Премини към основното съдържание

Библиотечен фонд, читатели, посещения и зает библиотечен фонд в библиотеките по статистически зони статистически райони и области


Библиотечен фонд, читатели, посещения и зает библиотечен фонд в библиотеките по статистически зони, статистически райони и по области през 2013 година
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Библи-
отеки
Библиотечен фонд Читатели Посе-
щения
Зает библиотечен фонд
наличност на 1. 01 наба-
вени
отчис-
лени
наличност на 31. 12 общо В това число: общо в т.ч. за дома
с висше образо-
вание
жени деца под 14 години
Общо за страната 3 938 74 770 366 812 196 734 778 74 849 727 1 031 007 179 571 532 380 343 141 11 477 353 17 690 027 11 226 785
Северна и Югоизточна България
Северозападен 537 7 227 229 50 851 59 190 7 218 890 117 117 15 861 59 023 43 853 1 242 015 1 825 766 1 098 597
Видин 74 975 793 7 034 9 152 973 675 8 800 1 350 4 684 2 798 140 929 214 071 153 001
Враца 74 1 229 751 9 729 3 864 1 235 616 20 123 2 755 10 834 7 610 291 718 449 784 227 941
Ловеч 124 1 510 648 10 586 11 202 1 510 032 21 978 2 938 9 973 7 184 224 342 276 823 171 950
Монтана 110 1 250 563 7 084 12 580 1 245 067 23 246 2 510 10 701 9 969 213 283 316 588 149 226
Плевен 155 2 260 474 16 418 22 392 2 254 500 42 970 6 308 22 831 16 292 371 743 568 500 396 479
Северен централен 641 10 485 656 89 594 102 776 10 472 713 158 952 24 921 78 261 53 811 2 025 593 2 998 187 2 149 074
Велико Търново 183 3 891 330 30 516 56 243 3 865 842 53 563 11 690 26 804 15 381 793 740 1 184 342 857 241
Габрово 82 1 522 613 12 355 8 979 1 525 989 17 163 3 198 8 343 5 386 189 927 287 337 222 424
Разград 146 1 551 245 9 631 6 959 1 553 917 31 210 2 864 13 929 11 915 367 497 532 161 451 393
Русе 111 2 315 704 29 060 16 876 2 327 888 38 118 5 516 19 722 12 088 417 227 730 058 435 335
Силистра 119 1 204 764 8 032 13 719 1 199 077 18 898 1 653 9 463 9 041 257 202 264 289 182 681
Североизточен 664 8 908 571 93 698 82 240 8 920 029 157 186 24 437 80 189 53 937 1 634 138 2 589 523 1 575 793
Варна 227 3 428 892 40 830 49 086 3 420 636 70 395 12 854 36 619 19 269 610 097 1 224 213 688 781
Добрич 130 1 704 761 21 196 12 270 1 713 687 23 766 3 993 11 981 9 113 246 425 357 162 205 095
Търговище 136 1 262 388 9 728 5 475 1 266 641 28 307 3 163 14 854 11 645 384 713 513 904 322 008
Шумен 171 2 512 530 21 944 15 409 2 519 065 34 718 4 427 16 735 13 910 392 903 494 244 359 909
Югоизточен 579 8 251 271 214 735 208 101 8 258 223 142 101 25 525 73 406 50 644 1 475 742 2 630 302 1 772 348
Бургас 214 3 334 010 162 855 166 119 3 331 064 67 137 13 216 35 584 22 479 570 176 993 364 704 375
Сливен 137 1 622 793 23 695 13 228 1 633 260 33 312 5 320 15 680 12 629 442 988 661 679 433 167
Стара Загора 123 2 179 934 15 924 20 835 2 175 023 26 105 4 879 14 419 8 786 284 790 621 453 388 821
Ямбол 105 1 114 534 12 261 7 919 1 118 876 15 547 2 110 7 723 6 750 177 788 353 806 245 985
Югозападна и Южна Централна България
Югозападен 753 29 087 043 260 708 208 389 29 140 748 248 549 56 126 129 622 72 916 3 034 597 4 435 596 2 403 111
Благоевград 169 2 532 509 75 776 13 783 2 594 502 41 113 5 640 19 495 20 403 473 587 592 891 429 736
Кюстендил 107 1 451 501 6 661 8 424 1 449 738 16 918 3 294 7 937 6 033 159 716 197 192 151 635
Перник 85 1 110 051 7 440 6 007 1 111 484 15 125 2 704 7 772 5 640 172 755 226 584 156 009
София окръг 141 1 806 050 13 787 52 622 1 767 215 27 897 4 143 17 163 11 805 361 302 502 363 335 689
София (столица 251 22 186 932 157 044 127 553 22 217 809 147 496 40 345 77 255 29 035 1 867 237 2 916 566 1 330 042
Южен централен 764 10 810 596 102 610 74 082 10 839 124 207 102 32 701 111 879 67 980 2 065 268 3 210 653 2 227 862
Кърджали 108 1 160 556 4 720 8 734 1 156 542 21 480 3 434 10 619 9 547 234 987 333 712 215 297
Пазарджик 128 1 703 189 10 797 4 829 1 709 157 38 074 5 002 18 644 12 577 364 611 486 457 406 711
Пловдив 253 4 635 631 62 145 31 714 4 666 062 94 283 17 134 55 216 24 775 972 369 1 605 040 1 040 934
Смолян 129 1 357 467 12 099 15 288 1 354 278 20 980 3 226 12 716 8 624 214 930 269 121 167 222
Хасково 146 1 953 753 12 849 13 517 1 953 085 32 285 3 905 14 684 12 457 278 371 516 323 397 698

1Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", регионалните, общинските и читалищните библиотеки, библиотеките към висшите училища, училищните и специални библиотеки.
21.05.2015