Фискални данни за дефицит/ излишък съгласно Директива 85/2011 на ЕС


  • Гарантиран дълг на институционален сектор “Държавно управление”

Страници