Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Силистра"

Дарина Попова-Арнаудова
Дарина Попова-Арнаудова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Силистра"
 
Родена на 24 март 1966 г. в гр. Добрич.
Дипломиран икономист, специалност „Социално-икономическа информация“ в Икономически университет – Варна.
Специализация „Статистически изследвания в икономиката“ в Икономически университет - Варна.
Работи в Националния статистически институт от 2002 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности.
 
 
 
 
За контакти:
адрес: 7500, Силистра, ул. "Шар планина" 75
тeл.: +359 86 818316