7 727 3 841 3 886
Под трудоспособна възраст 1 464 780 684 1 406 745 661
В трудоспособна възраст 5 196 2 768 2 428 4 811 2 539 2 272
Над трудоспособна възраст 1 809 695 1 114 1 510 557 953
Долни чифлик 18 318 9 018 9 300 6 324 3 119 3 205
Под трудоспособна възраст 3 444 1 741 1 703 1 171 599 572
В трудоспособна възраст 11 183 5 805 5 378 4 090 2 123 1 967
Над трудоспособна възраст 3 691 1 472 2 219 1 063 397 666
Дългопол 13 143 6 529 6 614 4 413 2 211 2 202
Под трудоспособна възраст 2 043 1 047 996 718 373 345
В трудоспособна възраст 7 834 4 181 3 653 2 734 1 473 1 261
Над трудоспособна възраст 3 266 1 301 1 965 961 365 596
Провадия 20 726 10 314 10 412 11 903 5 821 6 082
Под трудоспособна възраст 3 240 1 684 1 556 1 810 921 889
В трудоспособна възраст 12 214 6 564 5 650 7 342 3 879 3 463
Над трудоспособна възраст 5 272 2 066 3 206 2 751 1 021 1 730
Суворово 7 145 3 511 3 634 4 443 2 178 2 265
Под трудоспособна възраст 1 147 608 539 806 426 380
В трудоспособна възраст 4 098 2 157 1 941 2 692 1 389 1 303
Над трудоспособна възраст 1 900 746 1 154 945 363 582
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 232 568 112 401 120 167 164 538 78 970 85 568
Под трудоспособна възраст 31 642 16 221 15 421 23 078 11 772 11 306
В трудоспособна възраст 137 422 72 178 65 244 101 933 52 352 49 581
Над трудоспособна възраст 63 504 24 002 39 502 39 527 14 846 24 681
Велико Търново 86 516 41 303 45 213 74 572 35 448 39 124
Под трудоспособна възраст 12 111 6 125 5 986 10 960 5 542 5 418
В трудоспособна възраст 54 169 27 469 26 700 48 011 24 073 23 938
Над трудоспособна възраст 20 236 7 709 12 527 15 601 5 833 9 768
Горна Оряховица 41 334 19 948 21 386 31 034 14 881 16 153
Под трудоспособна възраст 5 534 2 856 2 678 4 200 2 151 2 049
В трудоспособна възраст 23 865 12 632 11 233 18 179 9 498 8 681
Над трудоспособна възраст 11 935 4 460 7 475 8 655 3 232 5 423
Елена 8 389 4 059 4 330 4 745 2 263 2 482
Под трудоспособна възраст 1 151 584 567 504 250 254
В трудоспособна възраст 4 786 2 540 2 246 2 824 1 483 1 341
Над трудоспособна възраст 2 452 935 1 517 1 417 530 887
Златарица 3 641 1 800 1 841 2 085 1 023 1 062
Под трудоспособна възраст 548 275 273 382 200 182
В трудоспособна възраст 2 031 1 128 903 1 171 624 547
Над трудоспособна възраст 1 062 397 665 532 199 333
Лясковец 11 810 5 642 6 168 7 338 3 486 3 852
Под трудоспособна възраст 1 361 699 662 941 493 448
В трудоспособна възраст 6 698 3 576 3 122 4 396 2 280 2 116
Над трудоспособна възраст 3 751 1 367 2 384 2 001 713 1 288
Павликени 20 605 10 027 10 578 10 900 5 279 5 621
Под трудоспособна възраст 2 828 1 442 1 386 1 586 801 785
В трудоспособна възраст 11 054 6 060 4 994 6 187 3 277 2 910
Над трудоспособна възраст 6 723 2 525 4 198 3 127 1 201 1 926
Полски Тръмбеш 12 200 5 960 6 240 3 829 1 909 1 920
Под трудоспособна възраст 1 720 896 824 532 274 258
В трудоспособна възраст 6 396 3 531 2 865 2 247 1 217 1 030
Над трудоспособна възраст 4 084 1 533 2 551 1 050 418 632
Свищов 34 312 16 858 17 454 24 275 11 864 12 411
Под трудоспособна възраст 4 002 2 127 1 875 3 004 1 578 1 426
В трудоспособна възраст 20 674 11 033 9 641 15 572 8 113 7 459
Над трудоспособна възраст 9 636 3 698 5 938 5 699 2 173 3 526
Стражица 11 561 5 733 5 828 4 165 2 039 2 126
Под трудоспособна възраст 2 099 1 076 1 023 749 379 370
В трудоспособна възраст 6 601 3 568 3 033 2 472 1 307 1 165
Над трудоспособна възраст 2 861 1 089 1 772 944 353 591
Сухиндол 2 200 1 071 1 129 1 595 778 817
Под трудоспособна възраст 288 141 147 220 104 116
В трудоспособна възраст 1 148 641 507 874 480 394
Над трудоспособна възраст 764 289 475 501 194 307
ВИДИН 82 835 40 369 42 466 53 774 26 016 27 758
Под трудоспособна възраст 10 747 5 531 5 216 7 770 4 003 3 767
В трудоспособна възраст 44 508 24 172 20 336 31 652 16 618 15 034
Над трудоспособна възраст 27 580 10 666 16 914 14 352 5 395 8 957
Белоградчик 5 423 2 645 2 778 4 409 2 153 2 256
Под трудоспособна възраст 806 394 412 732 361 371
В трудоспособна възраст 2 875 1 602 1 273 2 522 1 372 1 150
Над трудоспособна възраст 1 742 649 1 093 1 155 420 735
Бойница 869 417 452 - - -
Под трудоспособна възраст 45 25 20 - - -
В трудоспособна възраст 320 194 126 - - -
Над трудоспособна възраст 504 198 306 - - -
Брегово 4 315 2 169 2 146 2 082 1 007 1 075
Под трудоспособна възраст 473 225 248 306 141 165
В трудоспособна възраст 2 110 1 258 852 1 130 618 512
Над трудоспособна възраст 1 732 686 1 046 646 248 398
Видин 52 554 25 390 27 164 42 446 20 465 21 981
Под трудоспособна възраст 6 877 3 565 3 312 6 163 3 195 2 968
В трудоспособна възраст 29 711 15 645 14 066 25 448 13 193 12 255
Над трудоспособна възраст 15 966 6 180 9 786 10 835 4 077 6 758
Грамада 1 783 931 852 1 263 657 606
Под трудоспособна възраст 170 91 79 154 85 69
В трудоспособна възраст 822 502 320 614 368 246
Над трудоспособна възраст 791 338 453 495 204 291
Димово 5 490 2 744 2 746 1 020 510 510
Под трудоспособна възраст 930 479 451 124 72 52
В трудоспособна възраст 2 741 1 572 1 169 564 321 243
Над трудоспособна възраст 1 819 693 1 126 332 117 215
Кула 3 538 1 684 1 854 2 554 1 224 1 330
Под трудоспособна възраст 365 195 170 291 149 142
В трудоспособна възраст 1 717 957 760 1 374 746 628
Над трудоспособна възраст 1 456 532 924 889 329 560
Макреш 1 258 633 625 - - -
Под трудоспособна възраст 98 56 42 - - -
В трудоспособна възраст 526 321 205 - - -
Над трудоспособна възраст 634 256 378 - - -
Ново село 2 423 1 167 1 256 - - -
Под трудоспособна възраст 230 115 115 - - -
В трудоспособна възраст 1 044 606 438 - - -
Над трудоспособна възраст 1 149 446 703 - - -
Ружинци 3 501 1 745 1 756 - - -
Под трудоспособна възраст 528 276 252 - - -
В трудоспособна възраст 1 821 1 026 795 - - -
Над трудоспособна възраст 1 152 443 709 - - -
Чупрене 1 681 844 837 - - -
Под трудоспособна възраст 225 110 115 - - -
В трудоспособна възраст 821 489 332 - - -
Над трудоспособна възраст 635 245 390 - - -
ВРАЦА 159 470 78 234 81 236 93 905 45 270 48 635
Под трудоспособна възраст 23 512 12 137 11 375 14 157 7 246 6 911
В трудоспособна възраст 91 405 49 248 42 157 56 680 29 529 27 151
Над трудоспособна възраст 44 553 16 849 27 704 23 068 8 495 14 573
Борован 5 120 2 588 2 532 - - -
Под трудоспособна възраст 945 486 459 - - -
В трудоспособна възраст 2 687 1 516 1 171 - - -
Над трудоспособна възраст 1 488 586 902 - - -
Бяла Слатина 21 018 10 370 10 648 9 644 4 643 5 001
Под трудоспособна възраст 3 534 1 794 1 740 1 574 808 766
В трудоспособна възраст 11 686 6 368 5 318 5 526 2 899 2 627
Над трудоспособна възраст 5 798 2 208 3 590 2 544 936 1 608
Враца 63 473 30 684 32 789 51 674 24 725 26 949
Под трудоспособна възраст 9 181 4 731 4 450 7 604 3 874 3 730
В трудоспособна възраст 37 259 19 578 17 681 31 110 16 103 15 007
Над трудоспособна възраст 17 033 6 375 10 658 12 960 4 748 8 212
Козлодуй 18 757 9 262 9 495 11 666 5 760 5 906
Под трудоспособна възраст 3 039 1 578 1 461 1 804 919 885
В трудоспособна възраст 12 061 6 332 5 729 7 828 4 060 3 768
Над трудоспособна възраст 3 657 1 352 2 305 2 034 781 1 253
Криводол 8 324 4 205 4 119 2 583 1 255 1 328
Под трудоспособна възраст 1 143 601 542 410 218 192
В трудоспособна възраст 4 263 2 456 1 807 1 470 785 685
Над трудоспособна възраст 2 918 1 148 1 770 703 252 451
Мездра 18 053 8 874 9 179 9 079 4 336 4 743
Под трудоспособна възраст 2 332 1 183 1 149 1 295 650 645
В трудоспособна възраст 10 205 5 596 4 609 5 458 2 841 2 617
Над трудоспособна възраст 5 516 2 095 3 421 2 326 845 1 481
Мизия 5 970 2 945 3 025 2 564 1 275 1 289
Под трудоспособна възраст 744 388 356 312 162 150
В трудоспособна възраст 3 310 1 853 1 457 1 508 826 682
Над трудоспособна възраст 1 916 704 1 212 744 287 457
Оряхово 9 336 4 597 4 739 4 204 2 065 2 139
Под трудоспособна възраст 1 331 702 629 692 370 322
В трудоспособна възраст 4 861 2 708 2 153 2 320 1 254 1 066
Над трудоспособна възраст 3 144 1 187 1 957 1 192 441 751
Роман 5 324 2 691 2 633 2 491 1 211 1 280
Под трудоспособна възраст 772 406 366 466 245 221
В трудоспособна възраст 2 920 1 647 1 273 1 460 761 699
Над трудоспособна възраст 1 632 638 994 565 205 360
Хайредин 4 095 2 018 2 077 - - -
Под трудоспособна възраст 491 268 223 - - -
В трудоспособна възраст 2 153 1 194 959 - - -
Над трудоспособна възраст 1 451 556 895 - - -
ГАБРОВО 106 598 51 298 55 300 87 265 41 913 45 352
Под трудоспособна възраст 13 361 6 860 6 501 11 168 5 735 5 433
В трудоспособна възраст 58 504 31 458 27 046 49 748 26 492 23 256
Над трудоспособна възраст 34 733 12 980 21 753 26 349 9 686 16 663
Габрово 56 599 27 227 29 372 51 217 24 604 26 613
Под трудоспособна възраст 6 804 3 489 3 315 6 381 3 260 3 121
В трудоспособна възраст 31 401 16 889 14 512 29 208 15 626 13 582
Над трудоспособна възраст 18 394 6 849 11 545 15 628 5 718 9 910
Дряново 8 396 3 999 4 397 6 455 3 091 3 364
Под трудоспособна възраст 1 039 504 535 882 436 446
В трудоспособна възраст 4 354 2 370 1 984 3 453 1 866 1 587
Над трудоспособна възраст 3 003 1 125 1 878 2 120 789 1 331
Севлиево 31 757 15 369 16 388 20 210 9 748 10 462
Под трудоспособна възраст 4 560 2 380 2 180 2 973 1 566 1 407
В трудоспособна възраст 17 502 9 344 8 158 12 028 6 254 5 774
Над трудоспособна възраст 9 695 3 645 6 050 5 209 1 928 3 281
Трявна 9 846 4 703 5 143 9 383 4 470 4 913
Под трудоспособна възраст 958 487 471 932 473 459
В трудоспособна възраст 5 247 2 855 2 392 5 059 2 746 2 313
Над трудоспособна възраст 3 641 1 361 2 280 3 392 1 251 2 141
ДОБРИЧ 171 809 83 378 88 431 118 492 56 744 61 748
Под трудоспособна възраст 26 055 13 416 12 639 17 653 9 139 8 514
В трудоспособна възраст 101 449 53 421 48 028 71 192 36 738 34 454
Над трудоспособна възраст 44 305 16 541 27 764 29 647 10 867 18 780
Балчик 19 223 9 476 9 747 10 962 5 324 5 638
Под трудоспособна възраст 2 847 1 454 1 393 1 616 847 769
В трудоспособна възраст 11 531 6 149 5 382 6 619 3 448 3 171
Над трудоспособна възраст 4 845 1 873 2 972 2 727 1 029 1 698
Генерал Тошево 12 768 6 230 6 538 6 029 2 938 3 091
Под трудоспособна възраст 1 771 885 886 772 392 380
В трудоспособна възраст 6 969 3 825 3 144 3 451 1 856 1 595
Над трудоспособна възраст 4 028 1 520 2 508 1 806 690 1 116
Добрич 20 409 10 188 10 221 - - -
Под трудоспособна възраст 3 254 1 657 1 597 - - -
В трудоспособна възраст 11 510 6 338 5 172 - - -
Над трудоспособна възраст 5 645 2 193 3 452 - - -
Добрич - град 82 240 39 109 43 131 82 240 39 109 43 131
Под трудоспособна възраст 12 348 6 403 5 945 12 348 6 403 5 945
В трудоспособна възраст 49 600 25 418 24 182 49 600 25 418 24 182
Над трудоспособна възраст 20 292 7 288 13 004 20 292 7 288 13 004
Каварна 13 877 6 680 7 197 10 690 5 145 5 545
Под трудоспособна възраст 2 078 1 053 1 025 1 644 825 819
В трудоспособна възраст 8 115 4 214 3 901 6 417 3 311 3 106
Над трудоспособна възраст 3 684 1 413 2 271 2 629 1 009 1 620
Крушари 3 797 1 916 1 881 - - -
Под трудоспособна възраст 665 327 338 - - -
В трудоспособна възраст 2 178 1 239 939 - - -
Над трудоспособна възраст 954 350 604 - - -
Тервел 15 222 7 670 7 552 5 557 2 744 2 813
Под трудоспособна възраст 2 605 1 358 1 247 863 435 428
В трудоспособна възраст 9 213 4 960 4 253 3 402 1 794 1 608
Над трудоспособна възраст 3 404 1 352 2 052 1 292 515 777
Шабла 4 273 2 109 2 164 3 014 1 484 1 530
Под трудоспособна възраст 487 279 208 410 237 173
В трудоспособна възраст 2 333 1 278 1 055 1 703 911 792
Над трудоспособна възраст 1 453 552 901 901 336 565
КЪРДЖАЛИ 158 204 78 102 80 102 63 856 30 519 33 337
Под трудоспособна възраст 24 057 12 403 11 654 10 961 5 653 5 308
В трудоспособна възраст 95 060 50 203 44 857 39 268 19 714 19 554
Над трудоспособна възраст 39 087 15 496 23 591 13 627 5 152 8 475
Ардино 13 485 6 748 6 737 4 135 2 053 2 082
Под трудоспособна възраст 1 532 817 715 592 305 287
В трудоспособна възраст 8 012 4 350 3 662 2 623 1 356 1 267
Над трудоспособна възраст 3 941 1 581 2 360 920 392 528
Джебел 9 386 4 712 4 674 3 297 1 608 1 689
Под трудоспособна възраст 1 189 603 586 524 271 253
В трудоспособна възраст 5 890 3 147 2 743 2 189 1 117 1 072
Над трудоспособна възраст 2 307 962 1 345 584 220 364
Кирково 22 375 11 054 11 321 - - -
Под трудоспособна възраст 3 189 1 592 1 597 - - -
В трудоспособна възраст 12 964 6 923 6 041 - - -
Над трудоспособна възраст 6 222 2 539 3 683 - - -
Крумовград 17 775 8 926 8 849 4 903 2 360 2 543
Под трудоспособна възраст 2 985 1 560 1 425 822 430 392
В трудоспособна възраст 10 378 5 586 4 792 2 996 1 507 1 489
Над трудоспособна възраст 4 412 1 780 2 632 1 085 423 662
Кърджали 70 097 34 068 36 029 43 600 20 646 22 954
Под трудоспособна възраст 11 834 6 127 5 707 7 901 4 082 3 819
В трудоспособна възраст 42 416 21 869 20 547 26 221 13 084 13 137
Над трудоспособна възраст 15 847 6 072 9 775 9 478 3 480 5 998
Момчилград 16 314 8 162 8 152 7 921 3 852 4 069
Под трудоспособна възраст 2 156 1 105 1 051 1 122 565 557
В трудоспособна възраст 10 149 5 420 4 729 5 239 2 650 2 589
Над трудоспособна възраст 4 009 1 637 2 372 1 560 637 923
Черноочене 8 772 4 432 4 340 - - -
Под трудоспособна възраст 1 172 599 573 - - -
В трудоспособна възраст 5 251 2 908 2 343 - - -
Над трудоспособна възраст 2 349 925 1 424 - - -
КЮСТЕНДИЛ 116 915 56 922 59 993 81 884 39 483 42 401
Под трудоспособна възраст 15 212 7 803 7 409 12 183 6 250 5 933
В трудоспособна възраст 65 154 35 360 29 794 47 169 24 997 22 172
Над трудоспособна възраст 36 549 13 759 22 790 22 532 8 236 14 296
Бобов дол 7 262 3 771 3 491 4 793 2 503 2 290
Под трудоспособна възраст 785 407 378 650 330 320
В трудоспособна възраст 4 245 2 462 1 783 3 153 1 803 1 350
Над трудоспособна възраст 2 232 902 1 330 990 370 620
Бобошево 2 579 1 296 1 283 1 145 552 593
Под трудоспособна възраст 238 128 110 125 64 61
В трудоспособна възраст 1 315 773 542 619 345 274
Над трудоспособна възраст 1 026 395 631 401 143 258
Дупница 38 653 18 465 20 188 29 134 13 811 15 323
Под трудоспособна възраст 5 849 2 960 2 889 4 713 2 390 2 323
В трудоспособна възраст 21 712 11 400 10 312 16 448 8 530 7 918
Над трудоспособна възраст 11 092 4 105 6 987 7 973 2 891 5 082
Кочериново 4 196 2 014 2 182 1 987 941 1 046
Под трудоспособна възраст 399 207 192 250 118 132
В трудоспособна възраст 2 128 1 175 953 1 086 578 508
Над трудоспособна възраст 1 669 632 1 037 651 245 406
Кюстендил 52 460 25 468 26 992 39 284 18 942 20 342
Под трудоспособна възраст 6 725 3 461 3 264 5 695 2 942 2 753
В трудоспособна възраст 29 530 16 002 13 528 22 770 12 070 10 700
Над трудоспособна възраст 16 205 6 005 10 200 10 819 3 930 6 889
Невестино 1 951 1 010 941 - - -
Под трудоспособна възраст 96 49 47 - - -
В трудоспособна възраст 800 528 272 - - -
Над трудоспособна възраст 1 055 433 622 - - -
Рила 2 391 1 172 1 219 2 039 993 1 046
Под трудоспособна възраст 282 143 139 266 134 132
В трудоспособна възраст 1 246 708 538 1 091 608 483
Над трудоспособна възраст 863 321 542 682 251 431
Сапарева баня 6 608 3 263 3 345 3 502 1 741 1 761
Под трудоспособна възраст 792 423 369 484 272 212
В трудоспособна възраст 3 754 2 036 1 718 2 002 1 063 939
Над трудоспособна възраст 2 062 804 1 258 1 016 406 610
Трекляно 815 463 352 - - -
Под трудоспособна възраст 46 25 21 - - -
В трудоспособна възраст 424 276 148 - - -
Над трудоспособна възраст 345 162 183 - - -
ЛОВЕЧ 122 546 59 658 62 888 77 180 37 361 39 819
Под трудоспособна възраст 17 662 9 014 8 648 11 367 5 823 5 544
В трудоспособна възраст 67 649 36 491 31 158 44 528 23 491 21 037
Над трудоспособна възраст 37 235 14 153 23 082 21 285 8 047 13 238
Априлци 2 689 1 293 1 396 2 419 1 164 1 255
Под трудоспособна възраст 236 137 99 214 127 87
В трудоспособна възраст 1 348 724 624 1 252 665 587
Над трудоспособна възраст 1 105 432 673 953 372 581
Летница 3 328 1 633 1 695 2 408 1 191 1 217
Под трудоспособна възраст 557 284 273 469 243 226
В трудоспособна възраст 1 682 946 736 1 265 691 574
Над трудоспособна възраст 1 089 403 686 674 257 417
Ловеч 42 318 20 434 21 884 31 695 15 250 16 445
Под трудоспособна възраст 5 108 2 623 2 485 4 070 2 089 1 981
В трудоспособна възраст 23 507 12 616 10 891 18 832 9 870 8 962
Над трудоспособна възраст 13 703 5 195 8 508 8 793 3 291 5 502
Луковит 16 209 7 947 8 262 8 217 3 991 4 226
Под трудоспособна възраст 3 394 1 715 1 679 1 780 911 869
В трудоспособна възраст 8 825 4 753 4 072 4 655 2 412 2 243
Над трудоспособна възраст 3 990 1 479 2 511 1 782 668 1 114
Тетевен 18 783 9 274 9 509 8 548 4 169 4 379
Под трудоспособна възраст 2 862 1 481 1 381 1 295 675 620
В трудоспособна възраст 10 811 5 838 4 973 4 778 2 581 2 197
Над трудоспособна възраст 5 110 1 955 3 155 2 475 913 1 562
Троян 28 195 13 614 14 581 19 055 9 173 9 882
Под трудоспособна възраст 3 334 1 668 1 666 2 542 1 281 1 261
В трудоспособна възраст 15 685 8 444 7 241 11 135 5 844 5 291
Над трудоспособна възраст 9 176 3 502 5 674 5 378 2 048 3 330
Угърчин 5 417 2 648 2 769 2 322 1 162 1 160
Под трудоспособна възраст 997 495 502 570 282 288
В трудоспособна възраст 2 690 1 483 1 207 1 169 650 519
Над трудоспособна възраст 1 730 670 1 060 583 230 353
Ябланица 5 607 2 815 2 792 2 516 1 261 1 255
Под трудоспособна възраст 1 174 611 563 427 215 212
В трудоспособна възраст 3 101 1 687 1 414 1 442 778 664
Над трудоспособна възраст 1 332 517 815 647 268 379
МОНТАНА 127 001 62 121 64 880 81 689 39 445 42 244
Под трудоспособна възраст 18 471 9 572 8 899 12 437 6 392 6 045
В трудоспособна възраст 70 624 38 032 32 592 48 211 25 126 23 085
Над трудоспособна възраст 37 906 14 517 23 389 21 041 7 927 13 114
Берковица 16 044 7 822 8 222 11 841 5 767 6 074
Под трудоспособна възраст 2 298 1 212 1 086 1 875 1 002 873
В трудоспособна възраст 8 790 4 709 4 081 6 865 3 605 3 260
Над трудоспособна възраст 4 956 1 901 3 055 3 101 1 160 1 941
Бойчиновци 8 090 4 059 4 031 1 253 614 639
Под трудоспособна възраст 1 251 659 592 153 74 79
В трудоспособна възраст 4 241 2 431 1 810 673 384 289
Над трудоспособна възраст 2 598 969 1 629 427 156 271
Брусарци 4 200 2 117 2 083 913 451 462
Под трудоспособна възраст 584 317 267 85 49 36
В трудоспособна възраст 2 154 1 221 933 500 279 221
Над трудоспособна възраст 1 462 579 883 328 123 205
Вълчедръм 8 286 4 082 4 204 3 016 1 433 1 583
Под трудоспособна възраст 1 318 708 610 375 199 176
В трудоспособна възраст 4 447 2 440 2 007 1 571 849 722
Над трудоспособна възраст 2 521 934 1 587 1 070 385 685
Вършец 6 901 3 372 3 529 5 444 2 669 2 775
Под трудоспособна възраст 1 150 577 573 1 028 516 512
В трудоспособна възраст 3 712 2 021 1 691 3 093 1 659 1 434
Над трудоспособна възраст 2 039 774 1 265 1 323 494 829
Георги Дамяново 2 151 1 115 1 036 - - -
Под трудоспособна възраст 128 69 59 - - -
В трудоспособна възраст 975 638 337 - - -
Над трудоспособна възраст 1 048 408 640 - - -
Лом 23 967 11 534 12 433 19 361 9 327 10 034
Под трудоспособна възраст 3 407 1 721 1 686 2 889 1 477 1 412
В трудоспособна възраст 13 573 7 171 6 402 11 302 5 910 5 392
Над трудоспособна възраст 6 987 2 642 4 345 5 170 1 940 3 230
Медковец 3 413 1 694 1 719 - - -
Под трудоспособна възраст 483 265 218 - - -
В трудоспособна възраст 1 698 967 731 - - -
Над трудоспособна възраст 1 232 462 770 - - -
Монтана 47 014 22 894 24 120 38 341 18 440 19 901
Под трудоспособна възраст 7 031 3 624 3 407 5 925 3 033 2 892
В трудоспособна възраст 27 536 14 410 13 126 23 419 11 982 11 437
Над трудоспособна възраст 12 447 4 860 7 587 8 997 3 425 5 572
Чипровци 3 066 1 508 1 558 1 520 744 776
Под трудоспособна възраст 193 94 99 107 42 65
В трудоспособна възраст 1 501 893 608 788 458 330
Над трудоспособна възраст 1 372 521 851 625 244 381
Якимово 3 869 1 924 1 945 - - -
Под трудоспособна възраст 628 326 302 - - -
В трудоспособна възраст 1 997 1 131 866 - - -
Над трудоспособна възраст 1 244 467 777 - - -
ПАЗАРДЖИК 252 776 123 715 129 061 158 814 76 887 81 927
Под трудоспособна възраст 40 909 21 110 19 799 26 426 13 670 12 756
В трудоспособна възраст 150 507 80 190 70 317 94 831 49 681 45 150
Над трудоспособна възраст 61 360 22 415 38 945 37 557 13 536 24 021
Батак 5 245 2 605 2 640 2 706 1 363 1 343
Под трудоспособна възраст 604 308 296 261 132 129
В трудоспособна възраст 3 148 1 750 1 398 1 556 888 668
Над трудоспособна възраст 1 493 547 946 889 343 546
Белово 7 460 3 621 3 839 3 315 1 610 1 705
Под трудоспособна възраст 819 419 400 384 200 184
В трудоспособна възраст 4 262 2 329 1 933 1 944 1 053 891
Над трудоспособна възраст 2 379 873 1 506 987 357 630
Брацигово 8 341 4 089 4 252 3 658 1 798 1 860
Под трудоспособна възраст 1 176 598 578 490 255 235
В трудоспособна възраст 4 626 2 535 2 091 2 109 1 136 973
Над трудоспособна възраст 2 539 956 1 583 1 059 407 652
Велинград 33 529 16 126 17 403 21 076 9 987 11 089
Под трудоспособна възраст 5 937 3 043 2 894 3 666 1 873 1 793
В трудоспособна възраст 19 960 10 409 9 551 11 998 6 206 5 792
Над трудоспособна възраст 7 632 2 674 4 958 5 412 1 908 3 504
Лесичово 5 052 2 556 2 496 - - -
Под трудоспособна възраст 763 395 368 - - -
В трудоспособна възраст 2 820 1 601 1 219 - - -
Над трудоспособна възраст 1 469 560 909 - - -
Пазарджик 106 526 51 965 54 561 67 650 32 481 35 169
Под трудоспособна възраст 17 585 9 085 8 500 11 428 5 894 5 534
В трудоспособна възраст 63 908 33 679 30 229 40 856 21 058 19 798
Над трудоспособна възраст 25 033 9 201 15 832 15 366 5 529 9 837
Панагюрище 22 192 10 945 11 247 15 839 7 758 8 081
Под трудоспособна възраст 2 961 1 546 1 415 2 223 1 175 1 048
В трудоспособна възраст 12 907 7 031 5 876 9 397 5 023 4 374
Над трудоспособна възраст 6 324 2 368 3 956 4 219 1 560 2 659
Пещера 17 519 8 560 8 959 15 644 7 650 7 994
Под трудоспособна възраст 3 053 1 622 1 431 2 891 1 550 1 341
В трудоспособна възраст 10 277 5 437 4 840 9 214 4 847 4 367
Над трудоспособна възраст 4 189 1 501 2 688 3 539 1 253 2 286
Ракитово 14 381 7 124 7 257 11 863 5 878 5 985
Под трудоспособна възраст 2 712 1 388 1 324 2 315 1 188 1 127
В трудоспособна възраст 9 026 4 801 4 225 7 463 3 951 3 512
Над трудоспособна възраст 2 643 935 1 708 2 085 739 1 346
Септември 23 383 11 656 11 727 9 943 4 897 5 046
Под трудоспособна възраст 3 972 2 047 1 925 1 708 873 835
В трудоспособна възраст 14 029 7 623 6 406 5 935 3 190 2 745
Над трудоспособна възраст 5 382 1 986 3 396 2 300 834 1 466
Стрелча 4 439 2 111 2 328 3 738 1 764 1 974
Под трудоспособна възраст 587 285 302 551 264 287
В трудоспособна възраст 2 425 1 322 1 103 2 112 1 124 988
Над трудоспособна възраст 1 427 504 923 1 075 376 699
Сърница 4 709 2 357 2 352 3 382 1 701 1 681
Под трудоспособна възраст 740 374 366 509 266 243
В трудоспособна възраст 3 119 1 673 1 446 2 247 1 205 1 042
Над трудоспособна възраст 850 310 540 626 230 396
ПЕРНИК 119 190 57 932 61 258 94 747 45 618 49 129
Под трудоспособна възраст 15 783 8 182 7 601 13 764 7 150 6 614
В трудоспособна възраст 68 718 36 781 31 937 56 908 29 814 27 094
Над трудоспособна възраст 34 689 12 969 21 720 24 075 8 654 15 421
Брезник 5 977 2 927 3 050 3 850 1 857 1 993
Под трудоспособна възраст 623 314 309 515 258 257
В трудоспособна възраст 3 155 1 740 1 415 2 241 1 189 1 052
Над трудоспособна възраст 2 199 873 1 326 1 094 410 684
Земен 2 321 1 190 1 131 1 461 744 717
Под трудоспособна възраст 162 98 64 125 76 49
В трудоспособна възраст 1 167 706 461 832 482 350
Над трудоспособна възраст 992 386 606 504 186 318
Ковачевци 1 516 781 735 - - -
Под трудоспособна възраст 118 50 68 - - -
В трудоспособна възраст 657 425 232 - - -
Над трудоспособна възраст 741 306 435 - - -
Перник 87 629 42 312 45 317 74 273 35 572 38 701
Под трудоспособна възраст 12 226 6 319 5 907 10 846 5 614 5 232
В трудоспособна възраст 51 821 27 359 24 462 44 538 23 210 21 328
Над трудоспособна възраст 23 582 8 634 14 948 18 889 6 748 12 141
Радомир 17 897 8 779 9 118 12 843 6 285 6 558
Под трудоспособна възраст 2 183 1 156 1 027 1 887 997 890
В трудоспособна възраст 9 995 5 441 4 554 7 937 4 191 3 746
Над трудоспособна възраст 5 719 2 182 3 537 3 019 1 097 1 922
Трън 3 850 1 943 1 907 2 320 1 160 1 160
Под трудоспособна възраст 471 245 226 391 205 186
В трудоспособна възраст 1 923 1 110 813 1 360 742 618
Над трудоспособна възраст 1 456 588 868 569 213 356
ПЛЕВЕН 236 305 114 729 121 576 158 186 76 084 82 102
Под трудоспособна възраст 35 310 18 056 17 254 23 837 12 200 11 637
В трудоспособна възраст 130 685 69 745 60 940 91 698 47 844 43 854
Над трудоспособна възраст 70 310 26 928 43 382 42 651 16 040 26 611
Белене 8 208 4 307 3 901 6 860 3 670 3 190
Под трудоспособна възраст 880 478 402 794 428 366
В трудоспособна възраст 4 798 2 822 1 976 4 219 2 479 1 740
Над трудоспособна възраст 2 530 1 007 1 523 1 847 763 1 084
Гулянци 10 083 4 966 5 117 2 835 1 380 1 455
Под трудоспособна възраст 1 170 583 587 519 261 258
В трудоспособна възраст 4 814 2 751 2 063 1 487 819 668
Над трудоспособна възраст 4 099 1 632 2 467 829 300 529
Долна Митрополия 17 354 8 534 8 820 6 711 3 304 3 407
Под трудоспособна възраст 2 607 1 331 1 276 1 133 562 571
В трудоспособна възраст 8 828 4 874 3 954 3 719 2 002 1 717
Над трудоспособна възраст 5 919 2 329 3 590 1 859 740 1 119
Долни Дъбник 10 529 5 146 5 383 3 759 1 785 1 974
Под трудоспособна възраст 1 890 949 941 651 329 322
В трудоспособна възраст 5 371 2 925 2 446 2 020 1 055 965
Над трудоспособна възраст 3 268 1 272 1 996 1 088 401 687
Искър 5 837 2 914 2 923 2 770 1 363 1 407
Под трудоспособна възраст 861 427 434 426 206 220
В трудоспособна възраст 3 079 1 712 1 367 1 495 821 674
Над трудоспособна възраст 1 897 775 1 122 849 336 513
Кнежа 11 978 5 860 6 118 9 207 4 484 4 723
Под трудоспособна възраст 1 920 957 963 1 530 762 768
В трудоспособна възраст 6 633 3 598 3 035 5 203 2 789 2 414
Над трудоспособна възраст 3 425 1 305 2 120 2 474 933 1 541
Левски 17 057 8 209 8 848 8 623 4 079 4 544
Под трудоспособна възраст 2 370 1 195 1 175 1 268 633 635
В трудоспособна възраст 9 181 4 956 4 225 4 869 2 533 2 336
Над трудоспособна възраст 5 506 2 058 3 448 2 486 913 1 573
Никопол 7 770 3 888 3 882 2 828 1 383 1 445
Под трудоспособна възраст 962 530 432 457 241 216
В трудоспособна възраст 3 781 2 150 1 631 1 472 784 688
Над трудоспособна възраст 3 027 1 208 1 819 899 358 541
Плевен 117 984 56 346 61 638 98 576 46 762 51 814
Под трудоспособна възраст 18 134 9 308 8 826 14 536 7 479 7 057
В трудоспособна възраст 68 177 35 196 32 981 58 126 29 717 28 409
Над трудоспособна възраст 31 673 11 842 19 831 25 914 9 566 16 348
Пордим 5 385 2 616 2 769 1 812 893 919
Под трудоспособна възраст 717 359 358 341 177 164
В трудоспособна възраст 2 724 1 519 1 205 1 030 558 472
Над трудоспособна възраст 1 944 738 1 206 441 158 283
Червен бряг 24 120 11 943 12 177 14 205 6 981 7 224
Под трудоспособна възраст 3 799 1 939 1 860 2 182 1 122 1 060
В трудоспособна възраст 13 299 7 242 6 057 8 058 4 287 3 771
Над трудоспособна възраст 7 022 2 762 4 260 3 965 1 572 2 393
ПЛОВДИВ 666 801 320 136 346 665 505 158 240 547 264 611
Под трудоспособна възраст 104 720 53 897 50 823 81 202 41 737 39 465
В трудоспособна възраст 401 534 207 869 193 665 309 856 157 997 151 859
Над трудоспособна възраст 160 547 58 370 102 177 114 100 40 813 73 287
Асеновград 60 517 29 172 31 345 48 483 23 315 25 168
Под трудоспособна възраст 8 881 4 553 4 328 7 444 3 845 3 599
В трудоспособна възраст 36 388 18 868 17 520 29 630 15 194 14 436
Над трудоспособна възраст 15 248 5 751 9 497 11 409 4 276 7 133
Брезово 6 097 2 990 3 107 1 626 821 805
Под трудоспособна възраст 768 419 349 252 143 109
В трудоспособна възраст 3 017 1 719 1 298 936 517 419
Над трудоспособна възраст 2 312 852 1 460 438 161 277
Калояново 10 518 5 182 5 336 - - -
Под трудоспособна възраст 1 313 674 639 - - -
В трудоспособна възраст 5 740 3 184 2 556 - - -
Над трудоспособна възраст 3 465 1 324 2 141 - - -
Карлово 47 561 22 814 24 747 27 538 12 990 14 548
Под трудоспособна възраст 7 431 3 771 3 660 3 871 1 922 1 949
В трудоспособна възраст 27 291 14 519 12 772 16 069 8 412 7 657
Над трудоспособна възраст 12 839 4 524 8 315 7 598 2 656 4 942
Кричим 7 817 3 847 3 970 7 817 3 847 3 970
Под трудоспособна възраст 1 304 649 655 1 304 649 655
В трудоспособна възраст 4 761 2 541 2 220 4 761 2 541 2 220
Над трудоспособна възраст 1 752 657 1 095 1 752 657 1 095
Куклен 6 399 3 124 3 275 5 763 2 820 2 943
Под трудоспособна възраст 881 466 415 859 457 402
В трудоспособна възраст 3 801 2 019 1 782 3 512 1 847 1 665
Над трудоспособна възраст 1 717 639 1 078 1 392 516 876
Лъки 2 447 1 182 1 265 1 808 902 906
Под трудоспособна възраст 179 90 89 162 83 79
В трудоспособна възраст 1 448 780 668 1 147 624 523
Над трудоспособна възраст 820 312 508 499 195 304
Марица 30 834 15 357 15 477 - - -
Под трудоспособна възраст 4 812 2 548 2 264 - - -
В трудоспособна възраст 18 337 9 867 8 470 - - -
Над трудоспособна възраст 7 685 2 942 4 743 - - -
Перущица 4 710 2 318 2 392 4 710 2 318 2 392
Под трудоспособна възраст 787 395 392 787 395 392
В трудоспособна възраст 2 764 1 480 1 284 2 764 1 480 1 284
Над трудоспособна възраст 1 159 443 716 1 159 443 716
Пловдив 347 851 164 971 182 880 347 851 164 971 182 880
Под трудоспособна възраст 57 305 29 520 27 785 57 305 29 520 27 785
В трудоспособна възраст 216 003 109 008 106 995 216 003 109 008 106 995
Над трудоспособна възраст 74 543 26 443 48 100 74 543 26 443 48 100
Първомай 23 200 11 193 12 007 11 915 5 608 6 307
Под трудоспособна възраст 3 349 1 745 1 604 1 861 962 899
В трудоспособна възраст 12 973 6 945 6 028 6 817 3 500 3 317
Над трудоспособна възраст 6 878 2 503 4 375 3 237 1 146 2 091
Раковски 25 253 12 408 12 845 14 692 7 134 7 558
Под трудоспособна възраст 4 495 2 324 2 171 2 626 1 378 1 248
В трудоспособна възраст 15 113 8 020 7 093 9 019 4 717 4 302
Над трудоспособна възраст 5 645 2 064 3 581 3 047 1 039 2 008
Родопи 30 228 14 779 15 449 - - -
Под трудоспособна възраст 3 838 1 963 1 875 - - -
В трудоспособна възраст 17 707 9 465 8 242 - - -
Над трудоспособна възраст 8 683 3 351 5 332 - - -
Садово 14 422 7 134 7 288 2 424 1 207 1 217
Под трудоспособна възраст 2 325 1 192 1 133 412 210 202
В трудоспособна възраст 8 465 4 594 3 871 1 449 784 665
Над трудоспособна възраст 3 632 1 348 2 284 563 213 350
Сопот 9 178 4 395 4 783 8 177 3 915 4 262
Под трудоспособна възраст 1 335 701 634 1 180 615 565
В трудоспособна възраст 5 504 2 891 2 613 4 898 2 583 2 315
Над трудоспособна възраст 2 339 803 1 536 2 099 717 1 382
Стамболийски 19 664 9 551 10 113 10 758 5 155 5 603
Под трудоспособна възраст 3 386 1 742 1 644 1 648 825 823
В трудоспособна възраст 11 461 6 050 5 411 6 159 3 241 2 918
Над трудоспособна възраст 4 817 1 759 3 058 2 951 1 089 1 862
Съединение 9 447 4 635 4 812 5 329 2 586 2 743
Под трудоспособна възраст 1 304 642 662 810 401 409
В трудоспособна възраст 5 133 2 822 2 311 3 117 1 658 1 459
Над трудоспособна възраст 3 010 1 171 1 839 1 402 527 875
Хисаря 10 658 5 084 5 574 6 267 2 958 3 309
Под трудоспособна възраст 1 027 503 524 681 332 349
В трудоспособна възраст 5 628 3 097 2 531 3 575 1 891 1 684
Над трудоспособна възраст 4 003 1 484 2 519 2 011 735 1 276
РАЗГРАД 110 789 54 012 56 777 52 159 24 863 27 296
Под трудоспособна възраст 16 236 8 351 7 885 7 732 3 960 3 772
В трудоспособна възраст 66 125 35 105 31 020 31 417 16 207 15 210
Над трудоспособна възраст 28 428 10 556 17 872 13 010 4 696 8 314
Завет 9 090 4 498 4 592 2 638 1 299 1 339
Под трудоспособна възраст 1 314 654 660 409 199 210
В трудоспособна възраст 5 499 3 007 2 492 1 625 890 735
Над трудоспособна възраст 2 277 837 1 440 604 210 394
Исперих 20 268 10 055 10 213 7 928 3 859 4 069
Под трудоспособна възраст 3 098 1 638 1 460 1 292 679 613
В трудоспособна възраст 12 285 6 584 5 701 4 766 2 472 2 294
Над трудоспособна възраст 4 885 1 833 3 052 1 870 708 1 162
Кубрат 15 638 7 646 7 992 6 259 3 013 3 246
Под трудоспособна възраст 2 174 1 135 1 039 898 465 433
В трудоспособна възраст 8 870 4 799 4 071 3 623 1 919 1 704
Над трудоспособна възраст 4 594 1 712 2 882 1 738 629 1 109
Лозница 8 307 4 130 4 177 2 008 972 1 036
Под трудоспособна възраст 1 158 581 577 315 168 147
В трудоспособна възраст 5 161 2 802 2 359 1 205 624 581
Над трудоспособна възраст 1 988 747 1 241 488 180 308
Разград 45 936 21 931 24 005 30 173 14 194 15 979
Под трудоспособна възраст 6 897 3 516 3 381 4 407 2 240 2 167
В трудоспособна възраст 27 331 14 142 13 189 18 292 9 306 8 986
Над трудоспособна възраст 11 708 4 273 7 435 7 474 2 648 4 826
Самуил 6 408 3 228 3 180 - - -
Под трудоспособна възраст 929 466 463 - - -
В трудоспособна възраст 3 903 2 134 1 769 - - -
Над трудоспособна възраст 1 576 628 948 - - -
Цар Калоян 5 142 2 524 2 618 3 153 1 526 1 627
Под трудоспособна възраст 666 361 305 411 209 202
В трудоспособна възраст 3 076 1 637 1 439 1 906 996 910
Над трудоспособна възраст 1 400 526 874 836 321 515
РУСЕ 215 477 105 026 110 451 168 519 81 932 86 587
Под трудоспособна възраст 29 374 15 232 14 142 23 815 12 342 11 473
В трудоспособна възраст 127 520 67 982 59 538 102 849 54 198 48 651
Над трудоспособна възраст 58 583 21 812 36 771 41 855 15 392 26 463
Борово 5 024 2 433 2 591 1 733 867 866
Под трудоспособна възраст 553 295 258 200 115 85
В трудоспособна възраст 2 645 1 463 1 182 949 524 425
Над трудоспособна възраст 1 826 675 1 151 584 228 356
Бяла 11 750 5 746 6 004 7 329 3 546 3 783
Под трудоспособна възраст 1 759 913 846 908 474 434
В трудоспособна възраст 6 367 3 459 2 908 4 128 2 207 1 921
Над трудоспособна възраст 3 624 1 374 2 250 2 293 865 1 428
Ветово 11 143 5 581 5 562 8 396 4 243 4 153
Под трудоспособна възраст 1 628 883 745 1 290 697 593
В трудоспособна възраст 6 542 3 563 2 979 5 072 2 770 2 302
Над трудоспособна възраст 2 973 1 135 1 838 2 034 776 1 258
Две могили 7 765 3 851 3 914 3 647 1 805 1 842
Под трудоспособна възраст 943 496 447 504 264 240
В трудоспособна възраст 4 308 2 388 1 920 2 179 1 172 1 007
Над трудоспособна възраст 2 514 967 1 547 964 369 595
Иваново 7 873 3 882 3 991 - - -
Под трудоспособна възраст 649 344 305 - - -
В трудоспособна възраст 3 931 2 257 1 674 - - -
Над трудоспособна възраст 3 293 1 281 2 012 - - -
Русе 157 577 76 469 81 108 144 600 70 084 74 516
Под трудоспособна възраст 22 052 11 381 10 671 20 461 10 561 9 900
В трудоспособна възраст 95 944 50 528 45 416 88 764 46 595 42 169
Над трудоспособна възраст 39 581 14 560 25 021 35 375 12 928 22 447
Сливо поле 9 557 4 669 4 888 2 814 1 387 1 427
Под трудоспособна възраст 1 297 672 625 452 231 221
В трудоспособна възраст 5 344 2 922 2 422 1 757 930 827
Над трудоспособна възраст 2 916 1 075 1 841 605 226 379
Ценово 4 788 2 395 2 393 - - -
Под трудоспособна възраст 493 248 245 - - -
В трудоспособна възраст 2 439 1 402 1 037 - - -
Над трудоспособна възраст 1 856 745 1 111 - - -
СИЛИСТРА 108 018 52 738 55 280 47 781 22 812 24 969
Под трудоспособна възраст 15 853 8 220 7 633 6 503 3 406 3 097
В трудоспособна възраст 62 002 32 962 29 040 27 329 14 200 13 129
Над трудоспособна възраст 30 163 11 556 18 607 13 949 5 206 8 743
Алфатар 2 638 1 332 1 306 1 382 675 707
Под трудоспособна възраст 308 166 142 101 54 47
В трудоспособна възраст 1 415 791 624 741 403 338
Над трудоспособна възраст 915 375 540 540 218 322
Главиница 9 784 4 813 4 971 1 310 626 684
Под трудоспособна възраст 1 435 750 685 165 91 74
В трудоспособна възраст 5 610 3 020 2 590 738 384 354
Над трудоспособна възраст 2 739 1 043 1 696 407 151 256
Дулово 27 379 13 401 13 978 6 430 3 106 3 324
Под трудоспособна възраст 4 700 2 414 2 286 1 204 629 575
В трудоспособна възраст 16 338 8 564 7 774 3 780 1 929 1 851
Над трудоспособна възраст 6 341 2 423 3 918 1 446 548 898
Кайнарджа 5 049 2 534 2 515 - - -
Под трудоспособна възраст 1 274 615 659 - - -
В трудоспособна възраст 3 001 1 598 1 403 - - -
Над трудоспособна възраст 774 321 453 - - -
Силистра 44 940 21 622 23 318 30 983 14 689 16 294
Под трудоспособна възраст 5 678 2 968 2 710 3 895 2 040 1 855
В трудоспособна възраст 25 522 13 431 12 091 17 737 9 178 8 559
Над трудоспособна възраст 13 740 5 223 8 517 9 351 3 471 5 880
Ситово 4 909 2 470 2 439 - - -
Под трудоспособна възраст 677 358 319 - - -
В трудоспособна възраст 2 714 1 502 1 212 - - -
Над трудоспособна възраст 1 518 610 908 - - -
Тутракан 13 319 6 566 6 753 7 676 3 716 3 960
Под трудоспособна възраст 1 781 949 832 1 138 592 546
В трудоспособна възраст 7 402 4 056 3 346 4 333 2 306 2 027
Над трудоспособна възраст 4 136 1 561 2 575 2 205 818 1 387
СЛИВЕН 184 119 89 422 94 697 121 033 58 030 63 003
Под трудоспособна възраст 36 320 18 502 17 818 22 515 11 480 11 035
В трудоспособна възраст 104 928 55 201 49 727 71 050 36 691 34 359
Над трудоспособна възраст 42 871 15 719 27 152 27 468 9 859 17 609
Котел 17 980 8 903 9 077 5 092 2 422 2 670
Под трудоспособна възраст 3 400 1 733 1 667 664 328 336
В трудоспособна възраст 10 618 5 718 4 900 2 969 1 569 1 400
Над трудоспособна възраст 3 962 1 452 2 510 1 459 525 934
Нова Загора 35 290 17 162 18 128 20 239 9 768 10 471
Под трудоспособна възраст 6 815 3 449 3 366 3 892 1 982 1 910
В трудоспособна възраст 19 813 10 535 9 278 12 187 6 281 5 906
Над трудоспособна възраст 8 662 3 178 5 484 4 160 1 505 2 655
Сливен 117 579 56 751 60 828 86 505 41 213 45 292
Под трудоспособна възраст 22 897 11 741 11 156 15 606 7 982 7 624
В трудоспособна възраст 67 217 34 970 32 247 50 862 26 082 24 780
Над трудоспособна възраст 27 465 10 040 17 425 20 037 7 149 12 888
Твърдица 13 270 6 606 6 664 9 197 4 627 4 570
Под трудоспособна възраст 3 208 1 579 1 629 2 353 1 188 1 165
В трудоспособна възраст 7 280 3 978 3 302 5 032 2 759 2 273
Над трудоспособна възраст 2 782 1 049 1 733 1 812 680 1 132
СМОЛЯН 103 532 49 930 53 602 58 401 27 947 30 454
Под трудоспособна възраст 12 672 6 463 6 209 7 955 4 042 3 913
В трудоспособна възраст 60 754 32 610 28 144 35 393 18 437 16 956
Над трудоспособна възраст 30 106 10 857 19 249 15 053 5 468 9 585
Баните 3 722 1 746 1 976 - - -
Под трудоспособна възраст 239 125 114 - - -
В трудоспособна възраст 1 885 1 064 821 - - -
Над трудоспособна възраст 1 598 557 1 041 - - -
Борино 3 071 1 548 1 523 - - -
Под трудоспособна възраст 316 167 149 - - -
В трудоспособна възраст 1 877 1 076 801 - - -
Над трудоспособна възраст 878 305 573 - - -
Девин 10 696 5 123 5 573 5 927 2 782 3 145
Под трудоспособна възраст 1 195 597 598 744 369 375
В трудоспособна възраст 6 159 3 343 2 816 3 512 1 832 1 680
Над трудоспособна възраст 3 342 1 183 2 159 1 671 581 1 090
Доспат 7 829 3 834 3 995 2 058 992 1 066
Под трудоспособна възраст 1 022 537 485 265 144 121
В трудоспособна възраст 4 913 2 601 2 312 1 221 619 602
Над трудоспособна възраст 1 894 696 1 198 572 229 343
Златоград 10 555 5 015 5 540 6 248 2 927 3 321
Под трудоспособна възраст 1 269 618 651 800 388 412
В трудоспособна възраст 6 227 3 286 2 941 3 737 1 928 1 809
Над трудоспособна възраст 3 059 1 111 1 948 1 711 611 1 100
Мадан 10 698 5 244 5 454 5 233 2 589 2 644
Под трудоспособна възраст 1 398 737 661 760 408 352
В трудоспособна възраст 6 440 3 481 2 959 3 391 1 782 1 609
Над трудоспособна възраст 2 860 1 026 1 834 1 082 399 683
Неделино 5 725 2 761 2 964 3 766 1 812 1 954
Под трудоспособна възраст 588 305 283 440 225 215
В трудоспособна възраст 3 412 1 866 1 546 2 280 1 213 1 067
Над трудоспособна възраст 1 725 590 1 135 1 046 374 672
Рудозем 8 917 4 400 4 517 3 364 1 648 1 716
Под трудоспособна възраст 1 315 675 640 513 262 251
В трудоспособна възраст 5 342 2 901 2 441 2 035 1 087 948
Над трудоспособна възраст 2 260 824 1 436 816 299 517
Смолян 35 829 17 089 18 740 27 092 12 889 14 203
Под трудоспособна възраст 4 618 2 338 2 280 3 801 1 923 1 878
В трудоспособна възраст 20 854 10 947 9 907 16 392 8 439 7 953
Над трудоспособна възраст 10 357 3 804 6 553 6 899 2 527 4 372
Чепеларе 6 490 3 170 3 320 4 713 2 308 2 405
Под трудоспособна възраст 712 364 348 632 323 309
В трудоспособна възраст 3 645 2 045 1 600 2 825 1 537 1 288
Над трудоспособна възраст 2 133 761 1 372 1 256 448 808
СОФИЯ 226 671 111 249 115 422 139 560 67 849 71 711
Под трудоспособна възраст 33 589 17 219 16 370 22 768 11 674 11 094
В трудоспособна възраст 132 072 70 996 61 076 83 940 44 012 39 928
Над трудоспособна възраст 61 010 23 034 37 976 32 852 12 163 20 689
Антон 1 465 727 738 - - -
Под трудоспособна възраст 211 114 97 - - -
В трудоспособна възраст 831 458 373 - - -
Над трудоспособна възраст 423 155 268 - - -
Божурище 8 497 4 172 4 325 5 675 2 784 2 891
Под трудоспособна възраст 1 283 678 605 929 487 442
В трудоспособна възраст 5 032 2 665 2 367 3 477 1 820 1 657
Над трудоспособна възраст 2 182 829 1 353 1 269 477 792
Ботевград 30 625 14 777 15 848 19 086 9 105 9 981
Под трудоспособна възраст 5 130 2 648 2 482 3 387 1 737 1 650
В трудоспособна възраст 17 699 9 190 8 509 11 284 5 692 5 592
Над трудоспособна възраст 7 796 2 939 4 857 4 415 1 676 2 739
Годеч 4 694 2 338 2 356 3 872 1 894 1 978
Под трудоспособна възраст 451 232 219 420 213 207
В трудоспособна възраст 2 629 1 463 1 166 2 307 1 251 1 056
Над трудоспособна възраст 1 614 643 971 1 145 430 715
Горна Малина 6 308 3 255 3 053 - - -
Под трудоспособна възраст 796 401 395 - - -
В трудоспособна възраст 3 623 2 086 1 537 - - -
Над трудоспособна възраст 1 889 768 1 121 - - -
Долна баня 4 387 2 150 2 237 4 369 2 138 2 231
Под трудоспособна възраст 839 427 412 838 426 412
В трудоспособна възраст 2 637 1 405 1 232 2 626 1 398 1 228
Над трудоспособна възраст 911 318 593 905 314 591
Драгоман 4 618 2 218 2 400 3 014 1 454 1 560
Под трудоспособна възраст 462 226 236 361 177 184
В трудоспособна възраст 2 501 1 337 1 164 1 823 964 859
Над трудоспособна възраст 1 655 655 1 000 830 313 517
Елин Пелин 21 882 10 776 11 106 6 802 3 256 3 546
Под трудоспособна възраст 3 227 1 649 1 578 1 245 618 627
В трудоспособна възраст 13 053 7 026 6 027 4 097 2 105 1 992
Над трудоспособна възраст 5 602 2 101 3 501 1 460 533 927
Етрополе 11 053 5 522 5 531 9 545 4 794 4 751
Под трудоспособна възраст 1 654 888 766 1 441 788 653
В трудоспособна възраст 6 461 3 510 2 951 5 838 3 150 2 688
Над трудоспособна възраст 2 938 1 124 1 814 2 266 856 1 410
Златица 5 077 2 457 2 620 4 461 2 156 2 305
Под трудоспособна възраст 728 369 359 644 324 320
В трудоспособна възраст 3 004 1 591 1 413 2 720 1 438 1 282
Над трудоспособна възраст 1 345 497 848 1 097 394 703
Ихтиман 16 732 8 250 8 482 12 641 6 216 6 425
Под трудоспособна възраст 3 458 1 754 1 704 2 951 1 509 1 442
В трудоспособна възраст 9 704 5 190 4 514 7 477 3 940 3 537
Над трудоспособна възраст 3 570 1 306 2 264 2 213 767 1 446
Копривщица 1 976 961 1 015 1 976 961 1 015
Под трудоспособна възраст 219 91 128 219 91 128
В трудоспособна възраст 1 113 605 508 1 113 605 508
Над трудоспособна възраст 644 265 379 644 265 379
Костенец 11 055 5 386 5 669 7 242 3 489 3 753
Под трудоспособна възраст 1 409 693 716 825 392 433
В трудоспособна възраст 6 579 3 598 2 981 4 434 2 393 2 041
Над трудоспособна възраст 3 067 1 095 1 972 1 983 704 1 279
Костинброд 16 601 8 120 8 481 11 321 5 519 5 802
Под трудоспособна възраст 2 170 1 125 1 045 1 544 811 733
В трудоспособна възраст 10 051 5 341 4 710 6 958 3 640 3 318
Над трудоспособна възраст 4 380 1 654 2 726 2 819 1 068 1 751
Мирково 2 194 1 113 1 081 - - -
Под трудоспособна възраст 252 125 127 - - -
В трудоспособна възраст 1 149 663 486 - - -
Над трудоспособна възраст 793 325 468 - - -
Пирдоп 7 236 3 476 3 760 6 547 3 141 3 406
Под трудоспособна възраст 1 013 525 488 940 494 446
В трудоспособна възраст 4 286 2 268 2 018 3 910 2 054 1 856
Над трудоспособна възраст 1 937 683 1 254 1 697 593 1 104
Правец 7 070 3 573 3 497 3 573 1 776 1 797
Под трудоспособна възраст 1 333 712 621 544 296 248
В трудоспособна възраст 3 947 2 135 1 812 2 177 1 147 1 030
Над трудоспособна възраст 1 790 726 1 064 852 333 519
Самоков 34 735 16 849 17 886 25 016 12 026 12 990
Под трудоспособна възраст 5 540 2 855 2 685 4 568 2 331 2 237
В трудоспособна възраст 19 774 10 515 9 259 14 809 7 649 7 160
Над трудоспособна възраст 9 421 3 479 5 942 5 639 2 046 3 593
Своге 18 982 9 438 9 544 7 438 3 676 3 762
Под трудоспособна възраст 1 967 1 010 957 993 524 469
В трудоспособна възраст 11 145 6 188 4 957 4 599 2 457 2 142
Над трудоспособна възраст 5 870 2 240 3 630 1 846 695 1 151
Сливница 8 788 4 352 4 436 6 982 3 464 3 518
Под трудоспособна възраст 1 078 534 544 919 456 463
В трудоспособна възраст 5 241 2 834 2 407 4 291 2 309 1 982
Над трудоспособна възраст 2 469 984 1 485 1 772 699 1 073
Чавдар 1 134 564 570 - - -
Под трудоспособна възраст 151 70 81 - - -
В трудоспособна възраст 634 362 272 - - -
Над трудоспособна възраст 349 132 217 - - -
Челопеч 1 562 775 787 - - -
Под трудоспособна възраст 218 93 125 - - -
В трудоспособна възраст 979 566 413 - - -
Над трудоспособна възраст 365 116 249 - - -
СОФИЯ (СТОЛИЦА) 1 328 790 637 465 691 325 1 270 169 608 444 661 725
Под трудоспособна възраст 206 525 106 147 100 378 198 300 101 886 96 414
В трудоспособна възраст 851 188 435 203 415 985 814 678 415 813 398 865
Над трудоспособна възраст 271 077 96 115 174 962 257 191 90 745 166 446
Столична 1 328 790 637 465 691 325 1 270 169 608 444 661 725
Под трудоспособна възраст 206 525 106 147 100 378 198 300 101 886 96 414
В трудоспособна възраст 851 188 435 203 415 985 814 678 415 813 398 865
Над трудоспособна възраст 271 077 96 115 174 962 257 191 90 745 166 446
СТАРА ЗАГОРА 313 396 151 611 161 785 226 997 108 952 118 045
Под трудоспособна възраст 50 079 25 883 24 196 36 636 18 900 17 736
В трудоспособна възраст 182 192 95 946 86 246 136 995 70 706 66 289
Над трудоспособна възраст 81 125 29 782 51 343 53 366 19 346 34 020
Братя Даскалови 7 832 3 963 3 869 - - -
Под трудоспособна възраст 1 237 629 608 - - -
В трудоспособна възраст 4 068 2 332 1 736 - - -
Над трудоспособна възраст 2 527 1 002 1 525 - - -
Гурково 5 028 2 513 2 515 2 729 1 376 1 353
Под трудоспособна възраст 1 093 568 525 580 301 279
В трудоспособна възраст 2 914 1 579 1 335 1 568 867 701
Над трудоспособна възраст 1 021 366 655 581 208 373
Гълъбово 11 372 5 699 5 673 7 251 3 656 3 595
Под трудоспособна възраст 1 579 848 731 1 124 601 523
В трудоспособна възраст 6 509 3 657 2 852 4 375 2 421 1 954
Над трудоспособна възраст 3 284 1 194 2 090 1 752 634 1 118
Казанлък 67 433 32 359 35 074 48 849 23 186 25 663
Под трудоспособна възраст 10 596 5 488 5 108 7 847 4 065 3 782
В трудоспособна възраст 38 543 20 182 18 361 28 187 14 491 13 696
Над трудоспособна възраст 18 294 6 689 11 605 12 815 4 630 8 185
Мъглиж 9 459 4 735 4 724 2 957 1 479 1 478
Под трудоспособна възраст 1 827 953 874 510 261 249
В трудоспособна възраст 5 041 2 798 2 243 1 704 954 750
Над трудоспособна възраст 2 591 984 1 607 743 264 479
Николаево 4 460 2 237 2 223 2 722 1 358 1 364
Под трудоспособна възраст 1 234 648 586 769 411 358
В трудоспособна възраст 2 341 1 279 1 062 1 435 762 673
Над трудоспособна възраст 885 310 575 518 185 333
Опан 2 410 1 182 1 228 - - -
Под трудоспособна възраст 209 126 83 - - -
В трудоспособна възраст 1 048 610 438 - - -
Над трудоспособна възраст 1 153 446 707 - - -
Павел баня 13 291 6 454 6 837 2 561 1 202 1 359
Под трудоспособна възраст 2 218 1 165 1 053 371 179 192
В трудоспособна възраст 7 512 4 055 3 457 1 493 794 699
Над трудоспособна възраст 3 561 1 234 2 327 697 229 468
Раднево 17 518 8 712 8 806 11 291 5 579 5 712
Под трудоспособна възраст 2 375 1 232 1 143 1 661 854 807
В трудоспособна възраст 10 355 5 663 4 692 7 181 3 789 3 392
Над трудоспособна възраст 4 788 1 817 2 971 2 449 936 1 513
Стара Загора 155 426 74 407 81 019 134 726 64 316 70 410
Под трудоспособна възраст 24 371 12 519 11 852 21 345 10 949 10 396
В трудоспособна възраст 93 606 48 203 45 403 83 168 42 397 40 771
Над трудоспособна възраст 37 449 13 685 23 764 30 213 10 970 19 243
Чирпан 19 167 9 350 9 817 13 911 6 800 7 111
Под трудоспособна възраст 3 340 1 707 1 633 2 429 1 279 1 150
В трудоспособна възраст 10 255 5 588 4 667 7 884 4 231 3 653
Над трудоспособна възраст 5 572 2 055 3 517 3 598 1 290 2 308
ТЪРГОВИЩЕ 110 914 54 164 56 750 60 050 28 592 31 458
Под трудоспособна възраст 17 519 8 959 8 560 9 477 4 831 4 646
В трудоспособна възраст 65 498 34 662 30 836 36 579 18 652 17 927
Над трудоспособна възраст 27 897 10 543 17 354 13 994 5 109 8 885
Антоново 5 500 2 847 2 653 1 404 689 715
Под трудоспособна възраст 824 438 386 226 115 111
В трудоспособна възраст 3 285 1 841 1 444 902 461 441
Над трудоспособна възраст 1 391 568 823 276 113 163
Омуртаг 20 881 10 388 10 493 7 079 3 341 3 738
Под трудоспособна възраст 3 244 1 662 1 582 1 311 650 661
В трудоспособна възраст 12 569 6 704 5 865 4 289 2 118 2 171
Над трудоспособна възраст 5 068 2 022 3 046 1 479 573 906
Опака 5 857 2 978 2 879 2 447 1 218 1 229
Под трудоспособна възраст 835 442 393 340 177 163
В трудоспособна възраст 3 557 1 964 1 593 1 483 796 687
Над трудоспособна възраст 1 465 572 893 624 245 379
Попово 24 775 11 973 12 802 13 776 6 585 7 191
Под трудоспособна възраст 3 552 1 874 1 678 1 937 1 033 904
В трудоспособна възраст 14 192 7 560 6 632 8 383 4 351 4 032
Над трудоспособна възраст 7 031 2 539 4 492 3 456 1 201 2 255
Търговище 53 901 25 978 27 923 35 344 16 759 18 585
Под трудоспособна възраст 9 064 4 543 4 521 5 663 2 856 2 807
В трудоспособна възраст 31 895 16 593 15 302 21 522 10 926 10 596
Над трудоспособна възраст 12 942 4 842 8 100 8 159 2 977 5 182
ХАСКОВО 225 317 109 971 115 346 162 659 78 735 83 924
Под трудоспособна възраст 34 853 17 774 17 079 26 272 13 449 12 823
В трудоспособна възраст 130 561 69 728 60 833 97 204 50 926 46 278
Над трудоспособна възраст 59 903 22 469 37 434 39 183 14 360 24 823
Димитровград 46 284 22 314 23 970 34 538 16 576 17 962
Под трудоспособна възраст 6 412 3 261 3 151 4 940 2 509 2 431
В трудоспособна възраст 25 960 13 971 11 989 20 191 10 663 9 528
Над трудоспособна възраст 13 912 5 082 8 830 9 407 3 404 6 003
Ивайловград 5 600 2 797 2 803 3 168 1 572 1 596
Под трудоспособна възраст 700 351 349 342 178 164
В трудоспособна възраст 3 134 1 740 1 394 1 876 1 016 860
Над трудоспособна възраст 1 766 706 1 060 950 378 572
Любимец 9 085 4 544 4 541 6 859 3 405 3 454
Под трудоспособна възраст 1 625 828 797 1 245 629 616
В трудоспособна възраст 4 997 2 759 2 238 3 965 2 132 1 833
Над трудоспособна възраст 2 463 957 1 506 1 649 644 1 005
Маджарово 2 051 1 049 1 002 575 296 279
Под трудоспособна възраст 180 84 96 55 26 29
В трудоспособна възраст 1 241 724 517 332 202 130
Над трудоспособна възраст 630 241 389 188 68 120
Минерални бани 6 400 3 317 3 083 - - -
Под трудоспособна възраст 773 406 367 - - -
В трудоспособна възраст 3 934 2 224 1 710 - - -
Над трудоспособна възраст 1 693 687 1 006 - - -
Свиленград 21 295 10 500 10 795 17 184 8 471 8 713
Под трудоспособна възраст 3 264 1 664 1 600 2 779 1 421 1 358
В трудоспособна възраст 12 661 6 753 5 908 10 724 5 628 5 096
Над трудоспособна възраст 5 370 2 083 3 287 3 681 1 422 2 259
Симеоновград 8 840 4 425 4 415 7 020 3 525 3 495
Под трудоспособна възраст 2 002 1 011 991 1 713 869 844
В трудоспособна възраст 4 984 2 721 2 263 4 040 2 191 1 849
Над трудоспособна възраст 1 854 693 1 161 1 267 465 802
Стамболово 5 916 2 940 2 976 - - -
Под трудоспособна възраст 888 433 455 - - -
В трудоспособна възраст 3 475 1 902 1 573 - - -
Над трудоспособна възраст 1 553 605 948 - - -
Тополовград 9 600 4 774 4 826 4 701 2 295 2 406
Под трудоспособна възраст 1 179 575 604 605 298 307
В трудоспособна възраст 5 065 2 851 2 214 2 700 1 449 1 251
Над трудоспособна възраст 3 356 1 348 2 008 1 396 548 848
Харманли 24 786 12 537 12 249 19 395 9 819 9 576
Под трудоспособна възраст 4 248 2 220 2 028 3 462 1 813 1 649
В трудоспособна възраст 14 607 8 013 6 594 11 862 6 486 5 376
Над трудоспособна възраст 5 931 2 304 3 627 4 071 1 520 2 551
Хасково 85 460 40 774 44 686 69 219 32 776 36 443
Под трудоспособна възраст 13 582 6 941 6 641 11 131 5 706 5 425
В трудоспособна възраст 50 503 26 070 24 433 41 514 21 159 20 355
Над трудоспособна възраст 21 375 7 763 13 612 16 574 5 911 10 663
ШУМЕН 172 262 83 922 88 340 105 478 50 566 54 912
Под трудоспособна възраст 25 590 13 236 12 354 16 104 8 301 7 803
В трудоспособна възраст 103 362 54 468 48 894 64 563 33 287 31 276
Над трудоспособна възраст 43 310 16 218 27 092 24 811 8 978 15 833
Велики Преслав 12 047 5 910 6 137 6 981 3 382 3 599
Под трудоспособна възраст 1 620 848 772 938 490 448
В трудоспособна възраст 6 962 3 769 3 193 4 106 2 176 1 930
Над трудоспособна възраст 3 465 1 293 2 172 1 937 716 1 221
Венец 7 248 3 621 3 627 - - -
Под трудоспособна възраст 984 537 447 - - -
В трудоспособна възраст 4 325 2 332 1 993 - - -
Над трудоспособна възраст 1 939 752 1 187 - - -
Върбица 10 433 5 252 5 181 3 379 1 666 1 713
Под трудоспособна възраст 1 676 884 792 714 359 355
В трудоспособна възраст 6 503 3 509 2 994 2 131 1 122 1 009
Над трудоспособна възраст 2 254 859 1 395 534 185 349
Каолиново 13 025 6 540 6 485 1 527 781 746
Под трудоспособна възраст 1 971 1 037 934 216 125 91
В трудоспособна възраст 8 194 4 349 3 845 946 507 439
Над трудоспособна възраст 2 860 1 154 1 706 365 149 216
Каспичан 7 230 3 542 3 688 3 504 1 692 1 812
Под трудоспособна възраст 1 137 576 561 439 218 221
В трудоспособна възраст 4 242 2 266 1 976 2 111 1 121 990
Над трудоспособна възраст 1 851 700 1 151 954 353 601
Никола Козлево 6 327 3 168 3 159 - - -
Под трудоспособна възраст 1 226 634 592 - - -
В трудоспособна възраст 3 843 2 055 1 788 - - -
Над трудоспособна възраст 1 258 479 779 - - -
Нови пазар 15 909 7 749 8 160 11 086 5 391 5 695
Под трудоспособна възраст 2 536 1 297 1 239 1 811 955 856
В трудоспособна възраст 9 381 4 954 4 427 6 722 3 517 3 205
Над трудоспособна възраст 3 992 1 498 2 494 2 553 919 1 634
Смядово 6 000 2 886 3 114 3 559 1 724 1 835
Под трудоспособна възраст 855 416 439 571 288 283
В трудоспособна възраст 3 386 1 842 1 544 2 114 1 126 988
Над трудоспособна възраст 1 759 628 1 131 874 310 564
Хитрино 6 891 3 467 3 424 - - -
Под трудоспособна възраст 687 369 318 - - -
В трудоспособна възраст 3 847 2 131 1 716 - - -
Над трудоспособна възраст 2 357 967 1 390 - - -
Шумен 87 152 41 787 45 365 75 442 35 930 39 512
Под трудоспособна възраст 12 898 6 638 6 260 11 415 5 866 5 549
В трудоспособна възраст 52 679 27 261 25 418 46 433 23 718 22 715
Над трудоспособна възраст 21 575 7 888 13 687 17 594 6 346 11 248
ЯМБОЛ 117 335 57 408 59 927 83 049 40 254 42 795
Под трудоспособна възраст 18 950 9 642 9 308 14 136 7 132 7 004
В трудоспособна възраст 65 672 35 158 30 514 48 978 25 681 23 297
Над трудоспособна възраст 32 713 12 608 20 105 19 935 7 441 12 494
Болярово 3 491 1 742 1 749 1 113 558 555
Под трудоспособна възраст 448 225 223 120 65 55
В трудоспособна възраст 1 801 1 006 795 694 381 313
Над трудоспособна възраст 1 242 511 731 299 112 187
Елхово 13 963 6 905 7 058 9 211 4 462 4 749
Под трудоспособна възраст 1 985 993 992 1 247 604 643
В трудоспособна възраст 7 820 4 249 3 571 5 451 2 872 2 579
Над трудоспособна възраст 4 158 1 663 2 495 2 513 986 1 527
Стралджа 11 407 5 744 5 663 5 503 2 782 2 721
Под трудоспособна възраст 2 323 1 184 1 139 1 462 744 718
В трудоспособна възраст 5 908 3 283 2 625 3 059 1 657 1 402
Над трудоспособна възраст 3 176 1 277 1 899 982 381 601
Тунджа 21 252 10 565 10 687 - - -
Под трудоспособна възраст 2 887 1 521 1 366 - - -
В трудоспособна възраст 10 369 5 849 4 520 - - -
Над трудоспособна възраст 7 996 3 195 4 801 - - -
Ямбол 67 222 32 452 34 770 67 222 32 452 34 770
Под трудоспособна възраст 11 307 5 719 5 588 11 307 5 719 5 588
В трудоспособна възраст 39 774 20 771 19 003 39 774 20 771 19 003
Над трудоспособна възраст 16 141 5 962 10 179 16 141 5 962 10 179

*За 2019 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете.
13.04.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 април 2020 г.
Дата на публикуване13 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране13 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2019 - към 31.12.;

· 2010 – 2019 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2019 - към 31.12.;

· 2010 – 2019 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

Страници

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници