Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност през 2009 година

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

През 2009 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 230.4 млн. лв., което е с 8.5% повече в сравнение с предходната година.

Прессъобщение

Научноизследователска и развойна дейност през 2008 година

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

През 2008 г. общите разходи за НИРД възлизат на 0.49% от БВП, което е само с 0.01 пункт повече от предходната 2007 година.

Прессъобщение

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2010 година

понеделник, 28 юни 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2010 г. са 324.8 хил. или с 34.1% по-малко в сравнение с май 2009 година. Посещенията на чужденци в България през май 2010 г. са 593.0 хил. и се увеличава с 6.2% спрямо същия месец на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанската конюнктура през юни 2010 г.

понеделник, 28 юни 2010 - 11:00

През юни 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо май поради влошаване на бизнес климата в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

Прессъобщение
Статистическа област

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения през 2009 година

понеделник, 28 юни 2010 - 11:00

Здравната мрежа в страната в края на 2009 г. разполага с 352 заведения за болнична помощ с 50 041 легла в тях. От тях болниците са 306 с 45 906 легла, а диспансерите – 46 с 4 135 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 715 с 856 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 189 с 4 518 легла. В края на годината в страната функционират 4 санаториални заведения със 740 легла.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд, I тримесечие 2010 г.

петък, 18 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.4 % спрямо първото тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2010 година

понеделник, 14 юни 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за май 2010 г. спрямо април 2010 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за май 2010 г. спрямо април 2010 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

Прессъобщение

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2010 година

понеделник, 14 юни 2010 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2010 г. е 887 лв. и в сравнение със същото тримесечие на 2009 г. се увеличава с 5.7%.
През първото тримесечие на 2010 г. средно на лице от домакинство са изразходвани 764 лв., което е с 3.5% повече в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение