Премини към основното съдържание

Статистика на цените на жилища

От 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси на пазарните цени на жилища (новопостроени и съществуващи) съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламенти на Съвета и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 на Комисията. В резултат на това, от 2015 г.:

- се прекратява публикуването на тримесечни и годишни данни за „Средни пазарни цени на жилища“, „Индекси на цени на жилища, предходното тримесечие = 100“ и „Средногодишни индекси на пазарните цени на жилища, предходната година = 100“. Данните за периода 1993-2014 г.са публикувани в ИС „ИНФОСТАТ“.

- се създават нови под-рубрики „Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), национално ниво“ и „Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), регионално ниво“, в които ще се публикуват тримесечни индекси на цените на жилищата (новопостроени и съществуващи).