Премини към основното съдържание

Грид на населението, 1 кв.км, Преброяване 2011


„Грид на населението 2011“ е произведен от Национален Статистически Институт на Република България в рамките на проект “ГЕОСТАТ 1Б – Представяне на данни от преброяването в Европейски грид на населението“ съгласно подписано споразумение за субсидия N 50502.2009.004-2011.536 между НСИ и Европейската Комисия.
 
Проектът „Геостат 1Б”, в който участва НСИ, е втора фаза на проекта „ГЕОСТАТ” на Европейския форум за география и статистика и Европейската статистическа система. Неговата цел е създаването на единна европейска информационна база за основни статистически показатели за населението, базирани на Преброяване 2010/2011, представени посредством териториалното ограничение - грид (мрежа), с резолюция от 1 кв. км., както и разработването на насоки и методи за свързване на данните в общ хармонизиран грид.
 
 
ГРИД НА НАСЕЛЕНИЕТО 2011
 
Резолюция: 1 км2
Координатна система: ETRS89_LAEA
Формат: CSV, Esri Shapefile (*.shp)
Статистическа информация: Население – общ брой, пол и възрастова структура (0-14, 15-64, 65+)
Население разпределено в грида: 7 364 570
Референтна дата на статистическата информация:  (1-ви февруари 2011г.)
Метод на разпределение на населението: Агрегация (57.3% от населението); Дезагрегация (42.7% от населението)
 
 
Полезни връзки: