Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Разград"

Даниела Данаилова
Даниела Данаилова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Разград"
 
Родена на 1 септември 1974 г. в гр. Разград.
Магистър по икономика със специалност „Маркетинг и планиране“ - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов.
Работи в системата на Националния статистически институт от 1998 г. до момента. Заемала е различни експертни и ръководни длъжности.
 
 
 
 
 
За контакти:
адрес: 7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15
тeл.: +359 84 616112
факс: +359 84 660281