Премини към основното съдържание

Представяне

ЕСС 2010 е официално публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз на 26 юни 2013 г. с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година. ЕСС 2010 е базирана на законов текст, методологическо ръководство с взаимосвързани правила и връзки за разработване на основните макроикономически показатели и осигуряване сравнение на ниво ЕС и задължителна програма за предоставяне на данни в областта на национални сметки. ЕСС 2010 ще бъде внедрена през септември 2014 г. от всички държави членки на ЕС.

Целта на ревизирането на действащата методология ЕСС 95 е свързана с доразвиването на съществуващите концепции, дефиниции и правила на отчитане, както и с допълване на методологически аспекти отнасящи се до сметки за институционален сектор „Държавно управление”, връзка между национални сметки и бизнес статистика, Европейски сметки, сметка „Останал свят”, Косвено измерени услуги на финансовите посредници, разширение на препоръките за изчисляване на тримесечни и годишни сметки и други.