Премини към основното съдържание

Календар за внедряване на ЕСС 2010 в областта на национални сметки

Табл. №

Наименование на таблицата

Дата на публикуване

Обхват

801

Нефинансови сметки по институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят"- тримесечни данни

30.09.2014

Q1'1999 - Q2'2014

28

Държавен дълг на институционален сектор "Държавно управление" - тримесечни данни

30.09.2014

Q1'2000 - Q2'2014

1

Нефинансови национални сметки, основни показатели - годишни данни

01.10.2014

1995-2013

2

Основни нефинансови показатели на институционален сектор "Държавно управление" - годишни данни

30.09.2014

1995-2013

3

Годишни нефинансови национални сметки, основни показатели - КИД 2008, годишни данни

01.10.2014

1995-2013

5

Разходи за крайно потребление на домакинствата по групи - годишни данни

01.10.2014

1995-2013

6

Финансови национални сметки  - годишни данни

30.09.2014

2000-2013

7

Финансови национални сметки  - годишни данни

30.09.2014

2001-2013

8

Нефинансови сметки по институционални сектори - годишни данни

01.10.2014

1995-2013

9

Данъци и социални осигуровки по видове данъци и подсектори на институционален сектор "Държавно управление" - годишни данни

30.09.2014

1995-2013

 

БВП - експресни оценки

14.11.2014

Q3'2014

1

Нефинансови национални сметки, основни показатели - тримесечни данни

02.12.2014

Q1'1995 - Q3'2014

801

Нефинансови сметки по институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят"- тримесечни данни

30.12.2014

Q1'1999 - Q3'2014

27

Финансови национални сметки на институционален сектор "Държавно управление" - тримесечни данни

30.12.2014

Q1'1999 - Q3'2014

28

Държавен дълг на институционален сектор "Държавно управление" - тримесечни данни

30.12.2014

Q1'2000 - Q3'2014

11

Разходи на институционален сектор "Държавно управление" по функции - годишни данни

30.12.2014

1995-2013

15

Таблици "Ресурс-Използване" - годишни данни

30.12.2014

2010-2011