Премини към основното съдържание

Население под, във и над трудоспособна възраст по области, общини и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.10_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2022 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Области
Общини
Възрастови категории
Общо В т.ч. в градовете
всичко мъже жени всичко мъже жени
ОБЩО 6 447 710 3 099 503 3 348 207 4 746 710 2 259 911 2 486 799
Под трудоспособна възраст 977 765 502 265 475 500 732 416 375 901 356 515
В трудоспособна възраст 3 775 116 1 975 513 1 799 603 2 850 190 1 468 575 1 381 615
Над трудоспособна възраст 1 694 829 621 725 1 073 104 1 164 104 415 435 748 669
БЛАГОЕВГРАД 288 161 139 761 148 400 172 440 82 274 90 166
Под трудоспособна възраст 44 999 23 031 21 968 27 749 14 149 13 600
В трудоспособна възраст 172 318 90 050 82 268 103 178 52 739 50 439
Над трудоспособна възраст 70 844 26 680 44 164 41 513 15 386 26 127
Банско 12 772 6 152 6 620 11 781 5 691 6 090
Под трудоспособна възраст 1 862 943 919 1 751 902 849
В трудоспособна възраст 7 564 3 973 3 591 7 011 3 673 3 338
Над трудоспособна възраст 3 346 1 236 2 110 3 019 1 116 1 903
Белица 9 030 4 430 4 600 2 959 1 439 1 520
Под трудоспособна възраст 1 539 774 765 460 239 221
В трудоспособна възраст 5 651 3 001 2 650 1 764 936 828
Над трудоспособна възраст 1 840 655 1 185 735 264 471
Благоевград 68 996 32 977 36 019 62 524 29 686 32 838
Под трудоспособна възраст 10 794 5 517 5 277 9 997 5 106 4 891
В трудоспособна възраст 41 974 21 321 20 653 38 308 19 253 19 055
Над трудоспособна възраст 16 228 6 139 10 089 14 219 5 327 8 892
Гоце Делчев 29 010 14 016 14 994 17 726 8 352 9 374
Под трудоспособна възраст 4 844 2 488 2 356 2 901 1 445 1 456
В трудоспособна възраст 17 588 9 056 8 532 10 446 5 289 5 157
Над трудоспособна възраст 6 578 2 472 4 106 4 379 1 618 2 761
Гърмен 14 771 7 310 7 461 - - -
Под трудоспособна възраст 2 995 1 523 1 472 - - -
В трудоспособна възраст 9 262 4 826 4 436 - - -
Над трудоспособна възраст 2 514 961 1 553 - - -
Кресна 4 380 2 187 2 193 2 897 1 431 1 466
Под трудоспособна възраст 491 247 244 354 182 172
В трудоспособна възраст 2 447 1 388 1 059 1 701 932 769
Над трудоспособна възраст 1 442 552 890 842 317 525
Петрич 46 918 22 832 24 086 26 093 12 450 13 643
Под трудоспособна възраст 7 145 3 658 3 487 4 572 2 343 2 229
В трудоспособна възраст 27 794 14 652 13 142 15 472 7 913 7 559
Над трудоспособна възраст 11 979 4 522 7 457 6 049 2 194 3 855
Разлог 18 615 9 003 9 612 11 097 5 339 5 758
Под трудоспособна възраст 2 883 1 456 1 427 1 840 933 907
В трудоспособна възраст 10 696 5 644 5 052 6 296 3 294 3 002
Над трудоспособна възраст 5 036 1 903 3 133 2 961 1 112 1 849
Сандански 35 266 16 909 18 357 24 009 11 376 12 633
Под трудоспособна възраст 5 288 2 733 2 555 3 878 1 984 1 894
В трудоспособна възраст 20 370 10 602 9 768 14 183 7 205 6 978
Над трудоспособна възраст 9 608 3 574 6 034 5 948 2 187 3 761
Сатовча 13 111 6 471 6 640 - - -
Под трудоспособна възраст 1 965 1 035 930 - - -
В трудоспособна възраст 8 001 4 231 3 770 - - -
Над трудоспособна възраст 3 145 1 205 1 940 - - -
Симитли 12 873 6 414 6 459 6 218 3 075 3 143
Под трудоспособна възраст 1 873 955 918 933 472 461
В трудоспособна възраст 7 812 4 257 3 555 3 820 2 058 1 762
Над трудоспособна възраст 3 188 1 202 1 986 1 465 545 920
Струмяни 4 477 2 192 2 285 - - -
Под трудоспособна възраст 695 356 339 - - -
В трудоспособна възраст 2 365 1 320 1 045 - - -
Над трудоспособна възраст 1 417 516 901 - - -
Хаджидимово 8 571 4 280 4 291 2 347 1 161 1 186
Под трудоспособна възраст 1 172 626 546 362 194 168
В трудоспособна възраст 5 087 2 745 2 342 1 369 730 639
Над трудоспособна възраст 2 312 909 1 403 616 237 379
Якоруда 9 371 4 588 4 783 4 789 2 274 2 515
Под трудоспособна възраст 1 453 720 733 701 349 352
В трудоспособна възраст 5 707 3 034 2 673 2 808 1 456 1 352
Над трудоспособна възраст 2 211 834 1 377 1 280 469 811
БУРГАС 378 596 181 979 196 617 289 254 137 444 151 810
Под трудоспособна възраст 61 631 31 763 29 868 46 636 24 030 22 606
В трудоспособна възраст 222 868 115 308 107 560 171 541 87 600 83 941
Над трудоспособна възраст 94 097 34 908 59 189 71 077 25 814 45 263
Айтос 25 068 12 022 13 046 17 448 8 266 9 182
Под трудоспособна възраст 4 548 2 364 2 184 3 177 1 630 1 547
В трудоспособна възраст 14 591 7 476 7 115 10 151 5 159 4 992
Над трудоспособна възраст 5 929 2 182 3 747 4 120 1 477 2 643
Бургас 194 993 92 398 102 595 189 758 89 780 99 978
Под трудоспособна възраст 31 356 16 136 15 220 30 564 15 733 14 831
В трудоспособна възраст 116 596 59 270 57 326 113 666 57 679 55 987
Над трудоспособна възраст 47 041 16 992 30 049 45 528 16 368 29 160
Камено 9 354 4 641 4 713 3 626 1 749 1 877
Под трудоспособна възраст 1 481 761 720 595 316 279
В трудоспособна възраст 5 089 2 826 2 263 2 049 1 093 956
Над трудоспособна възраст 2 784 1 054 1 730 982 340 642
Карнобат 20 349 9 781 10 568 14 886 7 068 7 818
Под трудоспособна възраст 3 377 1 788 1 589 2 503 1 306 1 197
В трудоспособна възраст 11 385 5 976 5 409 8 515 4 403 4 112
Над трудоспособна възраст 5 587 2 017 3 570 3 868 1 359 2 509
Малко Търново 2 526 1 223 1 303 1 611 779 832
Под трудоспособна възраст 323 173 150 182 105 77
В трудоспособна възраст 1 172 651 521 791 428 363
Над трудоспособна възраст 1 031 399 632 638 246 392
Несебър 25 515 12 291 13 224 17 479 8 323 9 156
Под трудоспособна възраст 4 121 2 082 2 039 2 694 1 362 1 332
В трудоспособна възраст 15 194 7 814 7 380 10 565 5 379 5 186
Над трудоспособна възраст 6 200 2 395 3 805 4 220 1 582 2 638
Поморие 25 509 12 319 13 190 17 905 8 548 9 357
Под трудоспособна възраст 4 144 2 159 1 985 2 797 1 453 1 344
В трудоспособна възраст 14 891 7 697 7 194 10 278 5 278 5 000
Над трудоспособна възраст 6 474 2 463 4 011 4 830 1 817 3 013
Приморско 5 637 2 745 2 892 3 595 1 764 1 831
Под трудоспособна възраст 773 382 391 474 239 235
В трудоспособна възраст 3 209 1 715 1 494 2 166 1 144 1 022
Над трудоспособна възраст 1 655 648 1 007 955 381 574
Руен 26 056 13 006 13 050 - - -
Под трудоспособна възраст 4 582 2 368 2 214 - - -
В трудоспособна възраст 16 045 8 492 7 553 - - -
Над трудоспособна възраст 5 429 2 146 3 283 - - -
Созопол 11 969 5 886 6 083 6 023 2 938 3 085
Под трудоспособна възраст 1 702 884 818 690 358 332
В трудоспособна възраст 6 843 3 645 3 198 3 441 1 817 1 624
Над трудоспособна възраст 3 424 1 357 2 067 1 892 763 1 129
Средец 12 907 6 537 6 370 7 709 3 736 3 973
Под трудоспособна възраст 2 184 1 126 1 058 1 408 733 675
В трудоспособна възраст 7 152 4 017 3 135 4 467 2 345 2 122
Над трудоспособна възраст 3 571 1 394 2 177 1 834 658 1 176
Сунгурларе 10 420 5 091 5 329 2 726 1 345 1 381
Под трудоспособна възраст 1 814 939 875 525 286 239
В трудоспособна възраст 5 863 3 158 2 705 1 579 840 739
Над трудоспособна възраст 2 743 994 1 749 622 219 403
Царево 8 293 4 039 4 254 6 488 3 148 3 340
Под трудоспособна възраст 1 226 601 625 1 027 509 518
В трудоспособна възраст 4 838 2 571 2 267 3 873 2 035 1 838
Над трудоспособна възраст 2 229 867 1 362 1 588 604 984
ВАРНА 430 847 207 158 223 689 362 876 173 392 189 484
Под трудоспособна възраст 68 462 35 106 33 356 57 962 29 768 28 194
В трудоспособна възраст 259 803 134 164 125 639 222 259 113 844 108 415
Над трудоспособна възраст 102 582 37 888 64 694 82 655 29 780 52 875
Аврен 8 221 4 089 4 132 - - -
Под трудоспособна възраст 1 212 643 569 - - -
В трудоспособна възраст 4 463 2 387 2 076 - - -
Над трудоспособна възраст 2 546 1 059 1 487 - - -
Аксаково 19 276 9 542 9 734 10 414 5 067 5 347
Под трудоспособна възраст 3 172 1 584 1 588 1 798 906 892
В трудоспособна възраст 11 278 6 022 5 256 6 449 3 384 3 065
Над трудоспособна възраст 4 826 1 936 2 890 2 167 777 1 390
Белослав 9 612 4 794 4 818 6 794 3 410 3 384
Под трудоспособна възраст 1 410 699 711 1 018 514 504
В трудоспособна възраст 5 942 3 275 2 667 4 234 2 344 1 890
Над трудоспособна възраст 2 260 820 1 440 1 542 552 990
Бяла 3 113 1 541 1 572 2 053 1 009 1 044
Под трудоспособна възраст 461 240 221 249 126 123
В трудоспособна възраст 1 761 930 831 1 154 611 543
Над трудоспособна възраст 891 371 520 650 272 378
Варна 319 900 152 333 167 567 311 093 148 010 163 083
Под трудоспособна възраст 51 277 26 325 24 952 49 679 25 556 24 123
В трудоспособна възраст 196 448 100 093 96 355 191 148 97 269 93 879
Над трудоспособна възраст 72 175 25 915 46 260 70 266 25 185 45 081
Ветрино 4 671 2 312 2 359 - - -
Под трудоспособна възраст 498 245 253 - - -
В трудоспособна възраст 2 507 1 424 1 083 - - -
Над трудоспособна възраст 1 666 643 1 023 - - -
Вълчи дол 7 434 3 718 3 716 2 485 1 237 1 248
Под трудоспособна възраст 1 034 557 477 357 203 154
В трудоспособна възраст 3 857 2 141 1 716 1 344 712 632
Над трудоспособна възраст 2 543 1 020 1 523 784 322 462
Девня 7 150 3 544 3 606 6 526 3 219 3 307
Под трудоспособна възраст 1 135 581 554 1 089 559 530
В трудоспособна възраст 4 179 2 254 1 925 3 878 2 078 1 800
Над трудоспособна възраст 1 836 709 1 127 1 559 582 977
Долни чифлик 15 492 7 559 7 933 5 400 2 651 2 749
Под трудоспособна възраст 2 770 1 408 1 362 943 472 471
В трудоспособна възраст 9 001 4 672 4 329 3 298 1 738 1 560
Над трудоспособна възраст 3 721 1 479 2 242 1 159 441 718
Дългопол 11 787 5 794 5 993 4 148 2 051 2 097
Под трудоспособна възраст 1 756 899 857 666 345 321
В трудоспособна възраст 6 783 3 616 3 167 2 537 1 354 1 183
Над трудоспособна възраст 3 248 1 279 1 969 945 352 593
Провадия 17 837 8 771 9 066 10 079 4 810 5 269
Под трудоспособна възраст 2 760 1 414 1 346 1 490 731 759
В трудоспособна възраст 10 037 5 427 4 610 5 937 3 133 2 804
Над трудоспособна възраст 5 040 1 930 3 110 2 652 946 1 706
Суворово 6 354 3 161 3 193 3 884 1 928 1 956
Под трудоспособна възраст 977 511 466 673 356 317
В трудоспособна възраст 3 547 1 923 1 624 2 280 1 221 1 059
Над трудоспособна възраст 1 830 727 1 103 931 351 580
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 204 033 97 528 106 505 142 502 67 460 75 042
Под трудоспособна възраст 27 471 14 051 13 420 19 948 10 143 9 805
В трудоспособна възраст 115 113 60 536 54 577 83 877 43 193 40 684
Над трудоспособна възраст 61 449 22 941 38 508 38 677 14 124 24 553
Велико Търново 76 834 36 258 40 576 64 328 30 138 34 190
Под трудоспособна възраст 11 029 5 540 5 489 9 667 4 844 4 823
В трудоспособна възраст 45 755 23 284 22 471 39 430 19 840 19 590
Над трудоспособна възраст 20 050 7 434 12 616 15 231 5 454 9 777
Горна Оряховица 37 475 17 867 19 608 28 330 13 388 14 942
Под трудоспособна възраст 4 800 2 503 2 297 3 723 1 913 1 810
В трудоспособна възраст 21 124 11 111 10 013 16 160 8 391 7 769
Над трудоспособна възраст 11 551 4 253 7 298 8 447 3 084 5 363
Елена 7 556 3 651 3 905 4 442 2 107 2 335
Под трудоспособна възраст 1 028 546 482 479 247 232
В трудоспособна възраст 4 159 2 201 1 958 2 573 1 347 1 226
Над трудоспособна възраст 2 369 904 1 465 1 390 513 877
Златарица 3 321 1 605 1 716 1 907 952 955
Под трудоспособна възраст 488 240 248 313 160 153
В трудоспособна възраст 1 842 990 852 1 086 590 496
Над трудоспособна възраст 991 375 616 508 202 306
Лясковец 11 089 5 275 5 814 6 821 3 220 3 601
Под трудоспособна възраст 1 308 659 649 897 456 441
В трудоспособна възраст 6 226 3 352 2 874 4 019 2 115 1 904
Над трудоспособна възраст 3 555 1 264 2 291 1 905 649 1 256
Павликени 18 248 8 761 9 487 9 969 4 778 5 191
Под трудоспособна възраст 2 274 1 166 1 108 1 280 655 625
В трудоспособна възраст 9 473 5 148 4 325 5 553 2 937 2 616
Над трудоспособна възраст 6 501 2 447 4 054 3 136 1 186 1 950
Полски Тръмбеш 10 910 5 347 5 563 3 554 1 752 1 802
Под трудоспособна възраст 1 436 741 695 479 246 233
В трудоспособна възраст 5 569 3 110 2 459 2 039 1 104 935
Над трудоспособна възраст 3 905 1 496 2 409 1 036 402 634
Свищов 26 724 12 913 13 811 17 940 8 596 9 344
Под трудоспособна възраст 3 114 1 610 1 504 2 287 1 185 1 102
В трудоспособна възраст 14 479 7 824 6 655 10 069 5 310 4 759
Над трудоспособна възраст 9 131 3 479 5 652 5 584 2 101 3 483
Стражица 9 908 4 893 5 015 3 775 1 835 1 940
Под трудоспособна възраст 1 730 904 826 633 335 298
В трудоспособна възраст 5 494 2 982 2 512 2 189 1 156 1 033
Над трудоспособна възраст 2 684 1 007 1 677 953 344 609
Сухиндол 1 968 958 1 010 1 436 694 742
Под трудоспособна възраст 264 142 122 190 102 88
В трудоспособна възраст 992 534 458 759 403 356
Над трудоспособна възраст 712 282 430 487 189 298
ВИДИН 72 754 34 935 37 819 46 363 22 074 24 289
Под трудоспособна възраст 9 079 4 637 4 442 6 217 3 147 3 070
В трудоспособна възраст 38 998 20 933 18 065 27 145 14 161 12 984
Над трудоспособна възраст 24 677 9 365 15 312 13 001 4 766 8 235
Белоградчик 4 874 2 333 2 541 3 964 1 903 2 061
Под трудоспособна възраст 692 349 343 611 310 301
В трудоспособна възраст 2 558 1 395 1 163 2 243 1 193 1 050
Над трудоспособна възраст 1 624 589 1 035 1 110 400 710
Бойница 740 335 405 - - -
Под трудоспособна възраст 32 19 13 - - -
В трудоспособна възраст 285 150 135 - - -
Над трудоспособна възраст 423 166 257 - - -
Брегово 3 681 1 811 1 870 1 706 818 888
Под трудоспособна възраст 341 156 185 209 96 113
В трудоспособна възраст 1 792 1 047 745 922 503 419
Над трудоспособна възраст 1 548 608 940 575 219 356
Видин 46 269 22 074 24 195 36 490 17 339 19 151
Под трудоспособна възраст 5 673 2 893 2 780 4 904 2 495 2 409
В трудоспособна възраст 26 106 13 736 12 370 21 810 11 273 10 537
Над трудоспособна възраст 14 490 5 445 9 045 9 776 3 571 6 205
Грамада 1 259 605 654 945 455 490
Под трудоспособна възраст 119 58 61 106 52 54
В трудоспособна възраст 480 277 203 391 225 166
Над трудоспособна възраст 660 270 390 448 178 270
Димово 4 690 2 293 2 397 917 443 474
Под трудоспособна възраст 792 412 380 120 66 54
В трудоспособна възраст 2 353 1 272 1 081 495 268 227
Над трудоспособна възраст 1 545 609 936 302 109 193
Кула 3 175 1 520 1 655 2 341 1 116 1 225
Под трудоспособна възраст 328 165 163 267 128 139
В трудоспособна възраст 1 607 891 716 1 284 699 585
Над трудоспособна възраст 1 240 464 776 790 289 501
Макреш 1 055 523 532 - - -
Под трудоспособна възраст 93 56 37 - - -
В трудоспособна възраст 418 251 167 - - -
Над трудоспособна възраст 544 216 328 - - -
Ново село 2 267 1 090 1 177 - - -
Под трудоспособна възраст 244 130 114 - - -
В трудоспособна възраст 1 009 572 437 - - -
Над трудоспособна възраст 1 014 388 626 - - -
Ружинци 3 153 1 565 1 588 - - -
Под трудоспособна възраст 541 288 253 - - -
В трудоспособна възраст 1 629 894 735 - - -
Над трудоспособна възраст 983 383 600 - - -
Чупрене 1 591 786 805 - - -
Под трудоспособна възраст 224 111 113 - - -
В трудоспособна възраст 761 448 313 - - -
Над трудоспособна възраст 606 227 379 - - -
ВРАЦА 148 874 72 166 76 708 89 109 42 698 46 411
Под трудоспособна възраст 22 542 11 667 10 875 13 407 6 910 6 497
В трудоспособна възраст 85 378 45 322 40 056 53 832 27 920 25 912
Над трудоспособна възраст 40 954 15 177 25 777 21 870 7 868 14 002
Борован 4 698 2 335 2 363 - - -
Под трудоспособна възраст 895 472 423 - - -
В трудоспособна възраст 2 493 1 341 1 152 - - -
Над трудоспособна възраст 1 310 522 788 - - -
Бяла Слатина 19 360 9 430 9 930 8 975 4 307 4 668
Под трудоспособна възраст 3 293 1 679 1 614 1 452 745 707
В трудоспособна възраст 10 759 5 766 4 993 5 117 2 684 2 433
Над трудоспособна възраст 5 308 1 985 3 323 2 406 878 1 528
Враца 60 361 28 884 31 477 49 569 23 559 26 010
Под трудоспособна възраст 8 761 4 522 4 239 7 198 3 683 3 515
В трудоспособна възраст 35 584 18 537 17 047 29 997 15 460 14 537
Над трудоспособна възраст 16 016 5 825 10 191 12 374 4 416 7 958
Козлодуй 17 734 8 691 9 043 10 916 5 343 5 573
Под трудоспособна възраст 3 048 1 581 1 467 1 785 924 861
В трудоспособна възраст 11 260 5 852 5 408 7 239 3 713 3 526
Над трудоспособна възраст 3 426 1 258 2 168 1 892 706 1 186
Криводол 7 383 3 606 3 777 2 600 1 269 1 331
Под трудоспособна възраст 1 167 607 560 419 234 185
В трудоспособна възраст 3 711 2 066 1 645 1 491 800 691
Над трудоспособна възраст 2 505 933 1 572 690 235 455
Мездра 17 031 8 299 8 732 8 558 4 068 4 490
Под трудоспособна възраст 2 227 1 152 1 075 1 205 612 593
В трудоспособна възраст 9 675 5 230 4 445 5 180 2 684 2 496
Над трудоспособна възраст 5 129 1 917 3 212 2 173 772 1 401
Мизия 5 514 2 682 2 832 2 373 1 158 1 215
Под трудоспособна възраст 723 372 351 289 149 140
В трудоспособна възраст 3 058 1 667 1 391 1 371 741 630
Над трудоспособна възраст 1 733 643 1 090 713 268 445
Оряхово 8 315 4 061 4 254 3 787 1 861 1 926
Под трудоспособна възраст 1 162 600 562 612 327 285
В трудоспособна възраст 4 395 2 415 1 980 2 113 1 128 985
Над трудоспособна възраст 2 758 1 046 1 712 1 062 406 656
Роман 4 731 2 342 2 389 2 331 1 133 1 198
Под трудоспособна възраст 749 409 340 447 236 211
В трудоспособна възраст 2 509 1 391 1 118 1 324 710 614
Над трудоспособна възраст 1 473 542 931 560 187 373
Хайредин 3 747 1 836 1 911 - - -
Под трудоспособна възраст 517 273 244 - - -
В трудоспособна възраст 1 934 1 057 877 - - -
Над трудоспособна възраст 1 296 506 790 - - -
ГАБРОВО 95 957 45 500 50 457 76 407 35 949 40 458
Под трудоспособна възраст 12 182 6 249 5 933 9 802 5 050 4 752
В трудоспособна възраст 52 097 27 565 24 532 42 749 22 372 20 377
Над трудоспособна възраст 31 678 11 686 19 992 23 856 8 527 15 329
Габрово 50 578 23 835 26 743 44 786 21 022 23 764
Под трудоспособна възраст 6 224 3 192 3 032 5 661 2 914 2 747
В трудоспособна възраст 27 699 14 527 13 172 25 092 13 104 11 988
Над трудоспособна възраст 16 655 6 116 10 539 14 033 5 004 9 029
Дряново 7 447 3 548 3 899 5 692 2 660 3 032
Под трудоспособна възраст 839 423 416 683 350 333
В трудоспособна възраст 3 853 2 112 1 741 3 044 1 623 1 421
Над трудоспособна възраст 2 755 1 013 1 742 1 965 687 1 278
Севлиево 29 010 13 895 15 115 17 473 8 272 9 201
Под трудоспособна възраст 4 229 2 186 2 043 2 604 1 356 1 248
В трудоспособна възраст 15 886 8 400 7 486 10 167 5 231 4 936
Над трудоспособна възраст 8 895 3 309 5 586 4 702 1 685 3 017
Трявна 8 922 4 222 4 700 8 456 3 995 4 461
Под трудоспособна възраст 890 448 442 854 430 424
В трудоспособна възраст 4 659 2 526 2 133 4 446 2 414 2 032
Над трудоспособна възраст 3 373 1 248 2 125 3 156 1 151 2 005
ДОБРИЧ 147 208 70 448 76 760 104 331 49 321 55 010
Под трудоспособна възраст 20 526 10 614 9 912 14 234 7 405 6 829
В трудоспособна възраст 83 134 43 796 39 338 60 334 31 329 29 005
Над трудоспособна възраст 43 548 16 038 27 510 29 763 10 587 19 176
Балчик 15 910 7 704 8 206 9 291 4 467 4 824
Под трудоспособна възраст 2 123 1 080 1 043 1 202 634 568
В трудоспособна възраст 8 991 4 749 4 242 5 361 2 805 2 556
Над трудоспособна възраст 4 796 1 875 2 921 2 728 1 028 1 700
Генерал Тошево 10 889 5 280 5 609 5 524 2 687 2 837
Под трудоспособна възраст 1 367 699 668 680 359 321
В трудоспособна възраст 5 756 3 165 2 591 3 074 1 667 1 407
Над трудоспособна възраст 3 766 1 416 2 350 1 770 661 1 109
Добрич 16 634 8 212 8 422 - - -
Под трудоспособна възраст 2 606 1 341 1 265 - - -
В трудоспособна възраст 8 768 4 808 3 960 - - -
Над трудоспособна възраст 5 260 2 063 3 197 - - -
Добрич - град 71 947 33 703 38 244 71 947 33 703 38 244
Под трудоспособна възраст 9 867 5 116 4 751 9 867 5 116 4 751
В трудоспособна възраст 41 633 21 479 20 154 41 633 21 479 20 154
Над трудоспособна възраст 20 447 7 108 13 339 20 447 7 108 13 339
Каварна 13 007 6 219 6 788 10 216 4 885 5 331
Под трудоспособна възраст 1 820 949 871 1 517 787 730
В трудоспособна възраст 7 532 3 894 3 638 6 070 3 122 2 948
Над трудоспособна възраст 3 655 1 376 2 279 2 629 976 1 653
Крушари 3 094 1 544 1 550 - - -
Под трудоспособна възраст 525 263 262 - - -
В трудоспособна възраст 1 668 929 739 - - -
Над трудоспособна възраст 901 352 549 - - -
Тервел 11 821 5 879 5 942 4 598 2 246 2 352
Под трудоспособна възраст 1 818 951 867 629 326 303
В трудоспособна възраст 6 699 3 616 3 083 2 674 1 428 1 246
Над трудоспособна възраст 3 304 1 312 1 992 1 295 492 803
Шабла 3 906 1 907 1 999 2 755 1 333 1 422
Под трудоспособна възраст 400 215 185 339 183 156
В трудоспособна възраст 2 087 1 156 931 1 522 828 694
Над трудоспособна възраст 1 419 536 883 894 322 572
КЪРДЖАЛИ 142 508 69 961 72 547 59 637 28 461 31 176
Под трудоспособна възраст 19 229 9 889 9 340 9 728 5 054 4 674
В трудоспособна възраст 81 257 43 132 38 125 35 633 18 032 17 601
Над трудоспособна възраст 42 022 16 940 25 082 14 276 5 375 8 901
Ардино 11 373 5 708 5 665 3 389 1 662 1 727
Под трудоспособна възраст 1 011 542 469 456 245 211
В трудоспособна възраст 6 179 3 454 2 725 2 060 1 051 1 009
Над трудоспособна възраст 4 183 1 712 2 471 873 366 507
Джебел 8 497 4 179 4 318 3 081 1 483 1 598
Под трудоспособна възраст 921 441 480 457 224 233
В трудоспособна възраст 4 856 2 605 2 251 1 937 988 949
Над трудоспособна възраст 2 720 1 133 1 587 687 271 416
Кирково 20 430 10 087 10 343 - - -
Под трудоспособна възраст 2 269 1 100 1 169 - - -
В трудоспособна възраст 11 292 6 113 5 179 - - -
Над трудоспособна възраст 6 869 2 874 3 995 - - -
Крумовград 17 102 8 663 8 439 4 917 2 400 2 517
Под трудоспособна възраст 2 529 1 334 1 195 672 343 329
В трудоспособна възраст 9 749 5 298 4 451 3 041 1 572 1 469
Над трудоспособна възраст 4 824 2 031 2 793 1 204 485 719
Кърджали 62 926 30 326 32 600 40 937 19 345 21 592
Под трудоспособна възраст 9 943 5 161 4 782 7 114 3 701 3 413
В трудоспособна възраст 36 447 18 813 17 634 24 058 12 122 11 936
Над трудоспособна възраст 16 536 6 352 10 184 9 765 3 522 6 243
Момчилград 14 486 7 225 7 261 7 313 3 571 3 742
Под трудоспособна възраст 1 675 869 806 1 029 541 488
В трудоспособна възраст 8 445 4 521 3 924 4 537 2 299 2 238
Над трудоспособна възраст 4 366 1 835 2 531 1 747 731 1 016
Черноочене 7 694 3 773 3 921 - - -
Под трудоспособна възраст 881 442 439 - - -
В трудоспособна възраст 4 289 2 328 1 961 - - -
Над трудоспособна възраст 2 524 1 003 1 521 - - -
КЮСТЕНДИЛ 108 703 52 220 56 483 74 592 35 511 39 081
Под трудоспособна възраст 14 320 7 311 7 009 11 074 5 678 5 396
В трудоспособна възраст 60 596 32 334 28 262 42 924 22 392 20 532
Над трудоспособна възраст 33 787 12 575 21 212 20 594 7 441 13 153
Бобов дол 6 644 3 367 3 277 4 188 2 134 2 054
Под трудоспособна възраст 680 346 334 526 276 250
В трудоспособна възраст 3 846 2 170 1 676 2 697 1 502 1 195
Над трудоспособна възраст 2 118 851 1 267 965 356 609
Бобошево 2 234 1 058 1 176 955 441 514
Под трудоспособна възраст 225 116 109 115 62 53
В трудоспособна възраст 1 093 601 492 507 267 240
Над трудоспособна възраст 916 341 575 333 112 221
Дупница 36 796 17 568 19 228 26 973 12 708 14 265
Под трудоспособна възраст 5 432 2 723 2 709 4 223 2 113 2 110
В трудоспособна възраст 21 135 11 095 10 040 15 512 7 992 7 520
Над трудоспособна възраст 10 229 3 750 6 479 7 238 2 603 4 635
Кочериново 4 076 1 942 2 134 1 938 926 1 012
Под трудоспособна възраст 451 226 225 264 128 136
В трудоспособна възраст 2 060 1 137 923 1 032 556 476
Над трудоспособна възраст 1 565 579 986 642 242 400
Кюстендил 47 929 22 802 25 127 35 100 16 592 18 508
Под трудоспособна възраст 6 330 3 269 3 061 5 195 2 692 2 503
В трудоспособна възраст 26 653 14 078 12 575 20 129 10 419 9 710
Над трудоспособна възраст 14 946 5 455 9 491 9 776 3 481 6 295
Невестино 1 743 891 852 - - -
Под трудоспособна възраст 86 44 42 - - -
В трудоспособна възраст 688 438 250 - - -
Над трудоспособна възраст 969 409 560 - - -
Рила 2 336 1 160 1 176 1 985 989 996
Под трудоспособна възраст 274 138 136 255 128 127
В трудоспособна възраст 1 231 700 531 1 064 600 464
Над трудоспособна възраст 831 322 509 666 261 405
Сапарева баня 6 475 3 191 3 284 3 453 1 721 1 732
Под трудоспособна възраст 799 427 372 496 279 217
В трудоспособна възраст 3 687 1 995 1 692 1 983 1 056 927
Над трудоспособна възраст 1 989 769 1 220 974 386 588
Трекляно 470 241 229 - - -
Под трудоспособна възраст 43 22 21 - - -
В трудоспособна възраст 203 120 83 - - -
Над трудоспособна възраст 224 99 125 - - -
ЛОВЕЧ 113 356 54 868 58 488 70 158 33 707 36 451
Под трудоспособна възраст 16 476 8 431 8 045 10 306 5 262 5 044
В трудоспособна възраст 62 127 33 396 28 731 40 090 21 177 18 913
Над трудоспособна възраст 34 753 13 041 21 712 19 762 7 268 12 494
Априлци 2 700 1 299 1 401 2 425 1 164 1 261
Под трудоспособна възраст 238 131 107 213 119 94
В трудоспособна възраст 1 335 729 606 1 238 669 569
Над трудоспособна възраст 1 127 439 688 974 376 598
Летница 3 542 1 741 1 801 2 675 1 324 1 351
Под трудоспособна възраст 565 285 280 475 242 233
В трудоспособна възраст 1 956 1 074 882 1 542 838 704
Над трудоспособна възраст 1 021 382 639 658 244 414
Ловеч 37 448 17 827 19 621 27 910 13 220 14 690
Под трудоспособна възраст 4 511 2 324 2 187 3 567 1 803 1 764
В трудоспособна възраст 20 408 10 899 9 509 16 265 8 498 7 767
Над трудоспособна възраст 12 529 4 604 7 925 8 078 2 919 5 159
Луковит 15 449 7 583 7 866 7 626 3 715 3 911
Под трудоспособна възраст 3 293 1 665 1 628 1 644 846 798
В трудоспособна възраст 8 447 4 549 3 898 4 332 2 275 2 057
Над трудоспособна възраст 3 709 1 369 2 340 1 650 594 1 056
Тетевен 17 530 8 581 8 949 7 665 3 705 3 960
Под трудоспособна възраст 2 616 1 349 1 267 1 175 610 565
В трудоспособна възраст 10 031 5 346 4 685 4 185 2 241 1 944
Над трудоспособна възраст 4 883 1 886 2 997 2 305 854 1 451
Троян 26 178 12 620 13 558 17 272 8 310 8 962
Под трудоспособна възраст 3 100 1 582 1 518 2 270 1 167 1 103
В трудоспособна възраст 14 506 7 816 6 690 10 029 5 307 4 722
Над трудоспособна възраст 8 572 3 222 5 350 4 973 1 836 3 137
Угърчин 4 980 2 494 2 486 2 169 1 082 1 087
Под трудоспособна възраст 882 453 429 521 261 260
В трудоспособна възраст 2 470 1 398 1 072 1 107 617 490
Над трудоспособна възраст 1 628 643 985 541 204 337
Ябланица 5 529 2 723 2 806 2 416 1 187 1 229
Под трудоспособна възраст 1 271 642 629 441 214 227
В трудоспособна възраст 2 974 1 585 1 389 1 392 732 660
Над трудоспособна възраст 1 284 496 788 583 241 342
МОНТАНА 116 172 56 283 59 889 74 578 35 797 38 781
Под трудоспособна възраст 16 123 8 247 7 876 10 474 5 328 5 146
В трудоспособна възраст 64 152 34 715 29 437 43 337 22 932 20 405
Над трудоспособна възраст 35 897 13 321 22 576 20 767 7 537 13 230
Берковица 14 086 6 742 7 344 9 945 4 748 5 197
Под трудоспособна възраст 1 789 904 885 1 375 696 679
В трудоспособна възраст 7 389 4 036 3 353 5 460 2 941 2 519
Над трудоспособна възраст 4 908 1 802 3 106 3 110 1 111 1 999
Бойчиновци 7 466 3 768 3 698 1 359 741 618
Под трудоспособна възраст 1 122 586 536 143 75 68
В трудоспособна възраст 4 053 2 314 1 739 779 490 289
Над трудоспособна възраст 2 291 868 1 423 437 176 261
Брусарци 3 948 1 941 2 007 873 417 456
Под трудоспособна възраст 525 274 251 80 41 39
В трудоспособна възраст 2 084 1 160 924 491 268 223
Над трудоспособна възраст 1 339 507 832 302 108 194
Вълчедръм 7 498 3 684 3 814 2 825 1 331 1 494
Под трудоспособна възраст 1 205 622 583 348 185 163
В трудоспособна възраст 4 082 2 236 1 846 1 507 812 695
Над трудоспособна възраст 2 211 826 1 385 970 334 636
Вършец 6 695 3 264 3 431 5 308 2 621 2 687
Под трудоспособна възраст 1 120 567 553 1 016 508 508
В трудоспособна възраст 3 554 1 966 1 588 2 970 1 639 1 331
Над трудоспособна възраст 2 021 731 1 290 1 322 474 848
Георги Дамяново 1 929 947 982 - - -
Под трудоспособна възраст 123 60 63 - - -
В трудоспособна възраст 829 511 318 - - -
Над трудоспособна възраст 977 376 601 - - -
Лом 20 545 9 767 10 778 16 297 7 731 8 566
Под трудоспособна възраст 2 591 1 300 1 291 2 088 1 054 1 034
В трудоспособна възраст 11 265 6 041 5 224 9 154 4 846 4 308
Над трудоспособна възраст 6 689 2 426 4 263 5 055 1 831 3 224
Медковец 2 960 1 436 1 524 - - -
Под трудоспособна възраст 437 230 207 - - -
В трудоспособна възраст 1 466 802 664 - - -
Над трудоспособна възраст 1 057 404 653 - - -
Монтана 44 917 21 728 23 189 36 633 17 576 19 057
Под трудоспособна възраст 6 440 3 317 3 123 5 326 2 732 2 594
В трудоспособна възраст 26 417 13 921 12 496 22 332 11 558 10 774
Над трудоспособна възраст 12 060 4 490 7 570 8 975 3 286 5 689
Чипровци 2 742 1 333 1 409 1 338 632 706
Под трудоспособна възраст 187 87 100 98 37 61
В трудоспособна възраст 1 280 756 524 644 378 266
Над трудоспособна възраст 1 275 490 785 596 217 379
Якимово 3 386 1 673 1 713 - - -
Под трудоспособна възраст 584 300 284 - - -
В трудоспособна възраст 1 733 972 761 - - -
Над трудоспособна възраст 1 069 401 668 - - -
ПАЗАРДЖИК 226 209 109 829 116 380 138 966 66 520 72 446
Под трудоспособна възраст 34 400 17 777 16 623 21 375 10 989 10 386
В трудоспособна възраст 130 685 70 030 60 655 80 049 42 237 37 812
Над трудоспособна възраст 61 124 22 022 39 102 37 542 13 294 24 248
Батак 4 713 2 342 2 371 2 601 1 323 1 278
Под трудоспособна възраст 526 263 263 263 137 126
В трудоспособна възраст 2 766 1 548 1 218 1 479 851 628
Над трудоспособна възраст 1 421 531 890 859 335 524
Белово 7 047 3 369 3 678 3 109 1 472 1 637
Под трудоспособна възраст 775 400 375 367 202 165
В трудоспособна възраст 3 865 2 105 1 760 1 705 906 799
Над трудоспособна възраст 2 407 864 1 543 1 037 364 673
Брацигово 7 317 3 578 3 739 3 336 1 644 1 692
Под трудоспособна възраст 945 504 441 417 227 190
В трудоспособна възраст 3 858 2 121 1 737 1 838 1 007 831
Над трудоспособна възраст 2 514 953 1 561 1 081 410 671
Велинград 32 457 15 569 16 888 20 031 9 424 10 607
Под трудоспособна възраст 5 743 2 976 2 767 3 565 1 829 1 736
В трудоспособна възраст 19 030 9 925 9 105 11 036 5 682 5 354
Над трудоспособна възраст 7 684 2 668 5 016 5 430 1 913 3 517
Лесичово 4 597 2 306 2 291 - - -
Под трудоспособна възраст 680 373 307 - - -
В трудоспособна възраст 2 491 1 389 1 102 - - -
Над трудоспособна възраст 1 426 544 882 - - -
Пазарджик 90 309 43 618 46 691 55 220 26 063 29 157
Под трудоспособна възраст 13 529 7 004 6 525 8 202 4 170 4 032
В трудоспособна възраст 52 153 27 775 24 378 31 972 16 663 15 309
Над трудоспособна възраст 24 627 8 839 15 788 15 046 5 230 9 816
Панагюрище 21 474 10 545 10 929 15 281 7 415 7 866
Под трудоспособна възраст 2 793 1 436 1 357 2 067 1 056 1 011
В трудоспособна възраст 12 429 6 824 5 605 9 034 4 864 4 170
Над трудоспособна възраст 6 252 2 285 3 967 4 180 1 495 2 685
Пещера 14 459 6 941 7 518 12 642 6 058 6 584
Под трудоспособна възраст 2 167 1 178 989 2 004 1 096 908
В трудоспособна възраст 7 984 4 215 3 769 6 978 3 663 3 315
Над трудоспособна възраст 4 308 1 548 2 760 3 660 1 299 2 361
Ракитово 13 445 6 640 6 805 11 011 5 453 5 558
Под трудоспособна възраст 2 521 1 285 1 236 2 155 1 111 1 044
В трудоспособна възраст 8 246 4 418 3 828 6 730 3 593 3 137
Над трудоспособна възраст 2 678 937 1 741 2 126 749 1 377
Септември 21 357 10 483 10 874 8 684 4 218 4 466
Под трудоспособна възраст 3 447 1 721 1 726 1 330 654 676
В трудоспособна възраст 12 380 6 742 5 638 4 962 2 698 2 264
Над трудоспособна възраст 5 530 2 020 3 510 2 392 866 1 526
Стрелча 4 319 2 046 2 273 3 698 1 748 1 950
Под трудоспособна възраст 567 275 292 528 255 273
В трудоспособна възраст 2 366 1 271 1 095 2 094 1 109 985
Над трудоспособна възраст 1 386 500 886 1 076 384 692
Сърница 4 715 2 392 2 323 3 353 1 702 1 651
Под трудоспособна възраст 707 362 345 477 252 225
В трудоспособна възраст 3 117 1 697 1 420 2 221 1 201 1 020
Над трудоспособна възраст 891 333 558 655 249 406
ПЕРНИК 111 746 53 436 58 310 87 601 41 512 46 089
Под трудоспособна възраст 15 733 8 160 7 573 13 368 6 954 6 414
В трудоспособна възраст 63 842 33 494 30 348 52 062 26 797 25 265
Над трудоспособна възраст 32 171 11 782 20 389 22 171 7 761 14 410
Брезник 5 619 2 729 2 890 3 527 1 702 1 825
Под трудоспособна възраст 658 352 306 525 285 240
В трудоспособна възраст 2 933 1 579 1 354 2 007 1 054 953
Над трудоспособна възраст 2 028 798 1 230 995 363 632
Земен 1 909 956 953 1 188 591 597
Под трудоспособна възраст 139 77 62 91 53 38
В трудоспособна възраст 873 531 342 612 359 253
Над трудоспособна възраст 897 348 549 485 179 306
Ковачевци 1 228 601 627 - - -
Под трудоспособна възраст 104 37 67 - - -
В трудоспособна възраст 509 313 196 - - -
Над трудоспособна възраст 615 251 364 - - -
Перник 82 730 39 350 43 380 68 976 32 522 36 454
Под трудоспособна възраст 12 296 6 359 5 937 10 555 5 448 5 107
В трудоспособна възраст 48 567 25 136 23 431 41 030 20 997 20 033
Над трудоспособна възраст 21 867 7 855 14 012 17 391 6 077 11 314
Радомир 16 851 8 102 8 749 11 734 5 610 6 124
Под трудоспособна възраст 2 112 1 104 1 008 1 831 969 862
В трудоспособна възраст 9 283 4 996 4 287 7 133 3 702 3 431
Над трудоспособна възраст 5 456 2 002 3 454 2 770 939 1 831
Трън 3 409 1 698 1 711 2 176 1 087 1 089
Под трудоспособна възраст 424 231 193 366 199 167
В трудоспособна възраст 1 677 939 738 1 280 685 595
Над трудоспособна възраст 1 308 528 780 530 203 327
ПЛЕВЕН 220 346 106 059 114 287 148 692 70 820 77 872
Под трудоспособна възраст 31 198 15 966 15 232 20 858 10 561 10 297
В трудоспособна възраст 120 975 64 414 56 561 85 472 44 635 40 837
Над трудоспособна възраст 68 173 25 679 42 494 42 362 15 624 26 738
Белене 7 492 3 877 3 615 6 293 3 302 2 991
Под трудоспособна възраст 732 400 332 661 365 296
В трудоспособна възраст 4 278 2 496 1 782 3 749 2 180 1 569
Над трудоспособна възраст 2 482 981 1 501 1 883 757 1 126
Гулянци 9 140 4 436 4 704 2 556 1 225 1 331
Под трудоспособна възраст 1 007 501 506 437 225 212
В трудоспособна възраст 4 380 2 472 1 908 1 343 723 620
Над трудоспособна възраст 3 753 1 463 2 290 776 277 499
Долна Митрополия 16 241 7 992 8 249 6 282 3 064 3 218
Под трудоспособна възраст 2 262 1 202 1 060 961 497 464
В трудоспособна възраст 8 256 4 567 3 689 3 495 1 867 1 628
Над трудоспособна възраст 5 723 2 223 3 500 1 826 700 1 126
Долни Дъбник 9 710 4 693 5 017 3 617 1 729 1 888
Под трудоспособна възраст 1 625 836 789 575 301 274
В трудоспособна възраст 4 923 2 660 2 263 1 954 1 028 926
Над трудоспособна възраст 3 162 1 197 1 965 1 088 400 688
Искър 5 530 2 719 2 811 2 509 1 214 1 295
Под трудоспособна възраст 787 406 381 369 185 184
В трудоспособна възраст 2 888 1 568 1 320 1 316 701 615
Над трудоспособна възраст 1 855 745 1 110 824 328 496
Кнежа 12 601 6 087 6 514 9 726 4 696 5 030
Под трудоспособна възраст 2 019 1 014 1 005 1 585 803 782
В трудоспособна възраст 7 172 3 802 3 370 5 626 2 965 2 661
Над трудоспособна възраст 3 410 1 271 2 139 2 515 928 1 587
Левски 14 897 7 163 7 734 7 387 3 516 3 871
Под трудоспособна възраст 1 837 939 898 964 485 479
В трудоспособна възраст 7 814 4 243 3 571 3 990 2 124 1 866
Над трудоспособна възраст 5 246 1 981 3 265 2 433 907 1 526
Никопол 6 705 3 270 3 435 2 298 1 087 1 211
Под трудоспособна възраст 702 386 316 275 137 138
В трудоспособна възраст 3 192 1 798 1 394 1 165 631 534
Над трудоспособна възраст 2 811 1 086 1 725 858 319 539
Плевен 110 843 52 531 58 312 93 018 43 729 49 289
Под трудоспособна възраст 16 180 8 218 7 962 12 824 6 453 6 371
В трудоспособна възраст 63 649 32 965 30 684 54 551 28 031 26 520
Над трудоспособна възраст 31 014 11 348 19 666 25 643 9 245 16 398
Пордим 4 743 2 307 2 436 1 584 754 830
Под трудоспособна възраст 628 312 316 274 130 144
В трудоспособна възраст 2 341 1 309 1 032 862 459 403
Над трудоспособна възраст 1 774 686 1 088 448 165 283
Червен бряг 22 444 10 984 11 460 13 422 6 504 6 918
Под трудоспособна възраст 3 419 1 752 1 667 1 933 980 953
В трудоспособна възраст 12 082 6 534 5 548 7 421 3 926 3 495
Над трудоспособна възраст 6 943 2 698 4 245 4 068 1 598 2 470
ПЛОВДИВ 631 516 301 274 330 242 469 806 221 914 247 892
Под трудоспособна възраст 99 433 51 160 48 273 74 244 38 181 36 063
В трудоспособна възраст 373 738 193 417 180 321 283 347 144 479 138 868
Над трудоспособна възраст 158 345 56 697 101 648 112 215 39 254 72 961
Асеновград 56 950 27 196 29 754 45 473 21 571 23 902
Под трудоспособна възраст 8 480 4 346 4 134 7 026 3 588 3 438
В трудоспособна възраст 33 255 17 210 16 045 27 031 13 793 13 238
Над трудоспособна възраст 15 215 5 640 9 575 11 416 4 190 7 226
Брезово 6 028 2 959 3 069 1 563 775 788
Под трудоспособна възраст 766 415 351 221 121 100
В трудоспособна възраст 3 005 1 696 1 309 912 494 418
Над трудоспособна възраст 2 257 848 1 409 430 160 270
Калояново 10 369 5 151 5 218 - - -
Под трудоспособна възраст 1 367 713 654 - - -
В трудоспособна възраст 5 597 3 108 2 489 - - -
Над трудоспособна възраст 3 405 1 330 2 075 - - -
Карлово 45 897 21 992 23 905 25 743 12 093 13 650
Под трудоспособна възраст 7 269 3 719 3 550 3 560 1 806 1 754
В трудоспособна възраст 25 923 13 795 12 128 14 673 7 702 6 971
Над трудоспособна възраст 12 705 4 478 8 227 7 510 2 585 4 925
Кричим 7 175 3 516 3 659 7 175 3 516 3 659
Под трудоспособна възраст 1 222 620 602 1 222 620 602
В трудоспособна възраст 4 236 2 250 1 986 4 236 2 250 1 986
Над трудоспособна възраст 1 717 646 1 071 1 717 646 1 071
Куклен 6 201 3 021 3 180 5 575 2 713 2 862
Под трудоспособна възраст 934 496 438 889 474 415
В трудоспособна възраст 3 606 1 893 1 713 3 335 1 741 1 594
Над трудоспособна възраст 1 661 632 1 029 1 351 498 853
Лъки 2 141 1 017 1 124 1 590 771 819
Под трудоспособна възраст 164 89 75 149 84 65
В трудоспособна възраст 1 175 623 552 919 488 431
Над трудоспособна възраст 802 305 497 522 199 323
Марица 31 637 15 604 16 033 - - -
Под трудоспособна възраст 5 297 2 785 2 512 - - -
В трудоспособна възраст 18 598 9 881 8 717 - - -
Над трудоспособна възраст 7 742 2 938 4 804 - - -
Перущица 4 225 2 004 2 221 4 225 2 004 2 221
Под трудоспособна възраст 709 357 352 709 357 352
В трудоспособна възраст 2 365 1 228 1 137 2 365 1 228 1 137
Над трудоспособна възраст 1 151 419 732 1 151 419 732
Пловдив 321 824 151 528 170 296 321 824 151 528 170 296
Под трудоспособна възраст 51 554 26 576 24 978 51 554 26 576 24 978
В трудоспособна възраст 197 350 99 753 97 597 197 350 99 753 97 597
Над трудоспособна възраст 72 920 25 199 47 721 72 920 25 199 47 721
Първомай 21 274 10 179 11 095 11 283 5 300 5 983
Под трудоспособна възраст 3 049 1 576 1 473 1 646 848 798
В трудоспособна възраст 11 616 6 229 5 387 6 389 3 326 3 063
Над трудоспособна възраст 6 609 2 374 4 235 3 248 1 126 2 122
Раковски 25 623 12 535 13 088 14 843 7 174 7 669
Под трудоспособна възраст 4 879 2 454 2 425 2 802 1 419 1 383
В трудоспособна възраст 15 089 8 020 7 069 8 940 4 709 4 231
Над трудоспособна възраст 5 655 2 061 3 594 3 101 1 046 2 055
Родопи 32 235 15 650 16 585 - - -
Под трудоспособна възраст 4 669 2 387 2 282 - - -
В трудоспособна възраст 18 473 9 831 8 642 - - -
Над трудоспособна възраст 9 093 3 432 5 661 - - -
Садово 14 557 7 175 7 382 2 295 1 125 1 170
Под трудоспособна възраст 2 480 1 273 1 207 424 214 210
В трудоспособна възраст 8 507 4 570 3 937 1 299 695 604
Над трудоспособна възраст 3 570 1 332 2 238 572 216 356
Сопот 8 258 3 930 4 328 7 353 3 489 3 864
Под трудоспособна възраст 1 129 596 533 994 524 470
В трудоспособна възраст 4 873 2 567 2 306 4 339 2 281 2 058
Над трудоспособна възраст 2 256 767 1 489 2 020 684 1 336
Стамболийски 17 865 8 566 9 299 9 859 4 657 5 202
Под трудоспособна възраст 3 086 1 553 1 533 1 595 812 783
В трудоспособна възраст 10 018 5 256 4 762 5 417 2 785 2 632
Над трудоспособна възраст 4 761 1 757 3 004 2 847 1 060 1 787
Съединение 9 037 4 414 4 623 5 018 2 417 2 601
Под трудоспособна възраст 1 266 634 632 745 377 368
В трудоспособна възраст 4 776 2 631 2 145 2 857 1 513 1 344
Над трудоспособна възраст 2 995 1 149 1 846 1 416 527 889
Хисаря 10 220 4 837 5 383 5 987 2 781 3 206
Под трудоспособна възраст 1 113 571 542 708 361 347
В трудоспособна възраст 5 276 2 876 2 400 3 285 1 721 1 564
Над трудоспособна възраст 3 831 1 390 2 441 1 994 699 1 295
РАЗГРАД 101 107 48 508 52 599 48 334 22 685 25 649
Под трудоспособна възраст 14 271 7 256 7 015 7 025 3 507 3 518
В трудоспособна възраст 58 798 30 891 27 907 28 374 14 582 13 792
Над трудоспособна възраст 28 038 10 361 17 677 12 935 4 596 8 339
Завет 7 879 3 774 4 105 2 311 1 107 1 204
Под трудоспособна възраст 1 067 527 540 351 176 175
В трудоспособна възраст 4 605 2 458 2 147 1 381 727 654
Над трудоспособна възраст 2 207 789 1 418 579 204 375
Исперих 18 798 9 153 9 645 7 274 3 452 3 822
Под трудоспособна възраст 2 854 1 483 1 371 1 172 590 582
В трудоспособна възраст 11 114 5 846 5 268 4 276 2 192 2 084
Над трудоспособна възраст 4 830 1 824 3 006 1 826 670 1 156
Кубрат 13 830 6 627 7 203 5 687 2 672 3 015
Под трудоспособна възраст 1 801 940 861 794 393 401
В трудоспособна възраст 7 605 4 035 3 570 3 169 1 653 1 516
Над трудоспособна възраст 4 424 1 652 2 772 1 724 626 1 098
Лозница 7 594 3 772 3 822 1 818 882 936
Под трудоспособна възраст 1 011 517 494 241 122 119
В трудоспособна възраст 4 594 2 485 2 109 1 088 570 518
Над трудоспособна възраст 1 989 770 1 219 489 190 299
Разград 42 778 20 188 22 590 28 509 13 268 15 241
Под трудоспособна възраст 6 273 3 155 3 118 4 152 2 062 2 090
В трудоспособна възраст 24 927 12 886 12 041 16 875 8 614 8 261
Над трудоспособна възраст 11 578 4 147 7 431 7 482 2 592 4 890
Самуил 5 794 2 854 2 940 - - -
Под трудоспособна възраст 743 355 388 - - -
В трудоспособна възраст 3 430 1 856 1 574 - - -
Над трудоспособна възраст 1 621 643 978 - - -
Цар Калоян 4 434 2 140 2 294 2 735 1 304 1 431
Под трудоспособна възраст 522 279 243 315 164 151
В трудоспособна възраст 2 523 1 325 1 198 1 585 826 759
Над трудоспособна възраст 1 389 536 853 835 314 521
РУСЕ 189 623 90 591 99 032 147 603 70 093 77 510
Под трудоспособна възраст 25 187 13 045 12 142 20 428 10 586 9 842
В трудоспособна възраст 108 412 57 058 51 354 86 758 45 011 41 747
Над трудоспособна възраст 56 024 20 488 35 536 40 417 14 496 25 921
Борово 3 904 1 857 2 047 1 552 754 798
Под трудоспособна възраст 387 208 179 177 98 79
В трудоспособна възраст 1 858 1 025 833 805 433 372
Над трудоспособна възраст 1 659 624 1 035 570 223 347
Бяла 10 221 4 911 5 310 6 430 3 076 3 354
Под трудоспособна възраст 1 397 715 682 708 360 348
В трудоспособна възраст 5 421 2 933 2 488 3 526 1 917 1 609
Над трудоспособна възраст 3 403 1 263 2 140 2 196 799 1 397
Ветово 9 758 4 772 4 986 7 393 3 638 3 755
Под трудоспособна възраст 1 366 737 629 1 105 610 495
В трудоспособна възраст 5 560 2 947 2 613 4 328 2 281 2 047
Над трудоспособна възраст 2 832 1 088 1 744 1 960 747 1 213
Две могили 6 770 3 369 3 401 3 288 1 623 1 665
Под трудоспособна възраст 812 423 389 452 227 225
В трудоспособна възраст 3 614 2 019 1 595 1 910 1 034 876
Над трудоспособна възраст 2 344 927 1 417 926 362 564
Иваново 7 297 3 545 3 752 - - -
Под трудоспособна възраст 627 319 308 - - -
В трудоспособна възраст 3 602 2 067 1 535 - - -
Над трудоспособна възраст 3 068 1 159 1 909 - - -
Русе 139 226 66 045 73 181 126 578 59 841 66 737
Под трудоспособна възраст 19 133 9 895 9 238 17 626 9 110 8 516
В трудоспособна възраст 81 826 42 428 39 398 74 844 38 615 36 229
Над трудоспособна възраст 38 267 13 722 24 545 34 108 12 116 21 992
Сливо поле 8 297 4 033 4 264 2 362 1 161 1 201
Под трудоспособна възраст 1 051 538 513 360 181 179
В трудоспособна възраст 4 443 2 457 1 986 1 345 731 614
Над трудоспособна възраст 2 803 1 038 1 765 657 249 408
Ценово 4 150 2 059 2 091 - - -
Под трудоспособна възраст 414 210 204 - - -
В трудоспособна възраст 2 088 1 182 906 - - -
Над трудоспособна възраст 1 648 667 981 - - -
СИЛИСТРА 95 614 46 157 49 457 42 803 20 162 22 641
Под трудоспособна възраст 13 312 6 920 6 392 5 498 2 845 2 653
В трудоспособна възраст 53 195 28 239 24 956 23 810 12 428 11 382
Над трудоспособна възраст 29 107 10 998 18 109 13 495 4 889 8 606
Алфатар 2 233 1 129 1 104 1 240 620 620
Под трудоспособна възраст 268 144 124 87 45 42
В трудоспособна възраст 1 167 658 509 651 371 280
Над трудоспособна възраст 798 327 471 502 204 298
Главиница 8 682 4 220 4 462 1 210 558 652
Под трудоспособна възраст 1 205 633 572 146 69 77
В трудоспособна възраст 4 866 2 569 2 297 678 346 332
Над трудоспособна възраст 2 611 1 018 1 593 386 143 243
Дулово 23 808 11 558 12 250 5 716 2 760 2 956
Под трудоспособна възраст 3 919 2 038 1 881 1 011 538 473
В трудоспособна възраст 13 794 7 218 6 576 3 318 1 704 1 614
Над трудоспособна възраст 6 095 2 302 3 793 1 387 518 869
Кайнарджа 3 924 1 925 1 999 - - -
Под трудоспособна възраст 1 020 509 511 - - -
В трудоспособна възраст 2 191 1 134 1 057 - - -
Над трудоспособна възраст 713 282 431 - - -
Силистра 40 686 19 321 21 365 27 727 12 942 14 785
Под трудоспособна възраст 4 873 2 525 2 348 3 313 1 708 1 605
В трудоспособна възраст 22 326 11 808 10 518 15 376 8 002 7 374
Над трудоспособна възраст 13 487 4 988 8 499 9 038 3 232 5 806
Ситово 4 423 2 239 2 184 - - -
Под трудоспособна възраст 569 308 261 - - -
В трудоспособна възраст 2 461 1 370 1 091 - - -
Над трудоспособна възраст 1 393 561 832 - - -
Тутракан 11 858 5 765 6 093 6 910 3 282 3 628
Под трудоспособна възраст 1 458 763 695 941 485 456
В трудоспособна възраст 6 390 3 482 2 908 3 787 2 005 1 782
Над трудоспособна възраст 4 010 1 520 2 490 2 182 792 1 390
СЛИВЕН 170 583 82 278 88 305 111 518 53 001 58 517
Под трудоспособна възраст 34 450 17 641 16 809 21 107 10 819 10 288
В трудоспособна възраст 93 898 49 166 44 732 63 076 32 474 30 602
Над трудоспособна възраст 42 235 15 471 26 764 27 335 9 708 17 627
Котел 15 873 7 861 8 012 4 795 2 293 2 502
Под трудоспособна възраст 2 843 1 479 1 364 620 320 300
В трудоспособна възраст 9 142 4 921 4 221 2 787 1 478 1 309
Над трудоспособна възраст 3 888 1 461 2 427 1 388 495 893
Нова Загора 30 081 14 499 15 582 16 659 7 922 8 737
Под трудоспособна възраст 5 973 3 044 2 929 3 264 1 675 1 589
В трудоспособна възраст 15 772 8 404 7 368 9 218 4 760 4 458
Над трудоспособна възраст 8 336 3 051 5 285 4 177 1 487 2 690
Сливен 111 392 53 379 58 013 80 788 38 145 42 643
Под трудоспособна възраст 22 319 11 461 10 858 14 767 7 563 7 204
В трудоспособна възраст 61 802 31 980 29 822 45 999 23 498 22 501
Над трудоспособна възраст 27 271 9 938 17 333 20 022 7 084 12 938
Твърдица 13 237 6 539 6 698 9 276 4 641 4 635
Под трудоспособна възраст 3 315 1 657 1 658 2 456 1 261 1 195
В трудоспособна възраст 7 182 3 861 3 321 5 072 2 738 2 334
Над трудоспособна възраст 2 740 1 021 1 719 1 748 642 1 106
СМОЛЯН 93 354 44 674 48 680 53 564 25 511 28 053
Под трудоспособна възраст 10 947 5 530 5 417 7 111 3 585 3 526
В трудоспособна възраст 52 779 28 412 24 367 31 387 16 480 14 907
Над трудоспособна възраст 29 628 10 732 18 896 15 066 5 446 9 620
Баните 3 135 1 441 1 694 - - -
Под трудоспособна възраст 183 90 93 - - -
В трудоспособна възраст 1 459 817 642 - - -
Над трудоспособна възраст 1 493 534 959 - - -
Борино 2 425 1 175 1 250 - - -
Под трудоспособна възраст 195 96 99 - - -
В трудоспособна възраст 1 366 772 594 - - -
Над трудоспособна възраст 864 307 557 - - -
Девин 9 413 4 437 4 976 5 442 2 535 2 907
Под трудоспособна възраст 977 485 492 661 330 331
В трудоспособна възраст 5 203 2 831 2 372 3 128 1 654 1 474
Над трудоспособна възраст 3 233 1 121 2 112 1 653 551 1 102
Доспат 7 263 3 592 3 671 1 968 959 1 009
Под трудоспособна възраст 892 466 426 242 126 116
В трудоспособна възраст 4 449 2 376 2 073 1 172 602 570
Над трудоспособна възраст 1 922 750 1 172 554 231 323
Златоград 9 486 4 427 5 059 5 697 2 632 3 065
Под трудоспособна възраст 1 086 518 568 698 332 366
В трудоспособна възраст 5 285 2 792 2 493 3 210 1 662 1 548
Над трудоспособна възраст 3 115 1 117 1 998 1 789 638 1 151
Мадан 9 757 4 693 5 064 4 764 2 290 2 474
Под трудоспособна възраст 1 204 644 560 657 368 289
В трудоспособна възраст 5 693 3 014 2 679 2 997 1 521 1 476
Над трудоспособна възраст 2 860 1 035 1 825 1 110 401 709
Неделино 4 896 2 357 2 539 3 360 1 629 1 731
Под трудоспособна възраст 458 237 221 382 203 179
В трудоспособна възраст 2 643 1 476 1 167 1 882 1 023 859
Над трудоспособна възраст 1 795 644 1 151 1 096 403 693
Рудозем 8 446 4 140 4 306 3 214 1 545 1 669
Под трудоспособна възраст 1 205 622 583 513 261 252
В трудоспособна възраст 4 964 2 653 2 311 1 880 967 913
Над трудоспособна възраст 2 277 865 1 412 821 317 504
Смолян 32 776 15 641 17 135 24 920 11 869 13 051
Под трудоспособна възраст 4 155 2 058 2 097 3 439 1 693 1 746
В трудоспособна възраст 18 612 9 958 8 654 14 658 7 714 6 944
Над трудоспособна възраст 10 009 3 625 6 384 6 823 2 462 4 361
Чепеларе 5 757 2 771 2 986 4 199 2 052 2 147
Под трудоспособна възраст 592 314 278 519 272 247
В трудоспособна възраст 3 105 1 723 1 382 2 460 1 337 1 123
Над трудоспособна възраст 2 060 734 1 326 1 220 443 777
СОФИЯ 227 610 111 132 116 478 137 205 66 255 70 950
Под трудоспособна възраст 34 761 17 816 16 945 22 295 11 418 10 877
В трудоспособна възраст 132 575 70 855 61 720 82 033 42 927 39 106
Над трудоспособна възраст 60 274 22 461 37 813 32 877 11 910 20 967
Антон 1 424 722 702 - - -
Под трудоспособна възраст 191 109 82 - - -
В трудоспособна възраст 829 462 367 - - -
Над трудоспособна възраст 404 151 253 - - -
Божурище 9 337 4 550 4 787 5 737 2 762 2 975
Под трудоспособна възраст 1 456 766 690 924 494 430
В трудоспособна възраст 5 642 2 946 2 696 3 597 1 829 1 768
Над трудоспособна възраст 2 239 838 1 401 1 216 439 777
Ботевград 30 752 14 784 15 968 18 773 8 902 9 871
Под трудоспособна възраст 5 094 2 612 2 482 3 183 1 633 1 550
В трудоспособна възраст 17 856 9 300 8 556 11 092 5 629 5 463
Над трудоспособна възраст 7 802 2 872 4 930 4 498 1 640 2 858
Годеч 4 797 2 358 2 439 3 984 1 943 2 041
Под трудоспособна възраст 516 259 257 470 236 234
В трудоспособна възраст 2 667 1 465 1 202 2 363 1 286 1 077
Над трудоспособна възраст 1 614 634 980 1 151 421 730
Горна Малина 6 065 3 068 2 997 - - -
Под трудоспособна възраст 846 422 424 - - -
В трудоспособна възраст 3 476 1 952 1 524 - - -
Над трудоспособна възраст 1 743 694 1 049 - - -
Долна баня 4 220 2 044 2 176 4 202 2 035 2 167
Под трудоспособна възраст 821 408 413 820 408 412
В трудоспособна възраст 2 495 1 325 1 170 2 482 1 318 1 164
Над трудоспособна възраст 904 311 593 900 309 591
Драгоман 4 514 2 189 2 325 2 886 1 393 1 493
Под трудоспособна възраст 485 238 247 342 171 171
В трудоспособна възраст 2 432 1 315 1 117 1 724 916 808
Над трудоспособна възраст 1 597 636 961 820 306 514
Елин Пелин 22 776 11 137 11 639 6 597 3 164 3 433
Под трудоспособна възраст 3 577 1 854 1 723 1 133 584 549
В трудоспособна възраст 13 639 7 260 6 379 4 013 2 076 1 937
Над трудоспособна възраст 5 560 2 023 3 537 1 451 504 947
Етрополе 10 651 5 242 5 409 9 261 4 546 4 715
Под трудоспособна възраст 1 579 860 719 1 373 750 623
В трудоспособна възраст 6 161 3 275 2 886 5 557 2 926 2 631
Над трудоспособна възраст 2 911 1 107 1 804 2 331 870 1 461
Златица 4 826 2 341 2 485 4 197 2 025 2 172
Под трудоспособна възраст 639 304 335 560 265 295
В трудоспособна възраст 2 858 1 558 1 300 2 548 1 375 1 173
Над трудоспособна възраст 1 329 479 850 1 089 385 704
Ихтиман 17 172 8 559 8 613 12 638 6 203 6 435
Под трудоспособна възраст 3 520 1 795 1 725 2 931 1 506 1 425
В трудоспособна възраст 10 001 5 484 4 517 7 368 3 916 3 452
Над трудоспособна възраст 3 651 1 280 2 371 2 339 781 1 558
Копривщица 1 898 926 972 1 898 926 972
Под трудоспособна възраст 183 82 101 183 82 101
В трудоспособна възраст 1 055 582 473 1 055 582 473
Над трудоспособна възраст 660 262 398 660 262 398
Костенец 10 762 5 206 5 556 7 124 3 424 3 700
Под трудоспособна възраст 1 358 676 682 802 394 408
В трудоспособна възраст 6 316 3 437 2 879 4 325 2 336 1 989
Над трудоспособна възраст 3 088 1 093 1 995 1 997 694 1 303
Костинброд 17 558 8 518 9 040 11 759 5 698 6 061
Под трудоспособна възраст 2 485 1 267 1 218 1 665 843 822
В трудоспособна възраст 10 729 5 636 5 093 7 301 3 818 3 483
Над трудоспособна възраст 4 344 1 615 2 729 2 793 1 037 1 756
Мирково 2 266 1 131 1 135 - - -
Под трудоспособна възраст 292 151 141 - - -
В трудоспособна възраст 1 192 667 525 - - -
Над трудоспособна възраст 782 313 469 - - -
Пирдоп 7 125 3 437 3 688 6 459 3 105 3 354
Под трудоспособна възраст 1 006 512 494 934 477 457
В трудоспособна възраст 4 284 2 282 2 002 3 906 2 065 1 841
Над трудоспособна възраст 1 835 643 1 192 1 619 563 1 056
Правец 7 009 3 534 3 475 3 605 1 783 1 822
Под трудоспособна възраст 1 384 727 657 554 302 252
В трудоспособна възраст 3 837 2 077 1 760 2 113 1 113 1 000
Над трудоспособна възраст 1 788 730 1 058 938 368 570
Самоков 34 175 16 499 17 676 24 186 11 557 12 629
Под трудоспособна възраст 5 608 2 893 2 715 4 501 2 287 2 214
В трудоспособна възраст 19 261 10 147 9 114 14 085 7 246 6 839
Над трудоспособна възраст 9 306 3 459 5 847 5 600 2 024 3 576
Своге 18 902 9 316 9 586 7 029 3 424 3 605
Под трудоспособна възраст 2 120 1 070 1 050 930 486 444
В трудоспособна възраст 11 181 6 119 5 062 4 336 2 286 2 050
Над трудоспособна възраст 5 601 2 127 3 474 1 763 652 1 111
Сливница 8 777 4 304 4 473 6 870 3 365 3 505
Под трудоспособна възраст 1 208 620 588 990 500 490
В трудоспособна възраст 5 158 2 746 2 412 4 168 2 210 1 958
Над трудоспособна възраст 2 411 938 1 473 1 712 655 1 057
Чавдар 1 161 578 583 - - -
Под трудоспособна възраст 175 88 87 - - -
В трудоспособна възраст 655 363 292 - - -
Над трудоспособна възраст 331 127 204 - - -
Челопеч 1 443 689 754 - - -
Под трудоспособна възраст 218 103 115 - - -
В трудоспособна възраст 851 457 394 - - -
Над трудоспособна възраст 374 129 245 - - -
СОФИЯ (СТОЛИЦА) 1 280 334 611 000 669 334 1 217 692 580 065 637 627
Под трудоспособна възраст 200 519 102 995 97 524 190 736 97 925 92 811
В трудоспособна възраст 805 124 412 083 393 041 766 559 391 697 374 862
Над трудоспособна възраст 274 691 95 922 178 769 260 397 90 443 169 954
Столична 1 280 334 611 000 669 334 1 217 692 580 065 637 627
Под трудоспособна възраст 200 519 102 995 97 524 190 736 97 925 92 811
В трудоспособна възраст 805 124 412 083 393 041 766 559 391 697 374 862
Над трудоспособна възраст 274 691 95 922 178 769 260 397 90 443 169 954
СТАРА ЗАГОРА 291 852 140 327 151 525 207 954 99 317 108 637
Под трудоспособна възраст 46 123 23 755 22 368 32 609 16 852 15 757
В трудоспособна възраст 166 490 87 807 78 683 123 013 63 980 59 033
Над трудоспособна възраст 79 239 28 765 50 474 52 332 18 485 33 847
Братя Даскалови 7 117 3 496 3 621 - - -
Под трудоспособна възраст 1 287 642 645 - - -
В трудоспособна възраст 3 544 1 936 1 608 - - -
Над трудоспособна възраст 2 286 918 1 368 - - -
Гурково 4 340 2 122 2 218 2 452 1 197 1 255
Под трудоспособна възраст 1 006 503 503 520 253 267
В трудоспособна възраст 2 333 1 265 1 068 1 333 737 596
Над трудоспособна възраст 1 001 354 647 599 207 392
Гълъбово 10 589 5 171 5 418 6 845 3 386 3 459
Под трудоспособна възраст 1 514 782 732 1 067 565 502
В трудоспособна възраст 5 927 3 241 2 686 4 028 2 181 1 847
Над трудоспособна възраст 3 148 1 148 2 000 1 750 640 1 110
Казанлък 64 558 30 816 33 742 45 869 21 717 24 152
Под трудоспособна възраст 9 791 5 084 4 707 7 063 3 678 3 385
В трудоспособна възраст 36 585 19 230 17 355 26 187 13 601 12 586
Над трудоспособна възраст 18 182 6 502 11 680 12 619 4 438 8 181
Мъглиж 9 730 4 809 4 921 2 990 1 481 1 509
Под трудоспособна възраст 1 838 928 910 583 297 286
В трудоспособна възраст 5 223 2 847 2 376 1 679 914 765
Над трудоспособна възраст 2 669 1 034 1 635 728 270 458
Николаево 4 184 2 075 2 109 2 582 1 273 1 309
Под трудоспособна възраст 1 159 600 559 722 387 335
В трудоспособна възраст 2 190 1 174 1 016 1 350 704 646
Над трудоспособна възраст 835 301 534 510 182 328
Опан 2 308 1 135 1 173 - - -
Под трудоспособна възраст 224 110 114 - - -
В трудоспособна възраст 1 016 591 425 - - -
Над трудоспособна възраст 1 068 434 634 - - -
Павел баня 12 340 5 957 6 383 2 431 1 162 1 269
Под трудоспособна възраст 2 146 1 124 1 022 370 182 188
В трудоспособна възраст 6 762 3 612 3 150 1 357 719 638
Над трудоспособна възраст 3 432 1 221 2 211 704 261 443
Раднево 16 210 7 991 8 219 10 373 5 068 5 305
Под трудоспособна възраст 2 310 1 165 1 145 1 551 781 770
В трудоспособна възраст 9 358 5 101 4 257 6 447 3 429 3 018
Над трудоспособна възраст 4 542 1 725 2 817 2 375 858 1 517
Стара Загора 142 746 68 165 74 581 121 582 57 859 63 723
Под трудоспособна възраст 21 798 11 254 10 544 18 610 9 606 9 004
В трудоспособна възраст 84 119 43 688 40 431 73 455 37 844 35 611
Над трудоспособна възраст 36 829 13 223 23 606 29 517 10 409 19 108
Чирпан 17 730 8 590 9 140 12 830 6 174 6 656
Под трудоспособна възраст 3 050 1 563 1 487 2 123 1 103 1 020
В трудоспособна възраст 9 433 5 122 4 311 7 177 3 851 3 326
Над трудоспособна възраст 5 247 1 905 3 342 3 530 1 220 2 310
ТЪРГОВИЩЕ 96 201 46 661 49 540 54 062 25 717 28 345
Под трудоспособна възраст 13 885 7 094 6 791 8 075 4 124 3 951
В трудоспособна възраст 55 250 29 435 25 815 32 140 16 666 15 474
Над трудоспособна възраст 27 066 10 132 16 934 13 847 4 927 8 920
Антоново 4 493 2 306 2 187 968 475 493
Под трудоспособна възраст 613 324 289 139 73 66
В трудоспособна възраст 2 571 1 454 1 117 565 304 261
Над трудоспособна възраст 1 309 528 781 264 98 166
Омуртаг 15 911 7 781 8 130 5 165 2 427 2 738
Под трудоспособна възраст 1 970 1 009 961 770 391 379
В трудоспособна възраст 9 079 4 830 4 249 2 955 1 505 1 450
Над трудоспособна възраст 4 862 1 942 2 920 1 440 531 909
Опака 5 358 2 710 2 648 2 263 1 128 1 135
Под трудоспособна възраст 702 364 338 295 146 149
В трудоспособна възраст 3 256 1 786 1 470 1 375 740 635
Над трудоспособна възраст 1 400 560 840 593 242 351
Попово 22 137 10 698 11 439 12 709 6 095 6 614
Под трудоспособна възраст 2 907 1 493 1 414 1 675 881 794
В трудоспособна възраст 12 576 6 827 5 749 7 636 4 049 3 587
Над трудоспособна възраст 6 654 2 378 4 276 3 398 1 165 2 233
Търговище 48 302 23 166 25 136 32 957 15 592 17 365
Под трудоспособна възраст 7 693 3 904 3 789 5 196 2 633 2 563
В трудоспособна възраст 27 768 14 538 13 230 19 609 10 068 9 541
Над трудоспособна възраст 12 841 4 724 8 117 8 152 2 891 5 261
ХАСКОВО 207 439 100 166 107 273 149 759 71 440 78 319
Под трудоспособна възраст 31 552 16 163 15 389 23 607 12 060 11 547
В трудоспособна възраст 116 854 61 920 54 934 86 949 45 153 41 796
Над трудоспособна възраст 59 033 22 083 36 950 39 203 14 227 24 976
Димитровград 43 418 20 771 22 647 32 550 15 490 17 060
Под трудоспособна възраст 6 050 3 098 2 952 4 686 2 363 2 323
В трудоспособна възраст 23 698 12 717 10 981 18 476 9 776 8 700
Над трудоспособна възраст 13 670 4 956 8 714 9 388 3 351 6 037
Ивайловград 4 986 2 454 2 532 2 875 1 418 1 457
Под трудоспособна възраст 568 281 287 277 143 134
В трудоспособна възраст 2 693 1 495 1 198 1 636 887 749
Над трудоспособна възраст 1 725 678 1 047 962 388 574
Любимец 8 724 4 331 4 393 6 687 3 279 3 408
Под трудоспособна възраст 1 529 789 740 1 193 616 577
В трудоспособна възраст 4 823 2 612 2 211 3 800 2 003 1 797
Над трудоспособна възраст 2 372 930 1 442 1 694 660 1 034
Маджарово 1 515 783 732 475 244 231
Под трудоспособна възраст 184 95 89 51 27 24
В трудоспособна възраст 773 459 314 254 153 101
Над трудоспособна възраст 558 229 329 170 64 106
Минерални бани 5 493 2 771 2 722 - - -
Под трудоспособна възраст 722 376 346 - - -
В трудоспособна възраст 3 103 1 697 1 406 - - -
Над трудоспособна възраст 1 668 698 970 - - -
Свиленград 20 423 10 052 10 371 16 583 8 061 8 522
Под трудоспособна възраст 3 076 1 583 1 493 2 625 1 346 1 279
В трудоспособна възраст 12 022 6 423 5 599 10 094 5 238 4 856
Над трудоспособна възраст 5 325 2 046 3 279 3 864 1 477 2 387
Симеоновград 7 485 3 668 3 817 5 893 2 878 3 015
Под трудоспособна възраст 1 701 861 840 1 472 744 728
В трудоспособна възраст 4 084 2 175 1 909 3 241 1 701 1 540
Над трудоспособна възраст 1 700 632 1 068 1 180 433 747
Стамболово 5 683 2 835 2 848 - - -
Под трудоспособна възраст 744 376 368 - - -
В трудоспособна възраст 3 180 1 766 1 414 - - -
Над трудоспособна възраст 1 759 693 1 066 - - -
Тополовград 8 615 4 198 4 417 4 466 2 133 2 333
Под трудоспособна възраст 1 056 530 526 578 288 290
В трудоспособна възраст 4 402 2 416 1 986 2 490 1 319 1 171
Над трудоспособна възраст 3 157 1 252 1 905 1 398 526 872
Харманли 21 158 10 500 10 658 15 666 7 727 7 939
Под трудоспособна възраст 3 420 1 772 1 648 2 584 1 331 1 253
В трудоспособна възраст 11 954 6 518 5 436 9 059 4 924 4 135
Над трудоспособна възраст 5 784 2 210 3 574 4 023 1 472 2 551
Хасково 79 939 37 803 42 136 64 564 30 210 34 354
Под трудоспособна възраст 12 502 6 402 6 100 10 141 5 202 4 939
В трудоспособна възраст 46 122 23 642 22 480 37 899 19 152 18 747
Над трудоспособна възраст 21 315 7 759 13 556 16 524 5 856 10 668
ШУМЕН 149 628 72 514 77 114 93 581 44 707 48 874
Под трудоспособна възраст 21 451 10 999 10 452 13 832 7 079 6 753
В трудоспособна възраст 86 454 45 973 40 481 55 639 29 061 26 578
Над трудоспособна възраст 41 723 15 542 26 181 24 110 8 567 15 543
Велики Преслав 10 169 4 965 5 204 5 821 2 794 3 027
Под трудоспособна възраст 1 206 620 586 703 365 338
В трудоспособна възраст 5 552 3 075 2 477 3 225 1 742 1 483
Над трудоспособна възраст 3 411 1 270 2 141 1 893 687 1 206
Венец 6 055 2 982 3 073 - - -
Под трудоспособна възраст 764 388 376 - - -
В трудоспособна възраст 3 461 1 876 1 585 - - -
Над трудоспособна възраст 1 830 718 1 112 - - -
Върбица 7 636 3 743 3 893 2 370 1 155 1 215
Под трудоспособна възраст 1 126 586 540 466 250 216
В трудоспособна възраст 4 384 2 327 2 057 1 389 713 676
Над трудоспособна възраст 2 126 830 1 296 515 192 323
Каолиново 10 557 5 272 5 285 1 296 666 630
Под трудоспособна възраст 1 581 824 757 157 87 70
В трудоспособна възраст 6 271 3 365 2 906 791 437 354
Над трудоспособна възраст 2 705 1 083 1 622 348 142 206
Каспичан 6 250 3 050 3 200 3 244 1 579 1 665
Под трудоспособна възраст 973 496 477 408 205 203
В трудоспособна възраст 3 474 1 860 1 614 1 886 1 005 881
Над трудоспособна възраст 1 803 694 1 109 950 369 581
Никола Козлево 5 268 2 643 2 625 - - -
Под трудоспособна възраст 1 002 526 476 - - -
В трудоспособна възраст 3 073 1 636 1 437 - - -
Над трудоспособна възраст 1 193 481 712 - - -
Нови пазар 14 484 7 066 7 418 10 167 4 954 5 213
Под трудоспособна възраст 2 143 1 111 1 032 1 530 827 703
В трудоспособна възраст 8 458 4 512 3 946 6 107 3 223 2 884
Над трудоспособна възраст 3 883 1 443 2 440 2 530 904 1 626
Смядово 5 359 2 594 2 765 3 383 1 660 1 723
Под трудоспособна възраст 714 357 357 503 251 252
В трудоспособна възраст 2 988 1 634 1 354 1 982 1 084 898
Над трудоспособна възраст 1 657 603 1 054 898 325 573
Хитрино 5 738 2 874 2 864 - - -
Под трудоспособна възраст 537 281 256 - - -
В трудоспособна възраст 2 988 1 683 1 305 - - -
Над трудоспособна възраст 2 213 910 1 303 - - -
Шумен 78 112 37 325 40 787 67 300 31 899 35 401
Под трудоспособна възраст 11 405 5 810 5 595 10 065 5 094 4 971
В трудоспособна възраст 45 805 24 005 21 800 40 259 20 857 19 402
Над трудоспособна възраст 20 902 7 510 13 392 16 976 5 948 11 028
ЯМБОЛ 107 379 52 090 55 289 75 323 36 104 39 219
Под трудоспособна възраст 17 503 8 992 8 511 12 711 6 492 6 219
В трудоспособна възраст 58 206 31 068 27 138 42 623 22 277 20 346
Над трудоспособна възраст 31 670 12 030 19 640 19 989 7 335 12 654
Болярово 3 005 1 464 1 541 991 475 516
Под трудоспособна възраст 391 207 184 124 72 52
В трудоспособна възраст 1 508 808 700 569 296 273
Над трудоспособна възраст 1 106 449 657 298 107 191
Елхово 12 960 6 396 6 564 8 736 4 207 4 529
Под трудоспособна възраст 1 805 921 884 1 129 562 567
В трудоспособна възраст 7 179 3 869 3 310 5 038 2 637 2 401
Над трудоспособна възраст 3 976 1 606 2 370 2 569 1 008 1 561
Стралджа 10 176 5 081 5 095 4 955 2 477 2 478
Под трудоспособна възраст 2 167 1 108 1 059 1 374 705 669
В трудоспособна възраст 5 101 2 813 2 288 2 606 1 407 1 199
Над трудоспособна възраст 2 908 1 160 1 748 975 365 610
Тунджа 20 597 10 204 10 393 - - -
Под трудоспособна възраст 3 056 1 603 1 453 - - -
В трудоспособна възраст 10 008 5 641 4 367 - - -
Над трудоспособна възраст 7 533 2 960 4 573 - - -
Ямбол 60 641 28 945 31 696 60 641 28 945 31 696
Под трудоспособна възраст 10 084 5 153 4 931 10 084 5 153 4 931
В трудоспособна възраст 34 410 17 937 16 473 34 410 17 937 16 473
Над трудоспособна възраст 16 147 5 855 10 292 16 147 5 855 10 292

*За 2022 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.
28.04.2023